Home Vijesti Manje novca za poduzetništvo, urbanizam, komunalni sustav…

Manje novca za poduzetništvo, urbanizam, komunalni sustav…

1119
0

Proračun Grada Rijeke za 2009. godinu za oko 122 milijuna kuna manji je u odnosu na prošlu godinu i iznosi 941,4 milijuna kuna. Iako gradska vlast tvrdi da neće doći do zaustavljanja razvojnog ciklusa i realizacije kapitalnih projekata, većina odjela gradske uprave raspolagat će s manje novca nego lani. Najviše će se to osjetiti u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav čiji je budžet smanjen za gotovo 30 posto, odnosno za oko 130 milijuna kuna, i iznosi 340 milijuna kuna. U Gradu Rijeci tvrde da nije riječ ni o kakvim restrikcijama kada je u pitanju investiranje u komunalni standard, već da je riječ o tome da u ovoj godini nije planiran otkup stanova kao što je to bilo prošle godine. Zbog toga će Direkcija za stambene poslove raspolagati sa 77 milijuna kuna manje u blagajni.
    Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ima manji budžet za više od pet milijuna kuna u odnosu na 2008. godinu pa će urbanisti raspolagati s 31 milijun kuna. No upravo su prihodi ovog resora pod najvećim znakom pitanja. Naime, svake godine dio planiranih prihoda od prodaje prava građenja i od prodaje zemljišta ne ostvari se predviđenom dinamikom. A dolazi gladna godina u kojoj će investitori još teže izdvajati novac za planirane projekte. Ne treba isključiti mogućnost da će upravo nedostatak prihoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem biti jedan od razloga za rebalans gradskog budžeta.
    Gradski financijeri skresali su i sredstva Ureda grada čiji je proračun smanjen s 27,3 milijuna kuna na 24,5 milijuna kuna (11 posto). Sredstva za rad predstavničkog i izvršnog tijela čak su povećana za sedam posto (ukupno 6,2 milijuna kuna), za vijeća nacionalnih manjina 4,5 posto (oko milijun kuna), a ušteda je ostvarena u aktivnostima Odjela za čiji je rad u 2009. godini izdvojeno 3,3 milijuna kuna manje nego u 2008. godini pa će pročelnica Ksenija Linić raspolagati s ukupno 17,4 milijuna kuna. 
   
U ukupnom iznosu nije previše skresan proračun Odjela za poduzetništvo, ali budući da je taj resor ionako raspolagao s malo novca, sada je stanje još tužnije. Resor za koji su zaduženi pročelnik Andrija Vitezić i dogradonačelnik u ostavci Đani Poropat raspolagao je u 2008. godini s 6,5 milijuna kuna, a u 2009. godini iznos je smanjen za oko šest posto pa ukupni budžet iznosi 6,1 milijun kuna.
    Odjelu za sport i tehničku kulturu proračun je smanjen za 10 posto i iznosi 84,5 milijuna kuna. Ali, vjerojatno će sportski standard u Rijeci ostati na istoj razini jer treba podsjetiti da je osnovana posebna gradska tvrtka Rijeka sport koja se bavi održavanjem i gradnjom sportskih objekata.
    Najviše razloga za zadovoljstvo imaju pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov i članica Poglavarstva zadužena za taj resor Edita Stilin koje će imati na raspolaganju gotovo 10 posto sredstava više u odnosu na lanjsku godinu. Naime, proračun tog resora narastao je s 101,3 milijuna kuna na 111 milijuna kuna. Po direkcijama unutar tog odjela najviše je profitirao Odjel za odgoj i školstvo čiji je budžet povećan s 21 milijun kuna na gotovo 30 milijuna kuna. To ne treba čuditi budući da bi u 2009. godini napokon trebali početi radovi na izgradnji dječjeg vrtića u Srdočima. Naime, Grad Rijeka desetljećima nije izgradio ni jedan takav objekt, a zbog čega svake godine dosta roditelja ne može upisati svoju djecu u vrtiće. Povećanje budžeta rezultat je i niza projekata kao što su uvođenje produženog boravka i cjelodnevno-obrazovnog rada. 
   
Nažalost, veća sredstva predviđena su i u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Proračun tog odjela iznosit će 50,2 milijuna kuna, a što je oko 2,5 milijuna kuna više nego u 2008. godini. Nažalost zbog toga što je riječ o resoru čiji je budžet proporcionalan stanju u društvu. Što je teža situacija, to je više onih kojima je potrebna pomoć, a to znači da će rasti proračun Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Vjerojatno se u gradskoj vlasti nadaju da sva sredstva koja su osigurana pročelnici Ankici Perhat i dogradonačelnici Romani Jerković neće morati biti potrošena i da crne slutnje ekonomskih analitičara neće biti potvrđene u mjesecima koji slijedi. Najopasnija socijalna bomba otkucava u riječkom škveru čija je sudbina još uvijek neizvjesna i čija bi eksplozija imala razorne posljedice kako za radnike 3. maja, tako i za cijeli grad. Manjih socijalnih bombi ima nebrojeno, a riječ je o obrtnicima i manjim poduzetnicima koji sve teže posluju. Očito je da bi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb mogao postati središnji resor u 2009. godini.
    Negdje na razini lanjskog proračuna osigurani su iznosi za preostale gradske resore. Odjel gradske uprave za kulturu na raspolaganju će imati 109 milijuna kuna, Odjel gradske uprave za financije 107,3 milijuna kuna, Odjel za gradsku samoupravu i upravu 50,7 milijuna kuna, a Zavod za informatičku djelatnost 26,6 milijuna kuna. Za rad novog Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje predviđeno je 50.000 kuna. (novi list)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here