Home Kolumne INTERVJU 5 PITANJA: PGŽ FINANCIRA CESTU OD HILTONA DO PRELUKA I KUPNJU...

INTERVJU 5 PITANJA: PGŽ FINANCIRA CESTU OD HILTONA DO PRELUKA I KUPNJU TEATRA FENICE, Zlatko Komadina

1172
0

Županijska skupština usvojila je većinom glasova proračun Primorsko-goranske županije za 2024. godinu u iznosu od 256 milijuna eura. Riječ je o konsolidiranom proračunu koji uključuje i rashode proračunskih korisnika, dok izvorni županijski proračun iznosi 70,4 milijuna eura. O prioritetima novog proračuna, nekim prigovorima te postupku donošenja, razgovaramo sa županom Zlatkom Komadinom.

Koja je financijska održivost upravo donesenog proračuna i kako komentirate prigovore nekih viječnika da je proračun preoprezan?

Proračun za 2024. kojeg je većinom glasova podržala Županijska skupština u visini od 256 milijuna eura financijski je održiv, stabilan i realan. Kao i dosadašnjih godina prilikom izrade tog temeljnog financijskog dokumenta vodili smo se realnim makroekonomskim pokazateljima, a ne procjenama i predviđanjima. Za izmjene uvijek postoji rebalans pa tako mi već danas znamo da ćemo u rano proljeće imati prvu korekciju, točnije uvećanje proračuna zbog povećanja poreza na dohodak na području Grada Rijeke.

Na kojim projektima će biti vidljivi prioriteti ulaganja u obrazovanje, zdravstvo i socijalnu skrb?

U 2024. godini započinje izgradnja školske sportske dvorane Željezničke tehničke škole Moravice, dogradnja OŠ Omišalj – PŠ Dobrinj i izgradnja školske sportske dvorane Prometne škole Rijeka, a u planu je i početak izgradnje dvije nove osnovne škole, u Marinićima i u Rešetarima čime će se omogućiti odvijanje nastave u jednoj smjeni.
Pokrenuti su radovi u okviru projekta Zdravstveni centar Rujevica u sklopu kojeg se projektiraju nova zgrada Gorske službe spašavanja s heliodromom, županijski Dom zdravlja i Centar za hitnu medicinu, kao i novi Dom zdravlja u Opatiji.
Primorsko-goranska županija sufinancirat će energetsku obnovu najvećeg Doma umirovljenika Kantrida, izgradit će se i novi kapaciteti za smještaj starijih osoba, naime, jedan od ciljeva je pokriti cijelo područje županije pa ćemo tako pomoći u izgradnji Doma za starije u Kostreni, a uredit ćemo i dom u Delnicama kapaciteta 40 kreveta te povećati smještajne kapacitete na Cresu.
Osigurana su sredstva i za besplatan prijevoz onkoloških pacijenata i subvencioniranje stanarina žrtvama obiteljskog nasilja. Od ostalih područja treba spomenuti i EU sredstvima sufinanciran projekt energetske obnove Guvernerove palače u Rijeci te nastavak niza programa za područje Gorskog kotara.

Kakav je utjecaj ukidanja prireza na proračun?

Prirez je bio isključivi prihod gradova i općina koje su ga uvele i odlukom Vlade o ukidanju prireza neke jedinice lokalne samouprave, poput Grada Rijeke, kao kompenzaciju tog prihoda donijeli su odluke o povećanju poreza na dohodak. Situacija je zapravo neizvjesna jer je gradovima i općinama prepušteno da sami odlučuju hoće li povećavati, smanjivati ili ostaviti na zatečenoj razini tu stopu poreza. Kao što sam već rekao, na proljeće ćemo imati rebalans kroz koji ćemo pojačati proračun za još dva milijuna eura, koliko ćemo uprihodovati od povećanja poreza na dohodak Grada Rijeke. Sav iznos zapravo će se vratiti građanima Rijeke na način da će Županija sufinancirati dva gradska projekta, uređenje ceste od Hiltona do Preluka i pomoći Gradu u kupnji zgrade Teatra Fenice.

Koje su predviđene mjere za poticanje poduzetništva, a koje demografske mjere?

U 2024. godini planirano je povećanje iznosa za poticanje poduzetništva na oko 1,3 milijuna eura, a nastavljamo i s provedbom demografske mjere dugoročnog, društveno priuštivog najma stanova za mlade obitelji. Primorsko-goranska županija prva je pokrenula mjeru u okviru koje sufinancira obnovu stanova u vlasništvu gradova i općina koji se potom daju u najam mladim obiteljima. Raspisat ćemo i natječaj za sve one jedinice lokalne samouprave koje su spremne participirati u troškovima medicinski potpomognutih oplodnji u iznosu od 50 posto.

Jeste li očekivali da će većinu za izgalasavanje proračuna osigurati Leo Pavela i Davor Štimac

Očekivao sam da će članovi Županijske skupštine pokazati odgovornost i izglasati proračun za kojeg i sami dobro znaju da je u najvećoj mjeri unaprijed zadan. Isto tako imali su priliku i sami se s prijedlozima uključiti u njegovu izradu. Drago mi je da je izglasan jer smo pokrili sva važna područja i građani mogu očekivati nastavak ulaganja u primarne djelatnosti, konkretno, zdravstvo, školstvo i socijalu.
socijalu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here