Home Vijesti Riječke plaže pogodne za kupanje

Riječke plaže pogodne za kupanje

5901
0

More se od posljednjeg mjerenja »popravilo« kod Vile Nora na Kantridi gdje je sad visoke kvalitete, isto kao i na plaži Glavanovo na Pećinama. »Pokvarilo« se pak, iz kategorije visoke kakvoće u kategoriju mora pogodnog za kupanje, na istočnom kupalištu na Kantridi i na plaži Sablićevo na Pećinama, dok je po mjerenjima stanje najgore na plaži kod rekreacijskog centra »3. maj« na Kantridi gdje je tijekom cijelog referentnog razdoblja more označeno kao »samo« pogodno za kupanje.

Sedmo ovogodišnje ispitivanje kakvoće mora rezultate kojega je za područje Primorsko-goranske županije objavio Zdravstveno ekološki odjel Odsjeka za kontrolu voda Zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a Rijeka, ponovno upućuje da je more na plažama riječkog prstena uglavnom visoke kakvoće. Uopćeno se može reći kako relevantni parametri tijekom cijelog mjernog razdoblja imaju najniže vrijednosti (što je, dakle, povoljno) na čak 15 od 34 plaže razmatrane ovom prilikom. Ispitivanja kakvoće mora koja se provode deset puta u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna obuhvaćaju, naime, određivanje fizikalnih, kemijskih i bakterioloških osobina morske vode. Bakteriološki parametri općenito se smatraju najznačajnijim indikatorima zagađenja mora fekalnim otpadnim vodama, dok se za konačnu ocjenu kakvoće mora u sezoni kupanja uz Uredbu o standardima kakvoće mora na morskim plažama primjenjuju i interni kriteriji Odsjeka te kriteriji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNEP programa. Sukladno tim kriterijima mjere se granične vrijednosti ukupnih koliforma, fekalnih koliforma i fekalnih streptokoka. Tako su po navedenim kriterijima za kupanje najpovoljnije plaže riječkog prstena, i to od početka svibnja, plaža kampa Preluk, istočna uvala Preluka, plaža za invalide Kostabele, Skalete Kostabele, kupalište Bivio, plaža ispod Doma umirovljenika na Kantridi, kupalište Hotela »Park« na Pećinama, plaže Ružićevo i Grčevo na Pećinama, plaža ronilačkog kluba u Kostreni, uvala Svežanj i plaža kampa Stara voda u Kostreni, plaža u Oštrom te kupalište i uvala Kišev u Uvali Scott. More je već neko vrijeme visoke kakvoće i u zapadnoj uvali na Preluku, zatim kod rekreacijskog centra u Kostabeli, na plaži Dječje bolnice na Kantridi, kao i na plaži ispod bazena, kod nogometnog igrališta te na zapadnom kupalištu u istom riječkom naselju. More je odlično za kupanje i na plaži Hotela »Jadran« na Pećinama, u Kostreni ispod hangara jedriličara, na bakaračkim Žminjcima te u lučici i Sansovu u Bakarcu. I na kraljevičkim je plažama, Carevu i Fortici, more visokokvalitetno, kao i na Rtu Oštro.
More se od posljednjeg mjerenja »popravilo« kod Vile Nora na Kantridi gdje je sad visoke kvalitete, isto kao i na plaži Glavanovo na Pećinama. »Pokvarilo« se pak, iz kategorije visoke kakvoće u kategoriju mora pogodnog za kupanje, na istočnom kupalištu na Kantridi i na plaži Sablićevo na Pećinama, dok je po mjerenjima stanje najgore na plaži kod rekreacijskog centra »3. maj« na Kantridi gdje je tijekom cijelog referentnog razdoblja more označeno kao »samo« pogodno za kupanje. (Tekst i foto: Novi list)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here