Home Najnovije Livio Defranza: Epidemija koronavirusa pokazala je kineske slabosti ali nema razloga za...

Livio Defranza: Epidemija koronavirusa pokazala je kineske slabosti ali nema razloga za paniku

1917
0

Bivši riječki gradski vijećnik Livio Defranza već se nekoliko godina nalazi na privremenom boravku u kineskoj metropoli Shenzhenu gdje je zaposlen u jednoj tamošnjoj kompaniji. Talijanska redakcija Radio Rijeke napravila je s njim intervju o trenutnoj situaciji u toj zemlji koja na naslovnice svjetskih medija posljednjih tjedana najčešće stiže zbog epidemije koronavirusa.

Livio! Kakva je atmosfera u Kini?

Atmosfera je relativno mirna, postoji napetost među ljudima kada netko u javnosti ne nosi masku ili kihne. Želim pojasniti da u posljednja dva tjedna nisam bio u Kini nego Kambodži. dana 21. siječnja kada sam napustio Shenzhen, koronavirus je praktički u povojima i ograničen na grad Wuhan. Prava eskalacija dogodila se preko noći. Nažalost, koronavirus je pokazao sve slabosti i snagu kineskog sustava.

Hong Kong metro

U kojem smislu?

Dokazao je slabosti Kine jer kada je skupina liječnika iz Wuhana krajem prosinca otkrila virus i podijelila informacije s drugim kolegama na Wechatu – kineskoj verziji Facebooka – policija Wuhana uhitila je tu grupu ljudi. liječnika su optužili da “šire lažne vijesti”, a skupinu liječnika natjerali na potpis izjave o samokritičnosti. Čak je i gradonačelnik Wuhan Zhou Xianwang, koji je u posljednja dva tjedna na kineskim društvenim medijima žestoko kritiziran da nije poduzeo potrebne mjere na vrijeme, tijekom intervjua optužio središnju vladu Pekinga da je namjerno ignorirala i opstruirala protok informacije o koronavirusu.


Dakle, sve u svemu, je li to vrlo opasna situacija za političku stabilnost zemlje?

I ne samo to! Ne smijemo zanemariti ni ekonomski aspekt. Alberto Forchielli, poznati talijanski ekonomist, s pravom je prepoznao u koronavirusu “crnog labuda kineske ekonomije”. U situaciji kada mnogi ostaju kod kuće kako bi izbjegli zarazu, potrošnja pada, a to bi moglo otvoriti još jedan vrtlog neizvjesnosti za kinesku ekonomiju koju su već snažno pogodili trgovinski rat sa Sjedinjenim Američkim Državama i politička kriza u Hong Kongu posljednjih mjeseci. Središnja vlada preuzela je stvari u svoje ruke i započela izgradnju privremene bolnice u blizini Wuhana, ne samo da bi ublažila pritisak na trenutne bolnice u Wuhanu, već i kao propagandni potez.

Izjava koju svatko mora potpisati na ulazu i izlazu iz Kine

Kako se ponaša stanovništvo?

Kinezi u ovakvoj krizi daju sve od sebe. Od potresa u Sečuanu 2008. godine do tropskog monsuna Mangkhut 2018. godine, velika većina ljudi slijedi upute i pravila središnje vlade bez previše rasprava. Na primjer, u svim metro stanicama i supermarketima kontroliraju tjelesnu temperaturu, a mnoge su tvrtke produžile praznike za kinesku Novu godinu. Vlada ima veliki problem kako 500 milijuna Kineza koji su još uvijek na odmoru natjerati da rade (mnogi to nazivaju najvećom ljudskom migracijom u povijesti, takozvanim chunyunom ili razdobljem u kojem mnogi Kinezi putuju iz velikih gradova u svoje selo podrijetla i obrnuto). Povratak na posao bit će presudni trenutak za širenje ili iskorjenjivanje virusa.

Što se, pak, događa sa strancima?

Mnoga strana veleposlanstva u izravnom su kontaktu sa svojim sunarodnjacima koji borave u područjima visokog rizika. Talijansko i hrvatsko veleposlanstvo već su započeli evakuaciju iz Wuhana. Prema posljednjim podacima, u Wuhanu je bilo 50 talijanskih državljana i 4 Hrvata.
Smatram, međutim, da ne smijemo paničariti. Sigurno da koronavirus ne treba podcijeniti ali govorimo o relativno malom broju u odnosu na broj stanovnika. Najnoviji podaci govore o oko 15.000 slučajeva na populaciji od milijardu i pol stanovnika.

Kontrola temperature u supermarketu

Ova klima histerije stvara Kinezima brojne probleme u inozemstvu. Je li bilo epizoda diskriminacije i rasizma?

Nažalost da. Izbjegavajmo stvaranje nepotrebne loše slike o njima. U ovom slučaju mogao bih povući paralelu s našom novijom poviješću. devedesetih je ostatak Europe izbjegavao naše zemlje zbog rata koji je trajao, čak i ako Rijeka nije bila izravno pogođena ratnim operacijama. Nema potrebe za izbjegavanjem Kineza samo zato što u nekim dijelovima njihove države postoji zdravstvena kriza.

Puste ulice u Shenzhenu

Intervista in italiano

Livio! Com’è l’atmosfera in Cina?

L’atmosfera è relativamente tranquilla, c’e un po’ di tensione tra le persone quando qualcuno non porta la mascherina o starnutisce in pubblico. Tengo a precisare che nelle ultime due settimane non ero in Cina bensì in Cambogia, il 21 gennaio quando ho lasciato Shenzhen, il coronavirus era praticamente agli albori e limitato alla città di Wuhan. La vera e propria escalation è successa da un giorno all’altro. Purtroppo il coronavirus ha dimostrato tutte le debolezze e i punti di forza del sistema cinese.

In che senso?

Ha dimostrato le debolezze della Cina perché quando un gruppo di medici di Wuhan ha scoperto il virus verso la fine di dicembre e ha condiviso l’informazione con altri colleghi su Wechat – la versione cinese di Facebook –, la polizia di Wuhan ha arrestato il gruppo di medici sotto l’accusa di “diffondere notizie false” e a fatto firmare al gruppo di medici una dichiarazione di autocritica. Pure il sindaco di Wuhan Zhou Xianwang, che nelle ultime due settimane è stato duramente criticato sui social media cinesi per non aver preso misure necessarie in tempo, durante un’intervista ha accusato il governo centrale di Pechino di avere volutamente ignorato e ostacolato il flusso di informazioni riguardanti il coronavirus.

Quindi, tutto sommato, è una situazione molto pericolosa per la stabilità politica del paese?

Non solo! Non dobbiamo ignorare nemmeno l’aspetto economico; Alberto Forchielli, un noto economista italiano ha giustamente definito il coronavirus come un “cigno nero per l’economia cinese”. In una situazione dove molti restano a casa per evitare il contagio, i consumi calano e cio’ potrebbe aprire un ulteriore vortice di incertezza per l’economia cinese, che è stata già duramente colpita dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti e dalla crisi politica di Hong Kong negli ultimi mesi. Il governo centrale ha preso le redini della situazione in mano e ha iniziato la costruzione di un ospedale temporaneo vicino Wuhan, non solamente per alleviare la pressione sugli attuali ospedali di Wuhan, ma anche come mossa propagandistica.

Come si comporta la popolazione?

I Cinesi in questo genere di crisi danno del loro meglio, dal terremoto del Sichuan nel 2008 fino al monsone tropicale Mangkhut nel 2018, la stragrande maggioranza delle persone segue le istruzioni e le regole del governo centrale senza troppe discussioni. Ad esempio, in tutte le stazioni metro e supermercati controllano la temperatura corporea, inoltre molte aziende hanno prolungato le vacanze per il Capodanno Cinese. Il governo ha grandi timori su come far rientrare a lavoro 500 milioni di cinesi che sono ancora in vacanza (molti la definiscono la maggior migrazione umana nella storia, il cosidetto chunyun, ovvero il periodo in cui moltissimi cinesi viaggiano dalle grandi città nel loro villaggio d’origine durante le festivita’, e viceversa; il rientro a lavoro sara’ il momento cruciale per la diffusione o il debellamento del virus.

Che cosa accade, invece, per i residenti stranieri

Molte ambasciate straniere sono in diretto contatto con i loro connazionali residenti nelle zone ad alto rischio. L’ambasciata italiana e quella croata hanno ancora dato il via all’evacuazione da Wuhan. Secondo gli ultimi dati, a Wuhan c’erano 50 cittadini italiani e 4 croati.
Credo comunque che non dobbiamo cadere in preda al panico, sicuramente il coronavirus non va sottovalutato, però parliamo di numeri relativamente bassi rispetto al numero di abitanti, gli ultimi dati parlano di cca 15000 casi su una popolazione di un miliardo e mezzo di abitanti.

Questo clima isterico crea non pochi problemi ai Cinesi all’estero. Sono accaduti diversi episodi di discriminazione e razzismo?

Purtroppo sì. Evitiamo di fare inutili brutte figure nei loro confronti. In questo caso potrei fare un parallelo con la nostra storia recente; negli anni Novanta il resto dell’Europa evitava le nostre terre a causa delle guerra in corso, anche se Fiume non era direttamente colpita dalle operazioni belliche. Ecco, non evitiamo i Cinesi solamente perché in alcune parti del loro paese c’è una crisi sanitaria in corso.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here