Home Vijesti Više smeća – veća cijena

Više smeća – veća cijena

151
1

KD Čistoća će od 1. siječnja 2010. primjenjivati novi način obračuna troškova gospodarenja otpadom na području grada Rijeke temeljem kriterija količine. Troškovi zbrinjavanja komunalnog otpada zadržavaju se u sadašnjim okvirima, a novim će se načinom obračuna izjednačiti sve građane u politici cijena te stimulirati izdvajanje iskoristivog otpada i zaštita okoliša. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, gradovi i općine morali su se opredijeliti za jedan od kriterija obračuna količine komunalnog otpada iz kućanstva primijenjujući jedinicu mase, volumen otpada ili broj članova kućanstva. Budući da su kriteriji obračuna po volumenu otpada ili broju članova kućanstva tehnički gotovo neprovedivi, KD Čistoća se opredijelilo za obračun prema kriteriju količine i svojstvu otpada. Novi cjenik će se primjenjivati 1. siječnja 2010. a za građane je najvažnije da se novim načinom obračuna troškova gospodarenja otpadom troškovi zbrinjavanja komunalnog otpada neće mijenjati. Kako je pojasnio Zlatko Štok, direktor KD Čistoća, takav kriterij obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom primijenile su i druge sredine u Hrvatskoj jer su njime izbjegnuta nepotrebna ulaganja u kontrolne mehanizme i nabavu novih spremnika. Po novom, za veću količinu komunalnog otpada korisnik plaća i veću cijenu i obrnuto, čime se postiže konačan cilj zakonodavca, a to je motivacija korisnika za smanjivanje otpada, odvojeno sakupljanje i reciklažu. (rijeka.hr)

Previous articleObersnel: Urbani turizam nije samo romantičarska bajka (VIDEO)
Next articleUkrali pivo iz skladišta

1 COMMENT

  1. Sukladno obračunu temeljem kriterija količine g. Vepru neće biti dovoljna niti cijela plača za odvoz smeča koje producira.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here