Home Vijesti Demokracija na djelu: Gradsko vijeće od gradonačelnika preuzelo ovlast određivanja subvencija vrtićima...

Demokracija na djelu: Gradsko vijeće od gradonačelnika preuzelo ovlast određivanja subvencija vrtićima drugih osnivača

1607
0
foto: rijeka.hr

Novi odnosi snaga u Gradskom vijeću i podjela na tri bloka od kojih niti jedan nema većinu, donijela je na prvoj radnoj sjednici nakon konstituiranja do sada nezamislive kombinacije u glasanjima na različitim točkama dnevnog reda. Tako je prijedlog Danka Švorinića (Lista za Rijeku) za prebacivanje ovlasti određivanja subvencija djeci koja pohađaju vrtiću drugih osnivača, kojeg su podržali vijećnici ‘srednjeg bloka’ nadmoćno prihvaćen unatoč gradonačelnikovom protivljenju, a uz podršku HDZ-a ali i PGS-a i Laburista. S druge strane, Obersnelov Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu nije prošao unatoč tome što ga je uz vijećnike SDP-ove koalicije podržao i klub HNS-a. Ne radi se međutim o iskakanju HNS-a iz oporbene koordinacije nego o činjenici da se radilo o točki koja nije ‘iskoordinirana’ pa je svakoj stranci prepuštena samostalna odluka, a HNS-ovci su proračun 2016. godine već podržali budući su tada bili dio vladajuće koalicije. Jednako tako, ni Laburisti ni PGS nisu iskočili iz SDP-ovog bloka nego se radilo o prijedlogu kojeg su već podržali 2015. godine dok su bili u oporbi pa bi sada teško branili odluku da oko identičnog prijedloga u novim okolnostima glasaju suprotno.

Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području grada u ime predlagača obrazložio je Danko Švorinić. Kako je istaknuo, ovom izmjenom iz nadležnosti gradonačelnika u nadležnost Gradskog vijeća prelazi odlučivanje o sufinanciranju djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača koji se, kao i vrtići gradske ustanove Dječji vrtić Rijeka, nalaze u Planu mreže. Kako Gradsko vijeće donosi Plan mreže dječjih vrtića grada Rijeke i donošenjem proračuna određuje ukupni iznos predviđen za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača, može preuzeti i nadležnost nad odlučivanjem o sufinanciranju vrtića drugih osnivača što je bilo preneseno na gradonačelnika – kazao je Švorinić dodajući da izmijenjena odluka ne znači promjenu u visini subvencija djeci koja pohađaju vrtiće drugih osnivača vrtića, no da će se o tome tek trebati raspraviti. Napomenuo je i kako prijedlog nije usmjeren protiv Dječjeg vrtića Rijeka no da je činjenica da je 250 djece ostalo neupisano u vrtiće te gradske ustanove.
– Nije fer i nije pošteno da njihovi roditelji imaju veće troškove od roditelja djece upisane u gradske dječje vrtiće, istaknuo je Švorinić.

U raspravi koja je uslijedila vijećnici Kluba SDP-Laburisti-SDSS višekratno su isticali da se načelno slažu s ovom promjenom, no smatraju kako je za subvencioniranje po istim mjerilima nužno da kvaliteta usluge i standard budu jednaki u privatnim i gradskim vrtićima, što danas nije slučaj. Ukazali su i na, u posljednjih nekoliko godina, obnovom starih i gradnjom novih dječjih vrtića, povećane kapacitete Dječjeg vrtića Rijeka.

Morana Jokić (HNS) istaknula je kako je ovo tek prvi korak u uspostavljanju jednakih standarda i podizanja kvalitete u svim vrtićima bez obzira na osnivača, a Petra Mandić (Most) ustvrdila kako podržava ovaj prijedlog zbog činjenice da se Grad Rijeka prema privatnim vrtićima odnosi maćehinski te zbog toga jer će donošenje odluke kroz Gradsko vijeće biti transparentinije i više izloženo sudu javnosti. Josip Ostrogović (HDZ) istaknuo je nedostatne kapacitete gradskih dječjih vrtića i nedovoljno financiranje vrtića drugih osnivača, napominjući da sva djeca imaju pravo na jednake uvjete tijekom odrastanja.

Očitujući se o ovom prijedlogu gradonačelnik Obersnel upozorio je da se izmjenom Plana mreže dječjih vrtića problemi neće riješiti. – Svi imaju pravo na jednake uvjete , ali to se odnosi i na primatelje usluga, djecu i roditelje, ali i na davatelje usluga, dječje vrtiće. U tim okolnostima privatni vrtići trebaju pružati jednaku razinu usluge i standarda kao dječji vrtići gradske ustanove, a što se odnosi na prehranu, programe, dodatne aktivnosti – kazao je Obersnel. Pritom je kazao kako je sigurno da će uz subvencioniranje, najveći prihod svih vrtića biti iz gradskog proračuna što će značiti, kazao je, i kontrolu trošenja proračunskog novca .
– Nemam ništa protiv ovakve odluke, ali ponavljam, za jednake novce mora biti i jednaka usluga, naglasio je gradonačelnik.

Izmjena Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke prihvaćena je s 23 glasa za i 11 suzdržanih glasova.

Uoči ove točke vijećnicima se obratila predlagateljica prijedloga izmjena Poslovnika Petra Mandić (MOST). Ona je prijedlog povukla s dnevnog reda i najavila ga za sljedeću sjednicu kako bi se na traženje SDP-ove koalicije provele dodatne međustranačke konzultacije.
– Prigovoreno nam je da nismo poštivali demokratsku proceduru kod stavljanja na dnevni red ove točke. Budući da smo izmjene i dopune predložili da bi podigli učinkovitost Gradskoga vijeća na višu razinu i demokratizirali procedure, povukli smo prijedlog. Ne želimo da nam se prigovara da smanjujemo demokratske standarde. Zbog toga ćemo prijedlog pustiti u javnu raspravu i bit će dostupan i građanima, a ne samo političkim strankama prije nego ga ponovno stavimo na dnevni red. Javna rasprava bit će organizirana na web stranicama naših stranaka, i e-konzultacija na gradskom portalu, najavila je.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu nije prošao!

U nastavku sjednice pred vijećnicima se našlo Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu. Obrazlažući izvještaj gradonačelnik Obersnel kazao je kako se on nije mogao ranije naći pred vijećnicima zbog lokalnih izbora.
– Za razliku od ranijih godina, gradski proračun za 2016. godinu, slijedom novih zakonskih propisa, sadrži vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika te u istom iznosu rashode koji se iz tih prihoda financiraju, odnosno cjelovite financijske planove proračunskih korisnika. Iz tog je razloga proračun za 2016. godinu, u odnosu na godinu ranije, veći. Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 785.505.421 kuna ili 85 % godišnjeg plana, dok su ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu 789.582.460 kuna ili 85,4% godišnjeg plana, kazao je gradonačelnik Obersnel dodajući da se tekući manjak prihoda u iznosu od 4,1 milijun kuna odnosi na proračunske korisnike, dok sam Grad Rijeka iskazuje manjak od 254.000 kuna . Obersnel je u obrazloženju Izvještaja istaknuo i kako je prošle godine, nakon šest godina, BDP porastao za 3 %, što je pokazatelj izlaska iz krize i oporavka gospodarstva, no pokazatelji prihoda još su uvijek niži od onih iz predkrizne 2008. godine.
– Primjerice, najveći prihodi iz poslovanja, ostvareni od poreza i prireza, veći su za 7 milijuna kuna nego 2015. godine, ali taj iznos je 27 milijuna kuna manji nego je bio 2008. godine , istaknuo je gradonačelnik.

Ostvareni prihodi i primici proračuna u 2016. godini veći su za 14,9% u odnosu na 2015. godinu, na što su utjecali vlastiti i namjenski prihodi korisnika koji su po prvi puta uključeni u Proračun za 2016. godinu. Najveći udjel u strukturi prihoda imaju prihodi poslovanja s 94,2%, slijede prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 4,2% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 1,6%.

Na rashodovnoj strani najveći su rashodi poslovanja koji čine 83,2 % , a rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova imaju udjele od po 8,4% . – Vidljivo je da su rashodi najveći u dijelu koji se odnosi na zaposlene, no odnose se i na upravu i na ukupne rashode za zaposlene svih proračunskih korisnika , tako da ovdje nije riječ o povećanju plaća i u ovom dijelu rashodi su na razini godine prije. – kazao je gradonačelnik. Predstavljajući Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu Obersnel je kazao i kako se svi krediti otplaćuju prema predviđenoj dinamici, kako su gradske obveznice isplaćene te da niti jedno jamstvo nije naplaćeno, kao ni ikad dosad.

Dok su vijećnici Kluba SDP – Laburisti – SDSS prihvatili Izvještaj ističući u raspravi kako su svi prioritetni programi ostvareni, zadržan standard u socijali i komunalnim djelatnostima te pohvalili napore koje su gradonačelnik i gradska uprava učinili kako bi osigurali novac iz drugih izvora , europskih fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za pojedine projekte, vijećnici novooformljene većine višekratno su napominjali loše izvršenje proračuna, 85 posto, u odnosu na planirano i ustvrdili kako se deficit proračuna iz godine u godinu povećava. – Proračun na prihodovnoj strani nije realiziran, u odnosu na plan riječ je o 140 milijuna kuna ili 15 posto, k tome je ostvaren manjak od 4,1 milijun kuna. Niska je razina efikasnosti kod nekih aktivnosti, primjerice u poduzetništvu, kulturi – kazao je u ime Kluba HDZ-a Kristjan Staničić dodajući da je ukupan deficit proračuna 247 milijuna kuna dokaz lošeg planiranja. U nastavku vijećnici novooformljene većine opetovano su u raspravi isticali slabu realizaciju planiranog po pojedinim djelatnostima, smanjivanje prihoda i povećavanje deficita zaključujući da je planiranje proračuna bilo loše, a njegova realizacija „katastrofa“. Kako je Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu dobio 17 glasova ‘za’, pet ‘protiv’ i 10 ‘suzdržanih’, dva glasa manje od potrebne natpolovične većine svih viječćnika, Gradsko vijeće Grada Rijeke nije ga usvojilo.(rd/rijeka.hr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here