Home Vijesti Komadina: Studija utjecaja na okoliš mora obuhvatiti cijeli Kvarner

Komadina: Studija utjecaja na okoliš mora obuhvatiti cijeli Kvarner

779
0

Studija utjecaja na okoliš za izgradnju LNG terminala na prostoru Dine u Omišlju mora biti sveobuhvatna i integralna, te njome mora biti obuhvaćen prostor cijelog Kvarnera, a ne samo mikrolokacija u Omišlju, izjavio je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina na sjednici Poglavarstva na kojoj je Županija utvrdila mišljenje o sadržaju buduće Studije utjecaja na okoliš (SUO).

Naime, prema novim zakonskim odredbama, prije izrade takve studije potrebno je da se svi zainteresirani subjekti očituju o sadržaju koji će u studiji tek biti obrađen, a prema riječima pročelnice županijskog Odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša dr. Koraljke Vahtar-Jurković, u ponuđenom materijalu Vlade sadržaj buduće studije u potpunosti odgovara glavnim elementima koje takav dokument mora sadržavati.

LNG mora zajednici donijeti benefite
– Ako Studija utjecaja na okoliš bude izrađena prema dosad predloženom, ona će biti veoma dobra i za nas prihvatljiva, kazala je Vahtar-Jurković. Prema mišljenju koje je usvojilo Poglavarstvo, a što je posebno istaknuo župan Komadina, osnaženi su raniji zaključci županijske vlasti prema kojima se traži da gradnja LNG terminala rezultira smanjenjem štetnih emisija u atmosferu, putem uvođenja plina kao energenta u postojeće industrijske komplekse, potom se traži široko korištenje plina i u industriji i u turizmu i drugim djelatnostima u PGŽ, a svakako će se tražiti i uvođenje ekološke rente za lokalnu i regionalnu jedinicu u kojoj će terminal biti smješten.

– Ostajemo vjerni svom starom stavu poznatom kao 3E – gradnja LNG terminala mora ovdašnjoj zajednici donijeti ekonomske, energetke i ekološke benefite, rekao je Komadina, dok je na prijedlog podžupana dr. Vidoja Vujića u tekst zaključaka uvršen i četvrti E – estatski kriterij, koji će se također tražiti od investitora.

Naime, stav je članova Poglavarstva da bi se, po uzoru na neke druge zemlje kao što je Grčka, na Omišlju možda mogli graditi poluukopani tankovi za LNG plin koji bi manje utjecali na ukupnu vizuru.

Elaborirati uvjete plovidbe LNG brodova
Uz ostalo što je i inače obavezan sadržaj ovakve studije, u Županiji smatraju i kako s posebnom pozornošću treba obraditi energetske aspekte s analizom potreba i mogućnosti korištenja ukapljenog plina na području cijele PGŽ, kao i ekononke pokazatelje s transparentnim prikazom procjene koristi i šteta za lokalnu zajednicu, ali i državu, s posebnim osvrtom na utjecaje terminala na turizam, pomorski promet, ribarstvo i gospodarsko u cjelini. . Također, treba detaljno elaborirati uvjete plovidbe LNG brodova Kvarnerom, pa i cijelim Jadranom, te uvjete i način prihvaćanja brodova na vez. Županija traži i procjenu pokazatelja utjecaja terminala na temperaturu mora, a i procijenu rizika eventualnih havarija. Na koncu, Županija traži i da se u savjetodavno stručno povjerenstvo za izradu SUO uključi po jedan predstavnik Županije, te Općine Omišalj.

– Imamo samo jednu priliku, samo jednom se gradi terminal takve cijene i kapaciteta, i moramo biti ustrajni u svojim zahtjevima. Nadamo se da ni Vlada kao pregovarač sa investitorima neće propustiti priliku da se ovim projektom dobije trajna korist za našu regiju i Hrvatsku u cjelini, rekao je župan Komadina.

Zajednički je stav svih u Poglavarstvu da bi i u gradnju i u projektiranje LNG terminala trebali biti uključeni hrvatski stručnjaci i tvrtke, povezani u klaster unutar RRA Porin. (novi list)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here