Home Vijesti Grad Rijeka neće kupiti Teatro Fenice za 11,5 milijuna kuna, čeka se...

Grad Rijeka neće kupiti Teatro Fenice za 11,5 milijuna kuna, čeka se niža cijena!

998
0

Nakon Primorsko-goranske županije, i Grad Rijeka će po svemu sudeći odbiti ponudu za kupnju zgrade Tetro Fenice po cijeni od 11,5 milijuna kuna. Gradonačelnik Vojko Obersnel takav je prijedlog uputio na narednu sjednicu Gradskog vijeća nakon što se Gradu s ponudom obratio stečajni upravitelj tvrtke Rijekakino d.o.o. koja je vlasnik zgrade. Sukladno Zakonu o stečajnom postupku, zgrada će nakon toga na dražbu, a ne bude li ponuditelja, morati će se ponuditi po nižoj cijeni. Grad Rijeka bi i tada trebao imati pravo prvokupa. Cijeli postupak komplicira činjenica da je zgrada zaštićeno kulturno dobro pa će se teško pronaći privatni investitor budući da ju je pod takvim okolnostima teško staviti u komercijalnu namjenu. S druge strane, poskupljuje i dovođenje zgrade u uporabno stanje zbog čega su oprezni i u Gradu Rijeci čiji je proračun izbušen zbog koronakrize i preuzetih obaveza za dovršetak kapitalnih projekata iz kulture koji su u tijeku. Ipak, svijetlo na kraju tunela daje činjenica da je stvar od vlasnika preuzeo stečajni upravitelj pa će u nedostatku zainteresiranih cijena morati prema ići dolje, sukladno samom stečajnom postupku.

“Dana 23. srpnja 2020. godine putem elektroničke pošte te dana 27. srpnja 2020. godine putem pisarnice, Grad Rijeka je zaprimio ponudu stečajnog upravitelja Ivora Pliskovca, u ime i za račun stečajnog dužnika Rijekakino d.o.o. u stečaju iz Rijeke, Dolac 13,za kupnju nekretnine sa svojstvom kulturnog dobra, u naravi zgrade kazališta „Teatro Fenice“ u Rijeci na adresi Dolac 13 s pripadajućim dvorištem. U ponudi se navodi da se predmetna nekretnina prodaje po cijeni od 11.500.000,00kuna kako je to utvrdila skupština vjerovnika u stečajnom postupku.

Prvenstvo u ostvarivanju prava prvokupa ima Grad Rijeka u odnosu na Primorsko- goransku županiju, pa zatim Republika Hrvatska.

Nakon isteka roka od 60 dana vlasnik može kulturno dobro prodati drugoj osobi uz cijenu koja ne može biti niža od cijene navedene u ponudi i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta sadržanih u ponudi.

Grad Rijeka zainteresiran je za kupnju nekretnine „Teatro Fenice“, međutim ne po navedenoj cijeni, već se predlaže ovu ponudu odbiti s pridržavanjem prava prvokupa nekretnine ukoliko se kupoprodajna cijena umanji, o čemu nas je prodavatelj u obvezi izvijestiti, odnosno ponuditi kupnju po pravu prvokupa ukoliko se izmijene uvjeti prodaje”, naveno je u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here