Home Vijesti Lista za Rijeku za zeleniji i čišći grad!

Lista za Rijeku za zeleniji i čišći grad!

149
0

Ulaganje u zaštitu okoliša rješavanjem problema Marišćine, divljih deponija, sortirnica, prikupljanja otpada i povećanje zelenih površina gdje god je to moguće, neki su od ključnih aspekata razvoja Rijeke. Ukratko, problem prikupljanja i odlaganja otpada je prioritet u gradu, a Rijeka mora biti uključena u rješavanje sve većih problema Marišćine – naglasila je na današnjoj konferenmciji za novinare u Rijeci, sazvanoj u povodu Dana planete Zemlje, kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke Ana Blečić Jelenović (Lista za Rijeku), dodajući da stranka i ona predlažu osam koraka u narednom četverogodišnjem mandatu kada je riječ o problemu odlaganja otpada i zelenih površina.
Riječ je o uvođenju beskompromisne filozofije u gospodarenje otpadom: ponovno koristi, smanji, recikliraj (Reuse, Reduce, Recycle) te zero waste pristup; uvođenje potpuno novog sustava zbrinjavanja otpada od vrata do vrata te izgradnja nove infrastrukture s pametnim kantama; personaliziranom prikupljanju otpada tako da se zna količina proizvedenog otpada po kućanstvu i samim time formiranje računa po svakom kućanstvu posebno; izgradnji reciklažnog pogona i sortirnice; poticanju novih poduzetničkih i globalnih suvremenih tehnologija gospodarenja otpadom po uzoru na tvrtku Carbios iz Francuske i njoj slične. Rijeka tako može postati centar ekoloških industrija; izgradnji pogona s novim i dokazano djelotvornim novim tehnologijama. Rijeka mora postati predvodnik u razvoju, ali i primjeni novih tehnologija čiste budućnosti; pojačanju edukacije građana i djece u školama po principu odvajanja otpada, ponovnog korištenja iskoristivih predmeta i smanjenja stvaranja otpada već u kućanstvu te proširenju i stalnom kultiviranju zelenih površina, rekla je Blečić Jelenović.

Ana Blečić Jelenović i Filip Jakovac

Član predsjedništva Liste za Rijeku Filip Jakovac spomenuo je primjer Ljubljane kao grada gdje se uspješno odlaže otpad. Ljubljana je uspjela smanjiti količinu otpada na odlagalištima za 59%., još 2002. je uvela odvajanje otpada na metal, plastiku i papir, a 2006 godine je već na pragovima kućanstava prikupljala kompostni, razgradivi otpad, kazao je Jakovac, dodajući da je 2012. godine Ljubljana uklonila kontejnere za papir i ambalažu i počela ih prikupljati kao i biorazgradivi otpad na pragovima kućanstva.
“Na taj se način može točno znati koliko je koje kućanstvo stvorilo otpada i prema toj količini se može ispostaviti opravdan i pravedan račun za komunalne usluge. Danas u ostatku Slovenije godišnji računi za prikupljanje otpada iznose oko 150€ što je i dalje malo, a u Ljubljani su pali na 100€ i još padaju. Istovremeno, mi u Rijeci plaćamo račune za odvoz otpada koji su izračunati potpuno nejasnom, netransparentnom i čudnom matematikom. A zapravo su izračunati da pokrivaju troškove Marišćine koja je u trenutku gradnje instalirala zastarjelu tehnologiju koja ne samo da ne vodi u nikakvu budućnost već nema ni dostatan kapacitet da pokriva ljetne mjesece kada je turistička sezona u punom jeku. Ljubljana svoj otpad sortira i reciklira, a naša Marišćina nema ni sortirnicu, a kamo li reciklažni pogon”, rekao je Jakovac.
Kada je riječ o zelenim površinama, Jakovac je iznio podatak da prema službenim podacima, Grad Rijeka ima 162 hektara koji se vode kao zelene površine. No, od toga broja na zelene površine u samom gradu (javni parkovi, travnjaci oko građevina, zaštitne zelene površine) otpada samo 54,35 hektara, što s obzirom na popis stanovništva iz 2011. godine prema kojem je Grad Rijeka imala 129 tisuća stanovnika, znači samo 0,0004 ha odnosno 4 m2 po stanovniku. Inače, poželjni minimum u EU iznosi 20 m2 po stanovniku, rekao je Jakovac, ponovivši da je nažalost situacija i s tako malim zelenim površinama alarmantna te da kvalitetno održavanje i po mogućnosti povećanje zelenih površina mora biti gradski pioritet. Jakovac je na kraju otkrio da je Lista za Rijeku stupila u kontakt s francuskom tvrtkom Carbios koja ima viziju i strategiju širenja svoje tehnologije razgradnje i recikliranja plastike putem franšiza i zastupništva na druge zemlje, te da stranka vidi Rijeku kao mogućeg partnera Carbiosa i budućeg predvodnika regije u eko tehnologijama.
Na kraju konferencije za novinare Ana Blečić Jelenović je poslala poruka građanima. “Podržite nas jer želimo donijeti promjene i zbrinjavati otpad na siguran i ekološki način za nas i nove generacije uz bržu, ekološku i povoljniju uslugu te pritom razvijajti grad u zelenom, čišćem i zdravijem smjeru”, zaključila je Blečić Jelenović.

Previous articleEuropski sud: Aleksandru Cupaću, koji je usmrtio dva pješaka, povrijeđena ljudska prava
Next articleRiječka starleta trudna s poznatim tenisačem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here