Home Vijesti RINTERVJU: GRAD RIJEKA UVODI ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE, Sanda Sušanj

RINTERVJU: GRAD RIJEKA UVODI ZDRAVSTVENI ODGOJ I OBRAZOVANJE, Sanda Sušanj

1022
0
Sanda Sušanj, Odjel za odgoj i školstvo

U školskoj godini koja je na izmaku Grad Rijeka je provodila brojne izvannastavne aktivnosti poput Građanskog odgoja i obrazovanja te programa zavičajne nastave „Moja Rijeka“, program za darovite učenike „LIADO“ i „E-matematičke učionice“ i drugih. Kakvi su planovi za iduću školsku godinu razgovarali smo s pročelnicom gradskog Odjela za odgoj i školstvo Sandom Sušanj:

1. Grad Rijeka od školske godine 2016./2017. učenicima viših razreda osnovne škole omogućava pohađanje predmeta Građanski odgoj i obrazovanje. Kakvu su dosadašnja iskustva i koji su planovi za naredno razdoblje?

Za provođenje ovog programa izradili smo priručnike za učenike i učitelje, web stranicu, promotivne video uratke i slično, educirali preko 60 učitelja, napravili smo evaluaciju eksperimentalne godine provođenja i proveli veće dvogodišnje istraživanje. Oba su istraživanja dala pozitivne rezultate, potvrdila ostvarenost ishoda i pokazala zadovoljstvo učenika, škola i roditelja i programom i provedbom. Model uvođenja građanskog odgoja u osnovne škole i materijale potrebne za provedbu potpuno smo besplatno podijelili s drugima i mnogi su gradovi i županije preuzeli naš model. Nije nam stalo da budemo jedini, stalo nam je da nas je mnogo i da se učenja o životu u građanski uređenom društvu šire i provode u svim školama u Hrvatskoj. Za uvođenje građanskog odgoja u škole primili smo nekoliko priznanja, a Europska komisija nas je 2018. godine, u analizi politika obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u zemljama članicama EU, izdvojila kao primjer dobre prakse. Mislim da ono što radimo po ovom pitanju radimo dobro, pokazali smo kvalitetu i smjer, rezultati su nam izvrsni i program je u Rijeci jako dobro prihvaćen.
Naravno, prostora za unaprjeđenje uvijek ima, pogotovo u smislu aktualiziranja programa kada se za to ukaže potreba. Idealno bi bilo učiniti GOO široko dostupnim na razini srednjih škola, odnosno na razini i OŠ i SŠ u cijeloj Hrvatskoj, kroz cijelu obrazovnu paradigmu, sustavno.

2. Koji se programi za darovite učenike planiraju za iduću školsku godinu?

Grad Rijeka raznim programima već niz godina prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladih te je tako i za iduću školsku godinu planiran nastavak sufinanciranja programa za darovite učenike.
Program E-matematička učionica za darovite mlade matematičare oblik je izvannastavnog rada sa skupinama darovitih učenika po prilagođenim naprednim programima. Polaznici su učenici svih riječkih osnovnih škola, uzrasta od četvrtog do osmog razreda, identificirani nakon natjecanja ili temeljem ciljanog testiranja. S njima rade istaknuti pedagozi i matematičari iz osnovnih i srednjih škola, te fakulteta. Ciljevi E-matematičke učionice su razvijati darovitost na polju matematike, kreativnost, samoinicijativnost i kritičko mišljenje, razvijati analitički pristup rješavanja problema kroz samostalni rad, te poticati i stvarati princip individualnog pristupa u poučavanju. Program LIADO – Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca okuplja učenike od petog do osmog razreda svih osnovnih škola grada Rijeke. Cilj programa je razvijati i poticati kreativnost djece, kako bi daljnjim radom pozitivno utjecala na okruženje u smislu dizajna i kulturne svijesti. Nastavlja se sufinanciranje i suorganizacije gradske razine smotre učenika osnovnih i srednjih škola iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo), kao i suorganizacija  obilježavanja manifestacije TjeDAN ZA DARovitost. Osim toga, Grad Rijeka nastavlja s procesom nagrađivanja mentora i njihovih učenika koji su najuspješniji na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Nagrade se dodjeljuju učenicima i odgojno-obrazovnim radnicima koji su pripremali učenike za natjecanja i susrete ili smotre – mentorima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova. Nagrade (godišnja nagrada, pisano priznanje i plaketa) dodjeljuju se za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) koji osvoji jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.
Također, nastavlja se već tradicionalni oblik podrške darovitim učenicima srednjih škola i studentima u vidu stipendija Grada Rijeke.

3. Grad Rijeka subvencionira produženi boravak i cjelodnevnu nastavu. O kojem broju djece i
iznosima u proračunu se radi?

Grad Rijeka sufinancira cjelodnevni odgojno-obrazovni rad  i produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda u 25 osnovne škole (23 osnovne škole kojima je Grad Rijeka osnivač  i  dvije osnovne škole drugih osnivača). Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije ili nakon redovne nastave s organiziranom prehranom i vannastavnim aktivnostima. Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad predstavlja specifičan oblik, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno koji uključuje i prehranu učenika.
Cilj je osigurati kvalitetan sustav odgojno-obrazovnog rada s djecom mlađe školske dobi u vremenu dok roditelji rade. Program je organiziran za 82 skupine učenika/ica  i to: 62 skupine produženog boravka i 20 razredna odjela cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada. U program je uključeno cca 1900 učenika/ica te se sufinancira rad 82 učitelja/ica koje provode Program. Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio iz cijene usluge koju plaćaju roditelji.
Troškovi rada učitelja/ica koji izvode program usklađeni su s plaćama, naknadama i drugim rashodima koji se obračunavaju ostalim zaposlenicima u osnovnoškolskim ustanovama sukladno općim aktima odnosno Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.
U 2022. godini u Proračunu Grada Rijeke osigurano je ukupno sredstva u iznosu od 8.714.489,00 kuna.

4. Grad Rijeka je još daleke 2008. godine krenuo sa zapošljavanjem šest pomoćnika u nastavi koji su bili financirani iz proračunskih sredstava. S kolikim brojem pomoćnika u nastavi se planira ući u 2022./2023. godinu?

Od daleke 2008. godine u gradu Rijeci se krenulo s financiranjem prvih  pomoćnika u nastavi u redovnom sustavu obrazovanja. Prvih šest pomoćnika predstavljalo je zaokret u obrazovanju i jasnu viziju o težnji ka inkluzivnom obrazovanju u našem gradu. Od tada pa sve do danas broj pomoćnika je u porastu, ali uvijek u skladu s potrebama procijenjenima od strane stručnjaka. Od 2014. godine pa sve do danas pomoćnici se dominantno financiraju sredstvima EU fondova te dijelom proračunskim sredstvima. U ovoj školskoj godini, u sklopu projekta „RInkluzija- Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, financiramo rad 63 pomoćnika koji rade neposredno sa 73 učenika s teškoćama. Od tog broja, 59 pomoćnika radi u redovnom sustavu obrazovanja, jedna pomoćnica u Centru za autizam, a njih četvero u Centru za odgoj i obrazovanje, vodećoj partnerskoj ustanovi na Projektu. Vrijednost projekta za ovu školsku godinu je 2.854.013,40 kuna, od čega 2.425.911,39 kuna predstavlja bespovratna EU sredstva, a  428.102,01 kuna doprinos Grada Rijeke. Uz zapošljavanje i praćenje rada pomoćnika kroz Projekt se svake godine organiziraju
tiskovne konferencije, stručne tribine i konferencije, tiskaju se priručnici i promotivni materijal s ciljem širenja svijesti o važnosti inkluzivnog obrazovanja. Prošle godine, u okviru Projekta, izrađen je i prvi dokumentarni film o pomoćnicima u nastavi u Hrvatskoj te je tiskana slikovnica za djecu osnovnoškolskog uzrasta koja tematizira inkluzivno obrazovanje.
Uz projekt „RInkluzija“, Grad svih ovih godina osigurava i dio vlastitih proračunskih sredstava za pokrivanje svih iskazanih realnih potreba za pomoćnicima. Tako da kada govorimo o školskoj godini 2021./2022. uz spomenutih 63 pomoćnika, iz gradskog se proračuna financira još deset dodatnih pomoćnika koji rade u redovnim osnovnoškolskim ustanovama. Sa sufinanciranjem ESF-ovog projekta, na godišnjoj razini predstavlja iznos iz proračuna od gotovo 800.000,00 kuna.
Iako trenutno još uvijek nema službenih konkretnih informacija o natječaju Europskog socijalnog fonda za iduću školsku godinu, Vlada RH je krajem svibnja dala suglasnost za pokretanje postupaka za dodjelu sredstava EU za narednu fazu poziva osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama na 12 mjeseci kao prijelazni period do usvajanja novog programa ESF+, stoga je za očekivati da će natječaj vrlo uskoro biti raspisan.

5. Grad Rijeka osigurava podršku pomoćnika za rad s učenicima romske nacionalne manjine u OŠ Škurinje koji s učenicima radi nakon redovne nastave i romskog pomagača koji učenicima pruža podršku tijekom nastave. Kakva su iskustva s ovim programom i da li se nastavlja i u idućoj školskoj godini?

Nažalost, razna istraživanja pokazuju da Romi u Hrvatskoj nisu dovoljno uključeni u obrazovni sustav i život svoje zajednice. Sukladno nacionalnim dokumentima, obrazovni status Roma još uvijek je nepovoljan, najvećim dijelom zbog neredovitog pohađanja nastave, niske stope završenosti osnovne škole uz nedostatne mjere sprečavanja segregacije. Stoga je potrebno djelovati s ciljem integracije učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav jer obrazovanje predstavlja temelj za prekidanje međugeneracijskog kruga društvene isključenosti i siromaštva. Zaposlenici OŠ Škurinje Rijeka svakodnevno predano rade na svladavanju učenja hrvatskoga jezika te na integraciji i osnaživanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Djelovanje Škole uspješno je usmjereno na razvoj pozitivnog emocionalnog identiteta svih učenika prema školi te ostvarivanju njihovog potencijala. Škola, zahvaljujući ljudskim resursima s bogatim iskustvom, svakodnevno uspješno radi na poboljšavanju obrazovnih postignuća, primjerenoj socijalizaciji i uspješnoj integraciji
učenika pripadnika ranjivih, marginaliziranih skupina, istovremeno osiguravajući kvalitetan odgojno- obrazovni rad za sve učenike Škole. Škola dakle kontinuirano ulaže velike napore u integraciju učenika u zajednicu, pripremajući ih i za razdoblje nakon osnovne škole. Smatramo da je pritom važno prepoznati i podržati trud Škole. Nastavkom financiranja rada romskog pomagača i pomoćnika za
učenike pripadnike romske nacionalne manjine, prepoznajemo i podržavamo Školu u njihovom svakodnevnom radu, osiguravajući dodatnu podršku učenicima tijekom i nakon nastavnog procesa.
Učenici tako dobivaju priliku za izgradnju samopouzdanja i primjerenog odnosa prema školi zbog pozitivnog iskustva učenja i druženja što će ih dodano potaknuti na uključivanje u život škole, ali i zajednice. Ovakav sveobuhvatan oblik podrške učenicima i njihovim obiteljima pomaže u uključivanju i lakšem razumijevanju i prihvaćanju škole te omogućava pomoć u učenju hrvatskoga jezika i potrebnu podršku za uključivanje i svladavanje školskog gradiva i pisanje zadaća, ali i mogućnost kvalitetnog boravka u školi nakon nastave, koji odgovara na njihove specifične potrebe.

6. Grad je u aktualnoj školskoj godini osiguravao sredstva i za program ‘Školsko poslijepodne samo za mene’ u OŠ Nikola Tesla. O kakvoj se aktivnosti radi i planira li se s njom nastaviti i u sljedećoj godini?

Program „Školsko poslijepodne samo za mene“ namijenjen je učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju od prvog do osmog razreda Osnovne škole Nikola Tesla.
Program okuplja učenike kojima je potreban dodatan oblik podrške – učenike iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, učenike s određenim razvojnim teškoćama, učenike s teškom obiteljskom situacijom (učenici koji borave u sigurnoj kući, učenici koji su izgubili roditelja), učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Ciljevi rada su pružanje podrške učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća na emocionalnom planu te poteškoća u ponašanju, odnosno skrb za psihofizičko zdravlje najranjivijih skupina učenika Škole. U sklopu Programa aktivno se potiče razvoj radnih navika, stjecanje vještina efikasnijeg učenja te kulturnih i higijenskih navika kod učenika.

Također, učenike se, u sklopu programa, potiče na usvajanje zdravih životnih navika, socijalnih i komunikacijskih vještina te pozitivne slike o sebi. Integracija među vršnjacima u razrednim odjelima i samoj Školi, koja doprinosi i boljem školskom uspjehu, važan je cilj programa koji se horizontalno proteže kroz sve aktivnosti. Ostvarenju ciljeva doprinosi kontinuirana i intenzivna suradnja s roditeljima i skrbnicima učenika korisnika. Pritom valja istaknuti kako su aktivnosti za sve učenike korisnike u potpunosti besplatne.

Provedene evaluacije i svi mjerljivi pokazatelji upućuju na visoku efikasnost Programa. Svi učenici koji su prije uključivanja u Program imali veliki broj negativnih ocjena, izostanaka i poteškoća u praćenju nastavnih sadržaja, nakon uključivanja u  Školsko poslijepodne samo za mene postižu vrlo dobar i odličan uspjeh. Svakako je riječ je o vrijednom programu koji doprinosi umanjivanju socioekonomskih razlika među učenicima, olakšava im uspješno završavanje osnovne škole te ostvarenje svog potencijala, kao i osamostaljivanje za život, stoga će Grad Rijeka nastaviti sa sufinanciranjem Programa i u narednoj školskoj godini.

7. Planiraju li se u idućoj školskoj godini novi programi izvannastavnih aktivnosti u riječkim školama?

Po uzoru na Građanski odgoj i obrazovanje, Grad Rijeka planira uvođenje Zdravstvenog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u zainteresirane osnovne škole kojima je osnivač. Tijekom 2022. godine proučit će se sva relevantna i dostupna istraživanja vezana za temu te započeti s procedurom okupljanja stručnjaka koji bi sudjelovali na izradi programa te pratećim priručnicima za učenike i smjernicama za rad za učitelje. S obzirom da se radi o specifičnim, vrlo širokim i raznolikim kompetencijama, planira se i osiguravanje sustava edukacije učitelja provoditelja s ciljem kvalitetne implementacije i provedbe programa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here