Home Vijesti Izmjene i dopune GUP-a: Od uspinjače do Trsata do preduvjeta za novu...

Izmjene i dopune GUP-a: Od uspinjače do Trsata do preduvjeta za novu Kantridu…

2374
0

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke uputivši ga na Javnu raspravu. Riječ je o ciljanim izmjenama strateških dokumenata prostornog uređenja kojima se nastoji uvažiti okolnosti postojećeg stanja i ostaviti dovoljno fleksibilnosti koja će potencijalnim investitorima učiniti atraktivnim ulaganja u određena područja.
Izmjene Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke
Ciljanim izmjenama strateških dokumenata prostornog uređenja kojima se nastoji uvažiti okolnosti postojećeg stanja i ostaviti dovoljno fleksibilnosti koja će potencijalnim investitorima učiniti atraktivnim ulaganja u određena područja. Kako je pojasnio pročelnik Srđan Škunca, pojednostavljeno rečeno, svrha Prostornog plana uređenja je utvrditi građevinska područja kojima će se potom Generalnim urbanističkim planom utvrditi namjena, zato se izmjene oba dokumenta moraju vršiti istodobno.
Razlozi ciljanih izmjena leže u usklađivanju s Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije iz 2013. g., iskustvima proizašlim iz primjene Zakona o Prostornom uređenju usvojenim 2013.g.
Izmjene i dopune Plana donose se između ostalog zbog potrebe unošenja nove trasa obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti, utvrđivanja uvjeta gradnje na područjima sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke namjene u zaštićenom obalnom području mora te provjere i utvrđivanja odredbi kojima je uređena gradnja višestambenih građevina, budući da su tijekom provedbe Plana uočeni nedostaci i nepotrebne prepreke koje u pojedinim slučajevima otežavaju gradnju, odnosno rekonstrukciju višestambenih građevina.

Pojedina izdvojena građevinska područja s vremenom su prerasla okvire i smjer razvoja predviđenog planskim dokumentima stoga je potrebno izvršiti prenamjenu, ili pak unutar postojeće namjene utvrditi dozvoljene djelatnosti unutar pojedinih izdvojenih građevinskih područja, u cilju omogućavanja gospodarskog razvoja.
Između ostalog izmjenama Plana sportska područja izdvojena su i ugrađena u građevinsko područje naselja, čime je omogućena neposredna provedba plana. Izdvojeno je i područje Dječje bolnice na Kantridi i područje Plumbuma te na zahtjev vlasnika PIK Rijeka, dio industrijskog područja Škurinjska draga, koje u jednom dijelu postaje građevinsko područje naselja s poslovnom namjenom. Također, prenamijenit će se dijelove površina unutar građevinskih područja naselja na području smještenom južno od raskrižja Krnjevo, te na području smještenom zapadno od državne ceste na Rujevici. Izrađeno je i novo Idejno rješenje uspinjače žičare od Školjića do Trsata s povoljnijim položajem trase, koju je potrebno uvesti u Plan, a definirat će se i sedam lokacija reciklažnih dvorišta na području grada.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke održava se od 27. do 31. siječnja 2017. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana, u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, 27. siječnja 2017. godine bit će organizirana javna izlaganja s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana, i to za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati, a za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,30 sati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here