Home Vijesti Oko Marišćine povišene razine kancerogenog benzena

Oko Marišćine povišene razine kancerogenog benzena

1928
3

Rezultati mjerenja onečišćenosti zraka koje je tvrtka Dvokut Ecro na lokaciji nedaleko Marišćine, pokazali su povišene koncentracije lebdećih čestica PM10, ali i kancerogenog benzena. Mjerenje je trajalo u razdoblju 16.07.-25.07.2012. Pokretni ekološki laboratorij (PEL) je bio smješten oko 2 km južno od odlagališta Marinšćina u dvorištu obiteljske kuće na adresi Pogled 39 u Viškovu. Mjerenje je provewdeno na inicijativu samih stanovnika Viškova kojima je smetao smrad s odlagališta otpada. Kompletni izvještaj je moguće vidjeti na linku.

Razina onečišćenosti zraka ocjenjena je provođenjem mjerenja posebne namjene. Takva su mjerenja predviđena Zakonom o zaštiti zraka, NN 178/04 i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, NN 60/08 (članak 16 i 26 do 32). U Članku 27. zakona stoji da ‘ukoliko postoji osnovana sumnja da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kakvoća takva da može narušiti zdravlje ljudi, kakvoću življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, moraju se obaviti mjerenja posebne namjene’. Slijedom toga Općinski načelnik Općine Viškovo donio je odluku o provođenju mjerenja posebne namjene.

Najviša izmjerena koncentracija benzena bila je 20. srpnja u 23 sata i iznosila je 10.69 mikrograma po kubičnom metru. Granična vrijednost je pet mikrograma.

Kako je po Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku NN 133/05 mjerenja potrebno provoditi neprekidno 1 godinu ovim mjerenjem dobiveni rezultati ne mogu se uspoređivati s Uredbom, ali mogu biti indikativni i ukazivati na stanje kakvoće zraka.

3 COMMENTS

  1. Jučer je bila inspekcija sa stožerom . Inspektro je rekao da ima familiju i treba mu radno mjesto i da ne može napisati izvještaj koji ocrtava realno stanje onečiščenja. ovo niej problem Mariščine i Viškova nego i cijelog područja Rijeke i Grobnika . Ugroženi su izvori vode ( 1,5 km od smeća uz propusnost tla). Onaj tko to nije shatio je u SDP-u , njihovoj koaliciji ili u HDZ-u. Vrlo kratkoročno gledanje da poberu sa svojim poltronima brdo novca , a što će biti kasnije nije ih briga. Valjda i oni računaju na smrtnost ili su besmrtni kao Tito i Tuđman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here