Home Biznis 3 Glavna Razloga Zašto Je Bosna i Hercegovina Privlačna Firmama Koje Se...

3 Glavna Razloga Zašto Je Bosna i Hercegovina Privlačna Firmama Koje Se Bave Financijskim Tehnologijama

616
0
https://trulyoffice.com/


Jedan od najinovativnijih i najbrže rastućih sektora u Evropi trenutno je sektor finansijske tehnologije. Finansijska tehnologija (u svijetu poznata kao „fintech“) spaja ili potpuno zamijenjuje tradicionalne bankarske i osiguravajuće usluge. 

Mnoge evropske zemlje, poput Engleske, Njemačke ili Francuske su već iznjedrile veliki broj uspješnih kompanija koje se bave finansijskom tehnologijom. Međutim, pomalo iznenađujuće, posljednjih mjeseci se jedna mala balkanska zemlja sve više pominje u pozitivnom kontekstu vezano za finansijsku tehnologiju.

U pitanju je Bosna i Hercegovina, koju mnoge respektabilne kompanije (poput Awisee) nazivaju novim čvorištem za razvoj finansijskih tehnologija. U ovom članku ćemo predstaviti 3 glavna razloga zašto bi preduzeća trebalo da obrate pažnju na BiH.

  1. Podrška lokalnih vlasti

Bosanskohercegovačke vlasti su u potpunosti pojednostavile pravni okvir vezan za osnivanje preduzeća koja se bave finansijskim tehnologijama. Propisi kojima se ovaj sektor uređuje su doneseni na svim nivoima, od države, entiteta i kantona do opštine.

Širom Bosne i Hercegovine su osnovani poslovni inkubatori i informacioni centri sa ciljem da pomognu startapima koji se bavi informacionim tehnologijama. Među njima su i one novoosnovane firme koje rade na razvoju informacionih tehnologija. Ovi poslovni inkubatori pružaju logističku, organizacionu i svaku drugu vrstu podrške koja je startapima potrebna u početku.

Bitno je napomenuti da je platni promet u Bosni i Hercegovini bankocentričan, tj. u potpunosti se obavlja putem banaka, što znači da one opslužuju milione klijenata. Pošto su upravo banke glavna ciljna grupa finansijskih tehnologija, lokalno tržište je veoma zainteresovano za nove tehnologije. To znači da bi nova preduzeća vrlo lako mogle da ostvare poslovnu saradnju sa bankama koje posluju na bosanskohercegovačkom tržištu.

Takođe, i nove vrste usluga koje bi mogle da se razviju su veoma interesantne, kako privatnom, tako i društvenom sektoru. Naime, većina državnih institucija u BiH je modernizovana i kreće se u smjeru potpune digitalizacije. To znači da su i javna preduzeća okrenuta implementaciji novih tehnologija da bi mogla efikasnije da obavljaju dodijeljene poslove.

  1. Obučena i kvalifikovana radna snaga

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, sektor informacionih i komunikacionih tehnologija bilježi najveći rast u BiH. To znači da se sve više mladih ljudi odlučuje za stručno usavršavanje u IT sektoru.

Ta činjenica predstavlja pozitivan signal svim preduzećima koje se bave finansijskim tehnologijama da u BiH ne bi trebalo da imaju problem sa deficitom radne snage. Naravno, dokle god su spremni da ispune minimum uslova koje tržište radne snage nalaže. 

U svakom slučaju, troškovi radne snage u BiH unutar sektora informacionih i finansijskih tehnologija su umnogome niži nego u zemljama zapadne Evrope. Pravilnim planiranjem i implementacijom fer sistema nagrađivanja poslovnih rezultata, svako preduzeće može da sebi obezbijedi vrhunsku radnu snagu.

Pošto je sektor finansijskih tehnologija još uvijek u povoju, prva preduzeća koja stupe na ovo tržište mogu da iskoriste nekoliko prednosti koje se tiču radne snage. U prvom redu se to odnosi na:

  1. Razvijanje programa stipendiranja studenata i plaćene prakse
  2. Dobijanje subvencija od strane Zavoda za zapošljavanje
  3. Saradnja sa tehničkim fakultetima
  4. Niži troškovi

Već smo pomenuli da su troškovi radne snage u BiH niži nego u drugim evropskim zemljama. Ovo se odnosi i na sve ostale poslovne troškove sa kojima se jedno preduzeće suočava.

Tu uključujemo troškove zakupa, ukoliko preduzeće odluči da formira svoju poslovnicu na teritoriji neke od bh. opština, režijske troškove, te troškove opremanja sredstvima za rad. Ne treba zanemariti ni da su inicijalni troškovi osnivanja veoma niski i podrazumijevaju plaćanje samo nekoliko republičkih taksi. 

Država Bosna i Hercegovina će i u budućnosti da pruža olakšice IT firmama koje posluju na njenoj teritoriji, tako da je za očekivati da se neki od postojećih nameta uskoro i ukinu. U svakom slučaju, operativni troškovi koji očekuju svako novo preduzeće koje se bavi fintech-om su mnogo niži nego u zemljama EU ili Velike Britanije.

Ovdje je potrebno napomenuti da je BiH riješila i jedan od većih problema koje je imala, a koji se tiče korupcije. To znači da firme iz inozemstva neće imati poteškoće za osnivanje podružnica i zapošljavanje radnika. Time je eliminirana možda i najveća bojazan inostranih investitora.

Fintech u Bosni i Hercegovini

Po podacima Statista, prihod sektora finansijskih tehnologija je u 2022. godini iznosio preko 30 milijardi američkih dolara (kombinirano digitalnih sredstava i investicija). Do 2027. očekuje se porast od preko 150%, tako da je procijenjeno da će prihod u toj godini iznositi preko 75 milijardi dolara. 

Paralelno sa rastom prihoda, rašće i broj korisnika usluga navedenog sektora. To otvara prostor za proboj na nova tržišta, među kojima je i ono Bosne i Hercegovine. 

Pored već navedenih prednosti, nova preduzeća koja budu poslovala na teritoriji BiH mogu da računaju i na povećanu tražnju za inovacijama u bankarskom sektoru, kao i na povoljnu lokaciju ove države. Naime, BiH se nalazi tačno na raskršću puteva između Evrope i Azije i služi kao prirodno čvorište poslovanja ova dva kontinenta. 

Sve ovo čini BiH veoma poželjnom destinacijom za postojeća preduzeća koja se bave finansijskim tehnologijama. Isto tako, ukoliko neko želi da pokrene svoj startap i traži tržište koje još nije prezasićeno konkurencijom, trebalo bi ozbiljno da razmisli da izabere BiH kao polaznu tačku svog biznisa.(Foto: trulyoffice.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here