Home Mozaik Novi model upravljanja Palachom

Novi model upravljanja Palachom

1263
4
Palach 3
rijeka.hr

Prostor kluba Palach, nakon isteka postojećeg zakupa 15. svibnja ove godine, bit će dan na upravljanje Studentskom kulturnom centru i njihovim partnerima s nezavisne kulturne scene. Nakon formalnog osnivanja SKC-a, u ožujku ove godine bit će raspisan natječaj za izbor partnera SKC-a s nezavisne kulturne scene. Prostor u vlasništvu Grada Rijeke namijenjen za kulturnu djelatnost bit će dodijeljen bez naknade, a sredstva od najma ugostiteljskog dijela ulagat će se izravno u kulturnu djelatnost.

Novi model upravljanja Palachom rezultat je zaključaka proizašlih iz projekta USSUD, odnosno dobre suradnje Grada i Sveučilišta na ovom projektu koji je potvrdio potrebu osnivanja Studentskog kulturnog centra. U tom smislu Grad i na ovaj način ulazi u suradnju sa Sveučilištem, odnosno prostorom kluba Palach aktivno odgovora na potrebu za SKC-om, u čijoj će upravi biti dva predstavnika Grada Rijeke, dva predstavnika Sveučilišta i jedan predstavnik Studentskog zbora. To je, među ostalim, istaknuto na konferenciji za novinare u Palachu, na kojoj su novi model upravljanja ovim klubom predstavili riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar, rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin i prorektorica za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija. Natječaj za odabir partnera SKC-a bit će objavljen za mjesec i pol dana, do kada predstavnici nezavisne scene navedenih djelatnosti imaju vremena za pripremu, jer je to velika prilika za jačanje njihovih programskih i suštinskih kulturnih, ali i upravljačkih kapaciteta. Šarar naglašava da će onaj tko na natječaju postane partner SKC-a upravljati ozbiljnom infrastrukturom, a ovaj model poticanja razvoja kulture u strogom centru i reprezentativnim objektima impresivne povijest,i po prvi put se primjenjuje u Hrvatskoj. Pročelnik Šarar mišljenja je da je ovo test zrelosti gradske uprave po pitanju onoga što je spremna pružiti, ali i test nezavisne scene koja uvijek ide logikom nezadovoljstva pruženim. Ovo je, navodi Šarar, situacija u kojoj će nestati svi alibiji, a bit je u tome da se ni nezavisna, niti studentska kultura trenutačno ne mogu razvijati računajući samo na sredstva Grada. Mišljenja je da će se pravi učinci ovog novog, ujedno prvog takvog modela upravljanja u Hrvatskoj, vidjeti tek u 2014. godini. Praksa pokazuje da gradovi poput Zaboka, Zadra ili Dubrovnika s nacionalne razine povlače sredstva, dok u Rijeci to nitko ne čini.

“Novi model upravljanja Palachom plod je projekta USSUD, suradnje Odjela gradske uprave za kulturu i Sveučilišta, kao i projekta analize na nezavisnoj sceni te mogućnosti organiziranja prostora u gradskom vlasništvu s ciljem maksimalnog poticanja umrežavanja nezavisne kulturne scene i nastanka nove studentske kulturne scene. Palach, dakle, u potpunosti mijenja ekonomski i upravnički model financiranja, a to se odnosi i na dva kata Filodrammaticae. Uz 2.000 četvornih metara tih prostora i onaj na Sveučilištu bit će centar studentske i nezavisne kulture, sa svim partnerima koji će se u to uključiti sljedeće dvije godine”, kazao je pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar, navodeći da se sve ovo događa zbog toga što se pokazalo da je nezavisna riječka kultura, koja ima veliku širinu i brojnost, očito uslijed financijske krize i nepoticanja organiziranja, puno otišla u širinu, a premalo u visinu. Šarar navodi da je najveći test toga bio ovogodišnji natječaj novoosnovane Zaklade Kultura nova, utemeljene radi poticanja nezavisne kulture, a gdje su riječki nezavisni kulturnjaci podbacili. “Ne mislim da je potrebno adresirati krivnju, no to je bila situacija kad smo shvatili da odmah moramo stvoriti okvir, kako se slično ne bi ponovilo i da već u rujnu ove godine ova mreža, zajedno sa riječkim Sveučilištem, uspješno može aplicirati i za sredstva te Zaklade, ali i Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja sporta, koje je osnovni financijer studentske kulture”, kazao je Šarar. Ujedno je pojasnio da će novi model funkcionirati na način da će prostori Palacha i u Filodramaticae zajedno sa Studentskim kulturnim centrom, koji će biti sastavnica Sveučilišta tražiti partnera, a to će pak moći biti samo ozbiljna platforma s nezavisne riječke scene riječke (a ukoliko bude sreće i izvan nje), jer će zahtjevi za održavanje glazbene, scenske, novonakladničke i novomedijske biti nemogući za bilo kojeg samostalnog partnera. S druge pak strane, ističe Šarar, ozbiljan poticaj Grada i Sveučilišta je i u tome što će se prostori na korištenje dati bez naknade. Napušta se sustav komercijalnog najma u modalitetu u kojem je velika većina režijskih troškova plaćena od strane vlasnika prostora. Pročelnik Šarar napominje da je to ogroman poticaj, kao i onaj da će se ugostiteljstvo tretirati potpuno odvojeno od programa, što znači da će se definitivno razdvojiti vječita boljka klubova koji koketiraju s javnim novcem. Novac od ugostiteljskog najma izravno će se vraćati u program, a čemu služi ugostiteljstvo u javnim kulturnim sadržajima kakav će biti ovaj, jasno će biti prikazano kroz sustav izvještavanja. Pročelnik Šarar ujedno je sadašnjem zakupcu Palacha Alenu Manceu zahvalio što će svojim ozvučenjem i rasvjetom omogućiti funkcioniranje kluba do zaživljavanja novog modela upravljanja klubom. “Nadam se da će ovo biti početak neke nove studentske i nezavisne kulturne ere u Rijeci. Natječaj za odabir partnera bit će raspisan krajem ožujka do početka svibnja, što znači da će se izlazak starog zakupca poklopiti s novim modelom”, kazao je Šarar. Upitan kakve su procjene uspješnosti funkcioniranja po novom modelu, Šarar je odgovorio da je potreban ozbiljan dijalog te da će i Grad i Sveučilište biti otvoreni za sva pitanja, a začetnici ove ideje spremni su i preoblikovati neke zamisli, ako se za to ukaže potreba.

“Stjecajem okolnosti svi nešto govore o povratku kući, pa je tako došlo vrijeme i da se Palach vrati kući. Osnovan je kao studentski kulturni klub, čiji su osnivači bili upravo studenti u trenutku kad su shvatili da nedostaje prostor za njihove potrebe u segmentu kulture i zabave. Od 1968. godine do danas koncepcija rada Palacha se puno puta mijenjala, a suradnja i sinergija Grada i Sveučilišta rezultirala je ukazivanjem na potrebu osnivanja Studentskog kulturnog centra kao sveučilišne ustanove koja će se baviti organizacijom slobodnog vremena studenata”, kazao je gradonačelnik Obersnel podsjetivši da je projekt USSUD proveden kao zajednička inicijativa Odjela za kulturu Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, a dugoročni cilj mu je aktivno uključiti veći broj mladih u procese kreiranja kulturne politike i kulturni život grada općenito. “Kako bi spriječili negativne konotacije, treba reći da ni Sveučilište, ni Studentski kulturni centar kao njegova zasebna ustrojbena jedinica neće upravljati Palachom, nego će to činiti predstavnici nezavisne scene s kojima će se zajednički osmisliti način korištenja tog prostora u smislu očuvanje vrijednosti i tradicije koju je Palach stekao kroz desetljeća”, kazao je na konferenciji za novinare riječki gradonačelnik Vojko Obersnel napomenuvši da je novi način upravljanja u interesu mladih ovoga grada.

Rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin kazao je da se na ovaj način nastoje proširiti i dvije važne funkcije Sveučilišta, a to su javna i ekonomska. “Ovim projektom želimo pojačati javnu ulogu Sveučilišta, a jedan od bitnih segmenata je upravo razvoj kulturne djelatnosti studenata u zajednici ali i obogaćivanje i stvaranje novih kulturnih sadržaja. Do sada se to na Sveučilištu događalo sporadično kroz pojedine projekte, ali nije bilo strukturirano i organizirano, niti su kultura i sport bili dio našeg proračuna”, kazao je Lučin naglašavajući da se upravo stoga kulturu i sport na Sveučilištu želi institucionalizirati te kulturne djelatnosti studenata podići na višu razinu, u čemu je Grad Rijeka bitan partner. Lučin je kazao da je u planu osnivanje Studentskog kulturno centra, a u tijeku je izrada elaborata o kojemu će se raspravljati već na sljedećoj sjednici Senata Sveučilišta u ožujku ove godine. Cilj je da prostor sveučilišnog kampusa i Palacha budu središta brojnih kulturnih događanja, kako bi, dodao je Lučin, cijeli grad osjetio snagu i kreativnost koju nosi 20.000 studenata u Rijeci. “Želimo pozicionirati Sveučilište kao centar izvrsnosti koji doprinosi gradu, jer je to bitno i za ekonomski uspjeh društva i transfer tehnologija”, kazao je Lučin, zahvaljujući gradonačelniku Obersnelu na iskazanoj inicijativi za poboljšanje standarda u segmentu studentskog kulturnog djelovanja.

Prorektorica za nastavu i studentska pitanja Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija kazala je kako poseban tim izrađuje elaborat Studentskog kulturnog centra, što je rezultat projekta USSUD tijekom čije su provedbe studenti jasno izrazili potrebu osnutka Centra, ukazujući na to da je studentska kulturna djelatnost neprepoznatljiva te da ta populacija u postojećim sadržajima ne nalazi svoj interes. “Očito je u pitanju i kriza motivacije, ali i publike. Ovim nastojimo skupiti sve raspoložive resurse koji su trenutačno raspršeni kako bi imali vidljiviju produktivnost studentske i nezavisne kulturne scene. Programi su trenutačno u izradi, ali to ne znači da tu komuniciranje s javnošću prestaje; čak naprotiv, ono se nastavlja kroz brojne radionice i okrugle stolove. Neki natječaji će biti otvoreni cijelu godinu, a neki će se periodično raspisivati”, kazala je Prijić Samardžija. (rijeka.hr)

4 COMMENTS

  1. Konačno se našao i grobar Palacha… Akademici će uništiti i zadnji trak alternative u ovom gradu.

  2. Nađena slovna greška u textu! : …navodeći da se sve ovo događa zbog toga što se pokazalo da je nezavisna riječka kultura, koja ima veliku širinu i brojnost, očito uslijed financijske krize i nepotiRanja (treba bit umjesto “nepoticanja”) organiziranja, puno otišla u širinu, a premalo u visinu. 🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here