Home Vijesti Prihvaćen amandman Liste za Rijeku, proračun za 2021. bez smanjenja javnih potreba...

Prihvaćen amandman Liste za Rijeku, proračun za 2021. bez smanjenja javnih potreba u sportu!

1157
1
Danko Švorinić (Lista za Rijeku)

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća provedena je rasprava o Proračunu za 2021. godinu. Iako će vijećnici o ovoj točki glasati tek u subotu, izvjesno je da će proračun biti usvojen budući da se odustalo od smanjenja sredstava za jevne potrebe u sportu. Naime, Klub Liste za Rijeku je podnio amandman na oko milijun kuna kojim bi se pozicije financiranje sportskih klubova, amaterskog sporta, invalidskog sporta te sporta za djecu i mlade vratilo na iznose koji su im bili osigurani u tekućoj godini. Do sjednice je pristigao amandman gradonačelnika kojim su prijedlozi Liste za Rijeku postali sastavnim dijelom proračuna, a osigurana su i dodatna sredstva za javne potrebe u sportu u iznosu od oko 350.000 kuna.

Gradonačelnik Obersnel obrazložio je prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu iznosi 1.210.161.834 kuna, a ukupni rashodi i izdaci 1.180.200.000 kuna. Rashodi su povećani za 33,8 milijuna kuna odnosno za 2,9% u odnosu na prvi rebalans proračuna za 2020. godinu. Projekcija ukupnih prihoda i primitaka za 2022. godinu iznosi 1.058.813.207, a rashoda i izdataka 1.028.500.000 kuna, dok projekcija prihoda i primitaka za 2023. iznosi 922.231.207 kuna, a rashoda i izdataka 893.300.000kuna.

“Veći ukupni prihodi od planiranih rashoda planirani su temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke. U 2021. godini je planirano pokriće manjka u iznosu od 33.085.000 kuna, u 2022. godini u iznosu od 31.300.000 kuna te u projekciji za 2023. godinu u iznosu od 29.900.000 kuna, čime bi se manjak u potpunosti nadoknadio jer je prethodnih godina taj manjak smanjen za preko 100 milijuna”, kazao je gradonačelnik.

Proračuni za naredne godine su smanjeni u odnosu na proračun za 2021., ponajprije zato što 2020. i 2021. godine Grad Rijeka ostvaruje značajne prihode iz EU fondova.
„S obzirom na to da je završio financijski ciklus EU koji je vrijedio do 2020., a novi financijski okvir EU za narednih sedam godina je tek usvojen, tek će sada krenuti priprema natječaja po različitim fondovima tako da ćemo se za EU sredstva, u idealnim uvjetima moći kandidirati tek krajem 2021., a vjerojatnije 2022. godine. To znači da ćemo prihode iz EU fondova moći ostvarivati tek 2022. godine, i kasnije pa se nije moglo planirati prihode koji su u prethodnom razdoblju bili više nego izdašni“, kazao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Obersnel je naglasio kako se pandemija bolesti COVID-19 u velikoj mjeri odrazila na Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu. Premda se prema dostupnim makroekonomskim projekcijama, u predstojećem razdoblju se očekuje postupan oporavak, proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu planirani su s oprezom s obzirom na prisutnu neizvjesnost u pogledu daljeg razvoja situacije s pandemijom.

„Pri planiranju prihoda vodili smo računa o izmjenama zakona, odnosno ono što Vlada zove peti krug poreznih reformi s ciljem poreznog rasterećenje građana i poduzetnika, pa su izmjenama Zakona o porezu na dohodak snižene stope poreza na dohodak: s 24% na 20%, s 36% na 30% i s 12% na 10%. Smanjenje poreznih stopa će utjecati na smanjenje prihoda lokalnih jedinica, a učinak reformi je takav da najviše rasterećujemo one koji imaju velike plaće, a oni koji imaju male imat će neznatno veće. To svakako utječe na gradski proračun, jer je porez na dohodak jedan od najizdašnijih prihoda. Povećava se udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećava s 60 na 74 posto, dok se udio za decentralizirane funkcije ne mijenja i ostaje ukupno 6 posto, što bi gotovo pa trebalo pokriti gubitak porezne reforme. Ostaje nepokriveno oko 20 milijuna kuna kao rezultat poreznog rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti i povećanje osnovnog poreznog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna. Ovo rasterećenje plaća mladih ide na teret gradskih proračuna i po toj osnovi ćemo u 2021. godini ostvariti 20 milijuna kuna manje, a u narednim godinama možda i više, ovisno o borju zaposlenih. Loše je da takva porezna rasterećenje uvijek idu na teret lokalne samouprave i taj bi gubitak trebalo kompenzirati ili smanjiti neke obaveze“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Proračunom se planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnim fazama: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt Povežimo se baštinom, projekt Interpretacijski centar prirodne baštine, projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, Tehnološko-edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“, Poslovna zona Bodulovo, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga i drugi.

Švorinić: Bez smanjenja subvencija privatnim vrtićima i javnim potrebama u sportu

foto: rijeka.hr

Sastavni dio proračuna o kojem će u subotu glasovati vijećnici postala su četiri gradonačelnikova amandmana. Tako je, u odnosu na prvotni prijedlog, za sufinanciranje smještaja djece u privatne vrtiće, umjesto 6,1 milijuna kuna predloženo 7,4 milijuna kuna.

Drugi amandman gradonačelnik je uvrstio na prijedlog Hrvatske stranke umirovljenika, a odnosi se na prijedlog povećanja cenzusa za dobivanje božićno-novogodišnjeg poklon bona za umirovljenike, čime bi se ova stavka proračuna povećala za 500 tisuća kuna. Naime, kako bi se pomoglo umirovljenicima s najnižim mirovinama, predlaže se da se cenzus za dobivanje pomoći poveća s 1700 na 2500 kuna, što znači da bi poklon-bon u vrijednosti 300 kuna umjesto 750 umirovljenika, dobilo njih čak oko 2500.

Treći gradonačelnikov amandman je povećanje javnih potreba za sport za 1,3 milijuna kuna, koji će se raspodijeliti za dodatno sufinanciranje sportskih klubova i rekreacije, aktivnosti osoba s invaliditetom te sportske aktivnosti djece i mladih, kao i organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi. Sredstva potrebna za povećanje na Programu javnih potreba u sportu predlažu se namiriti iz sredstava početno planiranih na programu „TD Rijeka sport“, uzimajući u obzir činjenicu očekivanog nastavka zatvorenosti većeg dijela sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke zbog nastavka pandemije koronavirusa.

Zbog činjenice da je gradonačelnik Rijeke predložio amandman kojim su njihovi prijedlozi postali sastavnim dijelom proračuna, Lista za Rijeku je svoj amandman povukla, kojim je predložila povećanje od milijun kuna za javne potrebe u sportu.
„Naša inicijativa je temeljena na činjenici da je financiranje sa strane Grada posljednjih godina zaista velikim dijelom usmjereno na izgradnju i održavanje sportske infrastrukture, ali pri tom se ne smiju ugasiti klubovi, koji su korisnici te iste infrastrukture i čije se sufinanciranje godinama smanjuje“, istaknuo je predsjednik Kluba liste za Rijeku Danko Švorinić, objasnivši da je prihvaćen i prijedlog Liste za Rijeku da se sredstva za sufinanciranje privatnih vrtića vrate na iznos iz prethodne godine.
„Planirana ušteda na toj stavci od oko 1,2 milijuna kuna ne opravdava negativne posljedice koje bi takva odluka donijela kroz povećanje pritiska na gradske vrtiće ali i ponovno uvođenje neravnopravnosti djece ovisno vlasniku vrtića koji pohađaju“, objasnio je

HDZ je predložio amandman vezan za izgradnju ceste na području Tonžino. Gradonačelnik je pojasnio kako ne može prihvatiti amandman HDZ-a kako je predložen jer je tehnički neizvediv, ali je zato predložio svoj amandman kojim su sredstva nađena na drugim pozicijama. Amandmanom gradonačelnika osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 600 tisuća kuna, koja se nadograđuju na sredstva od 1,33 milijuna kuna, koja su za ovaj projekt do sad izdvojena ili će biti izdvojena u sljedećoj godini kroz komunalne prioritete Vijeća Mjesnog odbora Srdoči.

Nezavisni gradski vijećnik Josip Kukuljan podnio je amandman kojim se, umjesto izgradnje općih polja na riječkim grobljima, predlaže uređenje krematorija. Očitujući se o amandmanu Josipa Kukuljana, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako ga ne može prihvatiti onako kako je predložen. Istaknuo je kako su u međuvremenu pokrenute aktivnosti za njegovu realizaciju, jer tamo postoji zgrada koja je namijenjena za krematorij. Sredstva će biti definirana u KD Kozala i kroz iduću godinu će se završiti sve projektne aktivnosti za izgradnju krematorija i osigurati sredstva za njegovu izgradnju u 2022. godini.

Vijećnik Josip Ostrogović je u ime Kluba HDZ-a kazao kako je ovo još jedan u nizu neuravnoteženih i neostvarivih proračuna koji nije razvojan i akumulira gubitke i kojim se ne poštuje načelo dobrog upravljanja , pa je rezultat toga proračunska rupa od 300 milijuna kuna. Dobrim smatra da je gradonačelnik napokon počeo prihvaćati amandmane oporbe i pokazao vjeru da u oporbi ima ljudi koji mogu nešto predložiti.

Vijećnica Petra Karanikić istaknula je kako će Klub vijećnika SDP-LABURISTI-SDSS podržati proračun, budući da je planiran realno te se nastavljaju svi važni projekti.

U ime Kluba Akcije mladih vijećnik Tihomir Čordašev istaknuo je kako neće podržati prijedlog proračuna za 2020. godinu, smatrajući da se radi o nerealnom dokumentu, koji neće omogućiti razvoj Rijeke.

Istaknuvši kako su svjesni činjenice o utjecaju pandemije koronavirusa na planiranje proračuna, vijećnica Tea Mičić Badurina istaknula je kako će klub PGS-a predložiti zaključak da se za iduću pedagošku godinu osiguraju sredstva da Grad Rijeka sufinancira smještaja djeteta u obrtima registriranim za djelatnost dadilja. Prijedlog je da se sufinanciranje od 500 kuna mjesečno omogući roditeljima, pogotovo jasličke djece, koji zbog prekapacitiranosti postojećih gradskih i privatnih vrtića, ne uspiju upisati dijete u vrtić.

U raspravu su se uključili i nezavisna vijećnica Ivona Milinović i Hrvoje Burić (Nezavisna lista Bura), ukazujući na dijelove proračuna koje ne smatraju dovoljno transparentnim i razvojnim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here