Rijeka Danas – riječki internetski dnevnik

FOTO: Dvojezična proslava Dana žena – ‘Slavimo sve žene/Celebriamo tutte le donne’

U prostorijama SKD Prosvjeta je večeras povodm Dana žena organiziran kulturno-umjetnički program pod nazivom 1908.-2018 Slavimo sve žene/Celebriamo tutte le donne. Program je vodio glumac riječke drame Lucio Slama, a svoje pjesme posvećene ženama čitali su Giacomo Scotti, Anđa Jotanović, Draga Vukoje Cupać i Slavica Petrović.

Program su organizirali Slobodna Država Rijeka – Stato libero di Fiume, Lista za Rijeku, Centar za participaciju žena u društvu, Demokratski savez Srba, Zajednica Srba Rijeke i SKD Prosvjeta pododbor Rijeka čiji su čelnici Jovica Radmanović, Mladen Pantar i Danko Švorinić sudinicama i gledateljicama podijelili ruže povodom njihovog dana.

Midas