Home Kolumne Obiteljski proračun

Obiteljski proračun

1123
1

U svojoj novoj kolumni na portalu Dayline.info Zvonimir Peranić pozabavio se statistikom te je napravio statističku obradu podataka iz proračuna Grada Rijeke za 2010. u segmentu koji predlaže Odjel gradske uprave za kulturu, a tiče se Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2010: “Koristio sam inferencijalnu statistiku (pored podataka iz deskriptivne) koja je svjetski priznata znanstvena metoda za potvrđivanje raznih hipoteza. U Programskoj djelatnosti udruga i ostalih korisnika uvršteno je 207 korisnika koji su podijeljeni (između ostaloga) u dvije podgrupe. Jedna je podgrupa onih korisnika koji imaju svoga člana (ili osobu koja doprinosi radu korisnika) zaposlenoga u Odjelu za kulturu. Takva je, primjerice, i vodeća suradnica za kazališnu i scensku djelatnost Višnja Višnjić Karković koja radi u HKD-u Međunarodnom festivalu malih scena Rijeka, kojemu se predlaže 61,57% predviđenih sredstava za scensku djelatnost. Ili pak vodeća suradnica za nakladničku, knjižničnu i filmsku djelatnost Slobodanka Mišković čiji muž radi u udruzi Drugo more, a kojoj je predloženo 260.000,00 kn kroz razne djelatnosti za šest programa. (Treba napomenuti da je prosječni iznos dodijeljenih sredstava po programu 29.969,69kn dok je gornji kvartil 30.000,00kn, a prosječni iznos po programu Drugog mora 43.333,33kn.).

Primjer povezanosti jesu vježbenik u Odjelu Alen Kapidžić (udruga Katapult) ili pak veze u tvrtki koja ima veze s projekcijom filmova. Zanimljiva je i stavka koja se prožima svako toliko ovim prijedlogom, a koja je naslovljena kao Programi od interesa za Grad Rijeku, u kojoj nema korisnika, već će vjerojatno tim iznosima upravljati izravno Grad/Odjel i njihovi djelatnici. Ukupna suma ovih stavaka jest 1.647.350,00 kn ili gotovo 20% ukupno predviđenih novčanih sredstava za ove programe. Taj postotak u pojedinim djelatnostima je izrazito naglašen. Primjerice, u programima kulturne suradnje 63,77%, u programima zaštite i očuvanja kulturnih dobara 40,26%, u programima udruga u mjesnim odborima 40% ili pak programima nacionalnih manjina 35%. Dakle, izvjesna količina je ostavljena na naknadnom raspolaganju i utvrđivanju programskih (ili nekih drugih) interesa Grada Rijeke gdje će pojedinci netransparentno moći usmjeravati sredstva. Možda opet svojim udrugama?

Izrađeni t-testovi pokazuju statistički značajnu razliku u sufinanciranju programa korisnika koje imaju navedenu izravnu vezu s Odjelom za kulturu i onih koji tu izravnu vezu nemaju i to p<0,0000001 (T = - 8,10994 df = 291). p – vrijednost je mjera kojom se mjeri stupanj diskreditiranja pretpostavke. Za razinu signifikantnosti 0,05 već se može govoriti o dobroj statističkoj značajnosti. Kako je ovom analizom utvrđena vrijednost i te kako manja možemo zaključiti kako farse oko kriterija, kulturnih vijeća i ostaloga samo služe kao maska za skrivanje ili javno prikazivanje transparentnosti postupka. Analiza varijance (ANOVA) pokazuje kako gotovo u svakoj podgrupi postoji navedena razlika (također p < 0,0000001). Jedino je ne nalazimo u programima mjesnih odbora, programima udruga u mjesnim odborima i programima kulturne suradnje (ovo potonje zato jer su gotovo sva sredstva stavljena na raspolaganje Odjelu). Nakon mnogih tekstova u kojima smo analizirali objašnjena Ivanke Persić prilikom donošenja prijašnjih Javnih potreba, ove godine, osim niza pozivanja na članke zakona i opisivanje postupka donošenja Javnih potreba ne nalazimo nikakva objašnjenja. Ivanka Persić tako smatra da građani Rijeke ne zaslužuju niti jedno suvislo slovo objašnjenja kako su raspoređeni njihovi novci. No, nije ni čudo, nakon silnih muljanja oko usaglašavanja prijašnjih godina, vjerojatno se zbog silne potrebe pretvaranja javnih u osobne potrebe ne može ništa niti objasniti. Analiza se može proširiti i na neizravne korisnike proračuna, dakle osobe koje su u malo duljem lancu rodbinskih i poslovnih veza povezani s Odjelom ili Uredom Grada. Takva analiza pokazala bi još poraznije rezultate. Isto tako, da se sufinanciranje ne vodi nikakvim kriterijima, ukazuju i dodijeljena sredstva HNK Ivana pl. Zajca u sveukupnom iznosu od gotovo 50.000.000,00 kn (hladni pogon, razni radovi i programska djelatnost). Kakva se poruka šalje? Bez obzira na uglavnom nekvalitetu koju producira HNK, uvijek će se osigurati sredstva za parazitsko življenje na gradskim novcima. Ivanka Persić o tome također ne progovara niti riječi. Jedini napredak jest taj što za razliku od hvalospjeva ranijih godine, ove godine nije obrazložila išta. I onda se pitamo kako se stvorila ovakva atmosfera? Tko je suodgovoran? Na nedavnoj izvedbi repriza Sunčanice, jednog od fijaska HNK, dvorana je bila sablasno prazna, iako je bila rasprodana pretplatom za učenike dvaju škola. Nakon svakoga čina gledatelja je bilo manje. Na kraju možda pedesetak, od toga nekolicina spava, a više izvođača na sceni nego gledatelja. (Zato treba s rezervom uzeti statistiku koju nam na kraju godine prezentiraju iz HNK jer očito gledatelje zamjenjuju brojem ulaznica). Gdje su bili ostali mladi? Možda su u nekom redu čekali neku pizzu? Jesmo li suodgovorni ako kreiramo takav program od kojih mladi bježe na ulicu? Jesmo li suodgovorni kad iz godine u godinu žmirimo na oba oka i dalje financiramo neuspjehe? Kakve poruke takvi postupci prenose mladima? Razmišljaju li vodeće suradnice Odjela kad potezom pera sebi dodjeljuju sredstva, a istodobno ih oduzimaju na drugoj strani i onemogućuju drugim korisnicima zadržati mlade, da tim potezom pera stvaraju situaciju u kojoj će se mladi naći na ulici? Razmišlja li pročelnica koja sve radi da zaštiti i financijski osigura svoju obitelj da svojim postupcima stvara atmosferu koja će možda u crno zaviti neke druge obitelji? Kako to da članovi gradonačelnikova kolegija osjećaju posramljenost samo kada se dogodi posljedica, a ne čine ništa da promjene uzroke? Već ih godinama naglašavaju, potvrđuju i stvaraju atmosferu u kojemu mladi odlučuju napustiti ovaj grad ili se ne vratiti, gdje se zatvaraju klubovi, kultne kavane, radio postaje... I ne čini li se sve pomalo apsurdno kad primjerice vertikala Višnja Višnjić Karković-Persić-Obesnel u suštini radi ono protiv čega se zalažu primjerice Antičević-Marinović, Stazić, Jovanović na državnoj razini? Ne stvaraju li tako ovi akteri igru apsurda? Apsurda koji buja. I sve dok se ne dogodi neki ekstremni događaj, miruje, dok ne pobudi trulež i žabokrečinu nataloženu u ljudima. I onda se pitamo kako Abramov? " Zvonimir Peranić, Dayline.info

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here