Home Vijesti Direktor ViK-a Marochini: Nije poništen postupak nego odluka!

Direktor ViK-a Marochini: Nije poništen postupak nego odluka!

1289
0

vik255Nesporna je činjenica da je Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave donijela 6. studenog ove godine rješenje kojim se poništava odluka KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. o odabiru u otvorenom postupku javne nabave izvođača radova na izgradnji – rekonstrukciji sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Gornji Zamet (zona Z-2 i Z-3), Donja Drenova – sjeverni dio, Murini i rekonstrukcija Crpne stanice Kostabela s pripadajućim cjevovodima. Predmetno rješenje je u cijelosti objavljeno 13. studenog ove godine na internetskim stranicama Državne komisija za kontrolu postupka javne nabave, istaknuo je direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini u odgovoru na upit kojim smo ga zamolili da komentira poništeni natječaj kojim je posao dobio Strabag i GP Krk.

‘Društvo mora i uvažit će doneseno rješenje te će sukladno njemu i postupiti, isto tako i uplatiti navedeni iznos iz rješenja. Zatražit će se dodatna pojašnjenja od zajednice ponuditelja Centrogradnje d.d. i Tehnike d.d. te će Povjerenstvo po dobivanju istih ponovno obraditi ponude i predložiti donošenje odluke o odabiru, a sve sukladno rješenju Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave.

Postupak javne nabave za izgradnju – rekonstrukciju sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Gornji Zamet (zona Z-2 i Z-3), Donja Drenova – sjeverni dio, Murini i rekonstrukciju Crpne stanice Kostabela s pripadajućim cjevovodima, uključujući i ocjenu ponuda, Društvo je provelo sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi te se u svom nastojanju zakonitog i poštenog postupanja kod donošenja odluke o odabiru rukovodi i dosadašnjom praksom i rješenjima s obrazloženjima Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave.

Tako je dosadašnja praksa bila da su neispunjene stavke troškovnika, kada je Dokumentacijom za nadmetanje određeno da sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene, bile osnova za odbijanje ponuda bez ikakvih mogućih upotpunjavanja, objašnjenja i pojašnjenja. Između ostalog je zbog istoga Društvo odbilo ponudu zajednice ponuditelja Centrogradnje d.d. i Tehnike d.d.
Naime njihova ponuda je, unatoč tome što je u Dokumentaciji za nadmetanje bilo istaknuto podebljanim slovima da sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene, imala neispunjene ukupno 4 stavke troškovnika koje se odnose na rekapitulaciju.
Nadalje je ponuda odbijena jer nisu bili navedeni i upisani podaci o proizvođaču i tipu proizvoda koje ponuditelj nudi, a time je bilo onemogućeno utvrđivanje da li isti odgovaraju potrebama Društva i njegove odgovornosti kao isporučitelja vodnih usluga za isporukom zdravstveno ispravne vode za piće i ljudsku potrošnju, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Za opisano postupanje Društva, Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave donijela je rješenje neuobičajeno dosadašnjoj praksi, koja je zagovarala isključivo i jedino strogo formalistički postupak. U rješenju je navela da nenavođenje ukupnog zbroja i rekapitulacije kao i nenavođenje podatke o proizvođaču i tipu proizvoda nije razlog za odbijanje ponude te da je Društvo moglo tražiti pojašnjenje ponude u svrhu otklanjanja eventualne nejasnoće glede nuđenog proizvoda.

Bojimo se da će se ovim neujednačenim postupanjem državnog tijela u žalbenim postupcima povećati nejasnoće u provođenju postupaka javne nabave.

Žao nam je što ste javno dostupnu informaciju o rješenju Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave slijedom žalbe zajednice ponuditelja Centrogradnje d.d. i Tehnike d.d. na odluku Društva o odabiru izvođača radova iskoristili za objavu niza netočnih informacija u članku objavljenom na portalu „Rijeka danas“ pod naslovom „VIK namještao posao GP Krku pa kažnjen s 45.000 kuna“.

Netočno je navedeno da je rješenjem Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave poništen natječaj jer nije poništen cijeli postupak javnog nadmetanja, već je poništena Odluka o odabiru, čime se postupak samo vraća u fazu ponovnog pregleda svih ponuda. Na temelju ponovnog pregleda Povjerenstvo će izraditi ponovo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te predložiti donošenje Odluke o odabiru.

Pogrešno je navedeno kako je Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave na osnovi žalbe utvrdila da je žalitelj – zajednica ponuditelja Centrogradnje d.d. i Tehnike d.d. uz ponudu dostavio uredne papire za čak osam od minimalno pet potrebnih osoba.
Napominjemo da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u svojem rješenju utvrdila dostavu određene dokumentacije od strane žalitelja, pri čemu nije ulazila u sadržaj iste, niti je provjeravala da li ona udovoljava uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje što smatramo osnovnim problemom i uzrokom konstatiranja da Društvo nije primijenilo jednaki tretman prilikom ocjenjivanja ponuditelja.

Društvo se u svim svojim postupcima javne nabave nastojalo isključivo i jedino držati svih odredbi Zakona, nastupajući pri tome jednako prema svim ponuditeljima. Nismo proveli niti provodimo selektivnu primjenu Zakona i nejednak tretman prema ponuditeljima kako bi posao dobio „provjereni kadar“. Tome u prilog ide i činjenica što je Društvo upravo ovaj predmetni postupak već prethodno poništilo iz razloga što nije pristigla niti jedna valjana ponuda, među kojima je nevaljana ponuda bila i ponuda Zajednice ponuditelja Strabag d.o.o., GP Krk d.d., GPP Mikić d.o.o. i Goran graditeljstvo.

Postupak javne nabave Društvo provodi stručno i profesionalno, što potvrđuje i navod u rješenju Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave da nisu utvrđene bitne povrede u postupku javne nabave, i to želimo posebno istaknuti’, zaključuje direktor ViK-a Marochini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here