Home Vijesti Sjednica Gradskog vijeća: Statut prošao, izvršenje proračuna nije

Sjednica Gradskog vijeća: Statut prošao, izvršenje proračuna nije

505
0
foto: rijeka.hr

Nakon neuspjelog pokušaja usvajanja usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, što je bila propisana obveza jedinicama lokalne samouprave, Statut Grada Rijeke konačno je usklađen sa zakonom. U veljači, kada je ta točka bila na dnevnom redu, prijepor je nastao oko amandmana koje je dio vijećnika predložio, vezan uz ovlasti gradonačelnika, zbog čega vijećnici koji čine većinu u Vijeću nisu prihvatili izmjene Statuta. Predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat je podsjetio kako se od Gradskog vijeća traži da poduzme odgovarajuće radnje kako bi se zakonom previđene izmjene donijele. I ovaj put su problem predstavljali amandmani. Tihomir Čordašev (AM) je predložio amandman kojim bi se članak 4. Statuta mijenjao, u smislu davanja gradonačelnikove suglasnosti za zaduživanje ili davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 1.000.000,00 smatrajući kako bi ih trebalo davati Gradsko vijeće, a ne gradonačelnik, koji prema njemu, ne bi trebao donositi niti opće akte. Čordašev je također predložio opciju da se u Statut unese izmjena da tri vijećnika mogu potpisati prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora te dodao da ukoliko se ne podrže njihovi amandmani, neće podržati izmjene Statuta.

Isti je stav ponovila i Ivona Milinović (HDZ) jer je i njena stranka amandmanima predlagala da se suglasnost za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka ograniči na iznos od 1.000.000,00. Sadašnji Statut propisuje da gradonačelnik daje suglasnost do ukupnog iznosa od 10.000.00,00 kuna, što u HDZ-u smatraju „carskim ovlastima“. Vijećnici HDZ-a su naglasili da će biti suzdržani ako se njihovi amandmani ne usvoje. Ana Trošelj je kazala kako će Klub (PGS) podržati izmjene Statuta, isto je kazao i Mate Tomljanović (HSU,IDS). Sandro Vizler (HNS) pozvao vijećnike da budu odgovorni kazavši kako se, što se tiče sadržaja, Statut može mijenjati, ali da o tome treba razgovarati u jednom dužem periodu, ali ne na ovakav način. Danko Švorinić (Lista za Rijeku) je kazao kako neće podržati izmjene Statuta u ovom obliku te predložio kompromis da se maksimalni iznos prepolovi na 5 milijuna i na taj način svi budu zadovoljni. Josip Ostrogović (HDZ) je kazao kako se sada minorne stranke bune, dok gradonačelnik dijeli suglasnosti šakom i kapom, zaboravljajući da u Hrvatskoj vlada demokracija i oni mogu predlagati što žele. Duško Milovanović (SDP) je kazao kako oni za razliku od HDZ-a imaju povjerenje u gradonačelnika. Vojko Braut (Laburisti, SDP, SDSS), je kazao kako se u trenutku, kada Statut treba uskladiti sa zakonom imamo situaciju da stranke AM i HDZ zbog politiziranja ucjenjuju, ne želeći prihvatiti ono na što ih zakon obvezuje ukoliko se ne prihvate njihovi amandmani.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako vijećnik Čordašev ne razumije da on kao gradonačelnik opće akte donosi sukladno Statutu, te ovlastima i zakonima koje to omogućuju, sviđalo se to vijećnicima HDZ-a i AM ili ne. Što se tiče ovlaštenja za zaduženje nije točno da ih dijeli šakom i kapom, kako tvrde vijećnici HDZ-a. Suglasnost se daje za zaduženje, nakon čega za daljnje postupke odgovaraju direktori i članovi nadzornih odbora i uprava društava. Do sada je takvu suglasnost dao tri ili četiri puta, a kada takvu suglasnost i da, o tome na prvoj sjednici informira Gradsko vijeće, dok se svaka takva odluka odmah objavi na web stranicama. Uostalom za takav je način rada Grad Rijeka više puta dobio nagrade za transparentnost, kazao je Obersnel. Što se njega tiče nema nikakvih problema da se prijedlog za osnivanje novih MO donosi sukladno Poslovniku Gradskog vijeća. Što se zaduženja tiče, kazao je kako se Vijeće godišnje ne sastaje čak tri mjeseca. Zaduženja o kojima je riječ su uglavnom manje vrijednosti jer o velikima odlučuje Gradsko vijeće. Predložio je amandman kojim bi mu se ovlaštenje smanjili sa 10 milijuna kuna na 1 milijun eura odnosno 7,5 milijuna kuna. Amandmani HDZ-a nisu prihvaćeni dok je Tihomir Čordašev povukao veći dio amandmana. Vijećnici su potom sa 19 glasova za (SDP-ova koalicija i Lista za Rijeku), 4 protiv (AM-ŽZ) i 5 suzdržanih (HDZ) usvojili izmjene Statuta.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Nakon iscrpne rasprave, Vijeće nije prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. Premda je gradonačelnik pojasnio kako se rashodi nisu mogli smanjivati zbog obaveza koje proizlaze iz plaća, ugovora. Mogao se kratiti socijalni program, javne potrebe u kulturi i sportu, ali su one ionako bitno smanjene. kazao je kako je pokrenuo je postupak rješavanja deficita koji će se do kraja godine smanjiti za 80 milijuna kuna pregovorom s nadležnim ministarstvima za naknadu za imovinu koju ionako koriste državna tijela u gradu. Do kraja godine bit će predložen i program mjera za smanjenje deficita. U razdoblju od 6-7 godina bi se taj deficit u potpunosti eliminirao, a ukoliko se u prihodovnoj strani nešto promijeni taj će rok biti kraći, kazao je gradonačelnik..

Prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od 790,2 milijuna kuna ili 89,4% godišnjeg plana, dok su rashodi iznosili 812,5 milijuna kuna ili 91,7% plana. To znači da je u 2017. godini ostvaren manjak prihoda u iznosu od 22,3 milijuna kuna, od čega se 20,7 milijuna kuna odnosi na Grad Rijeku, a 1,5 milijuna kuna na manjak prihoda proračunskih korisnika. Iz navedenog proizlazi da ukupni manjak gradskog proračuna, s prenesenim manjom iz prethodnih godina, iznosi 268,1 milijun kuna. Pokazatelji govore da su od 2008. na ovamo, nakon čitavog niza poreznih reformi, prihodi od poreza smanjeni za 19% odnosno preko 50 milijuna kuna. Niti jedna Vladina kompenzacijska mjera nema dostatni učinak i to će imati negativne posljedice u narednim godinama. Uslijedila je oštra rasprava koju je svojim stavovima o lošem upravljanju gradom i zaostajanju Rijeke, bespotrebnom zaduživanju i zanemarivanju potreba građana Rijeke izazvao vijećnik Josip Ostrogović (HDZ), u koju su se uključili i vijećnica Ivona Milinović i Tihomir Čordašev (AM). Pojedine stavke Izvješća branila je vijećnica Tamara Martinčić nabrojivši što se je sve uspjelo realizirati raspoloživim sredstvima proračuna u protekloj godini. Prilikom glasovanja, Izvješće na koncu nije usvojeno budući da ga uz HDZ, AM-ŽZ nije podržala ni Lista za Rijeku te nije dobilo potrebnih 19 glasova.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here