Home Nakladnik

Nakladnik

RIJEKADANAS.COM
Nakladnik/Publisher:
Udruga Rijeka danas/Rijeka danas association (NGO)
OIB: 78584515659
Ede Jardasa 26 – Rijeka, Croatia
tajnik udruge: Danko Švorinić