Rijeka Danas – riječki internetski dnevnik

Znate li da plaćate najskuplju komunalnu naknadu u Hrvatskoj? E, pa gradska uprava želi da plaćate još višu!

Prijedlogom izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi Grada Rijeke koji će se uskoro naći pred gradskim vijećnicima, gradska uprava predlaže novo poskupljenje računa iako Riječani već žive u gradu s najvišom komunalnom naknadom u Hrvatskoj.

Prema podacima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, do sada je na godišnjoj razini od komunalne naknade uprihodovano 100,3 milijuna kuna, a po novom obračunu gradska kasa bi se trebala biti bogatija za još 17 milijuna kuna!

Doduše, ima onih koji će i profitirati od ove mjere. Radi se o poslovnim prostorima i građevinskom zemljištu koje je namijenjeno proizvodnim djelatnostima i koji bi po novom izračunu plaćali ukupno godišnje 4,7 milijuna kuna manje nego do sada. Otprilike pola od tog iznosa odnosi se na 3.maj čije će mjesečno zaduženje po komunalnoj naknadi biti manje za 200.000 kuna.

Svima ostalima cijene će narasti. Iz gradske uprave uvjeravaju da se radi o malim pojedinačnim iznosima ali činjenica je da će namet po ovoj osnovi za građane, vlasnike poslovnih prostora i građevniskih zemljišta, na godišnjoj razini biti veći za gotovo 22 milijuna kuna.

Na osnovi povećanja komunalne naknade za stambeni i garažni prostor uprihodovalo bi se godišnje oko 6 milijuna kuna više nego do sada, neprofitne organizacije i neizgrađeno zemljište plaćali bi 160.000 kuna više, a građevinsko zemljište 1,5 milijuna kuna. Prođe li ova odluka, na najvećem gubitku će biti korisnici poslovnih prostora na račun kojih će Grad Rijeka zaraditi 14 milijuna kuna godišnje više nego do sada što je prosječno poskupljenje od čak 24 posto.

Riječani plaćaju veću komunalnu naknadu od Osječana, Splićana i Zagrepčana

S obzirom da je komunalna naknada prihod proračuna jedinica lokalne samouprave, te spada u namjensku naknadu koju plaćaju svi građani, te fizičke i pravne osobe na razini Hrvatske usporedili smo iznose komunalne naknade koju građani plaćaju u 4 najveća hrvatska gradova. Iznos komunalne naknade za kvadratni metar obračunava se na način da se izračuna umnožak vrijednosti boda, koji samostalno određuje jedinica lokalne samouprave (B), koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn) = (B*Kz*Kn).

Grad Rijeka je podijeljen na 5 zona (prema novom prijedlogu podijelio bi se na 6), a koeficijenti zona se sada kreću od 1 za prvu zonu do 0,18 za petu zonu (stambeni objekti i garaže) ili 0,33 za petu zonu (poslovni prostori, proizvodnja). I Osijek ima 5 zona u kojima se koeficijenti kreću od 1 do 0,48 za 5.zonu (stambeni i garažni prostor). Split je podijeljen na 4 zone od kojih je u prvoj koeficijent 1, a u 4. zoni 0,23. Zagreb ima 10 zona, prva je najskuplja s koeficijentom 1, a deseta najjeftinija s koeficijentom 0,2.

Koeficijent boda grada Rijeke 45% veći nego u Zagrebu!

Što se tiče koeficijenta namjene, one se u svim gradovima kreću od maksimalnog koeficijenta 10 prema niže, s time da je koeficijent stambenog i garažnog prostora svugdje 1.

Međutim, kada je riječ o vrijednosti boda koji samostalno određuje jedinica lokalne samouprave i koji se množi s koeficijentom namjene i zone, postoje velike razlike među gradovima. Grad Rijeka je tu neslavni rekorder jer je propisao najvišu vrijednost boda koja iznosi 1,27 što je za oko 45% više od drugoplasiranog Zagreba koji ima vrijednost boda 0,87!. Split je primjerice odredio vrijednost boda u iznosu 0,70, Osijek 0,59, a Pula 0,5…

Kako sve to izgleda na primjeru komunalne naknade za stambeni i garažni prostor, gdje su koeficijenti najniži, prikazujemo na primjeru usporedne tablice za gradove Rijeku, Split, Osijek i Zagreb (računali smo prosjek dvije zone budući da ih ima 10). U zagradi su vrijednosti koje bi Riječani plaćali po kvadratu prođe li odluka koju predlaže gradska uprava. Prosječno povećanje iznosi oko 23 posto, a računi ne bi porasli jedino onima koji žive u 1. zoni koja je i po staroj odluci uvjerljivo najskuplja u Hrvatskoj.

Konačnu odluku o potencijalno novom udaru na novčanike naših sugrađana donijet će Gradsko vijeće najvjerojatnije krajem ovog mjeseca.

Midas