Home Vijesti Komadina o Marišćini: Obersnel i Čistoća ‘malo zabrljali’

Komadina o Marišćini: Obersnel i Čistoća ‘malo zabrljali’

3461
0
smece_2obi255
Nastavlja se ping-pong županije i grada

Marišćina mora ići dalje jer su to naše preuzete zakonske obveze, rekao je predstavnicima Kriznog eko-stožera Marišćina primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Sastanak je održan na inicijativu ekološke udruge što se zajedno sa stanovnicima Viškova bori sa smradom, a smatraju i da je projekt Marišćine ekonomski i ekološki neodrživ.

Da nije baš tako, objašnjavali su im župan i suradnici povezani s projektom. Sastanak je protekao u žustrom tonu, raspravljajući o izabranoj lokaciji, MBO tehnologiji i revizijama. Dok predstavnici Eko-stožera smatraju da projekt treba odmah zaustaviti, ne samo zbog smrada, već zbog ekološke i ekonomske neodrživosti, župan naglašava da se lokacija više ne može napustiti i da se mora ići dalje.

Tehnologija se može poboljšavati, ali projekt se mora nastaviti zbog ugovora s Europskom unijom i zato jer se ne mogu dozvoliti novi Viševci, rekao je Zlatko Komadina.

Bilo je primjedbi na neusklađenost projekta s hrvatskim i europskim direktivama, na što je Dušan Šćulac, direktor tvrtke Ekoplus, zadužene za Centralnu zonu za gospodarenje otpadom, rekao da je projekt prošao mnoštvo EU revizija, nakon kojih je odobreno 71 posto bespovratnih sredstava.

Cijena Marišćine za sljedećih 35 godina iznosi 36 milijuna eura, rekao je Šćulac i dodao da u Europi trenutno radi 450 postrojenja kakvo je planirano na Marišćini.

U vezi s problemima koje stvara privremeno odlaganje otpada na Marišćini i neugodnih mirisa, Komadina je kazao da je taj prostor sada iznajmljen riječkoj komunalnoj tvrtki Čistoća, na koji ona dovozi otpad dok se ne izgradi postrojenje za obradu. U tom postupku se malo zabrljalo, posebno prošle godine s baliranim otpadom, rekao je Komadina i dodao da nakon uređenja Centra za gospodarenje otpadom, Čistoća ima obvezu sanirati sadašnje privremeno odlagalište.

Primarna selekcija za koju se zalaže Eko-stožer u domeni je komunalnih društava gradova i općina, i taj će problem oni morati riješiti, naglasio je župan. (radio rijeka)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here