Home Vijesti Otvorena birališta

Otvorena birališta

1751
35

U 7 sati se otvaraju, a u 19 sati zatvaraju birališta na kojima će građani birati novog hrvatskog predsjednika. Prema listi koju je 18. studenog objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP), građani će u prvom krugu moći birati između 12 predsjedničkih kandidata. To su: Milan Bandić, Andrija Hebrang, Ivo Josipović, Josip Jurčević, Damir Kajin, Boris Mikšić, Dragan Primorac, Vesna Pusić, Vesna Škare Ožbolt, Miroslav Tuđman, Nadan Vidošević i Slavko Vukšić.

Na području Grada Rijeke određena se slijedeća biračka mjesta:

biračko mjesto broj 1. COSTABELLA, prostorije Mjesnog odbora, Istarska 50,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Creska (brojevi od 1 do 23), Marina Jakominića, Ede Jardasa (neparni brojevi od 1 do 35), Kastavska, Izviđačka, Pionirska (9/A, 9/B, 9/C, 9/D, 11, 11/A, 11/B, brojevi od 13-31 neparni, 58, 58/A, 60, 62 i 64), Prolaz Marčeljeve Drage, Silva Milenića Lovre, Istarska, Portić i Podkoludricu.

biračko mjesto broj 2. COSTABELLA, Dom umirovljenika, Đure Cattia 6,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Đure Cattia, Ede Jardasa (parni od 4 do 46), Ivana Milčetića, Ljubljanska cesta, Mate Balote, Opatijska, Preluk, Turanski put, Tenčićevo, Žlebi, Minakov put, Turan i Pavlovac broj 2 i 4.

biračko mjesto broj 3. KANTRIDA, Dom Mirko Čurbeg, Lovranska 10,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bujska (brojevi od 1 do 24), Pulska, Labinska (brojevi od 1-12), Lošinjska, Lovranska, Vere Bratonje (brojevi od 1 do 20, 22, 24 i 26) i Brsečka.

biračko mjesto broj 4. KANTRIDA, OŠ “Kantrida”, Izviđačka 9,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bujska (brojevi 25, 26, 28, 30, 32, 34 i 36), Labinska (brojevi od 13 do 47 i 49), Pionirska (brojevi 1-8/A, 9, 33, parni brojevi od 10 do 56), Vere Bratonje (neparni od 21 do 27, 28, 29, 30 i 31) i Liburnijska (brojevi 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16a, 16b, 18, 20, 22, 24).

biračko mjesto broj 5. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12,
koje obuhvaća birače s prebivališem: Ante Pilepića, Bože Vidasa (brojevi 5, 7, 9, od 11 do 47), Diračje (od broja 80-91, 95-117, 143 i 147 A) i Petra Jurčića (neparni od 11 do 31).

biračko mjesto broj 6. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Bačića, Dolčić, Ivana Ćikovića Belog (brojevi 3, 5, 7, 9, od 10 do 42), Marije Grbac (broj 1, 3, 5), Obitelj Sušanj, Plitvička (brojevi 11,15 i od 16 do 28 parni), Primorska broj 1, i Slavka Tomašića.

biračko mjesto broj 7. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Avelina Turka, Braće Cetine, Ivana Lenca, Ivana Zavidića, Milutina Bataje i Mirka Jengića.

biračko mjesto broj 8. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem:
Bartolovo, Bilogorska, Bogomira Ćikovića Marčeva, Brigača, Čavalsko (brojevi 1, 1/A, 3, 3/A, 5, 7, 9, 11, 11/A, 15 i 17), Frane Pilepića Pavina, Ivana Pilepića Franovičina, Josipa Lenca Spodolčeva, Josipa Mohorića (brojevi od 1 do 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 i 56), Milice Jadranić, Obručka, Pužići, Selinari, Stari put, Škrobotovac, Škarpa

biračko mjesto broj 9. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Soldanac, Tići (od broja 1 do 22 i brojevi 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 40), Trampi, Zametskog korena (brojevi od 1 do 13 neparni, i brojevi od 14 – 17, parni od 18 do 40), Bitorajska, Ćićarijska (brojevi od 1 do 27 neparni ) i Plješevička, Bože Starca Jurićeva, Dražička (brojevi 1 i 3), Drnjevići, Grabovac, Ivana Grbca Strinina, Kudej.

biračko mjesto broj 10. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Kalići, Mosorska, Nehajska, Njivina, Pilepići, Primorska (brojevi 1A,1B,1C, 6, 8, 8a i 10a), Ravnik, Slavinj, Snežnička, Starci, , Šumci, Vladivoja i Milivoja Lenca (brojevi neparni od 29 do 45, od 46 do 73/A, svi neparni brojevi od 75 do 89), Vrhovo (parni od 2 do 16) i Kapelska.

bir ačko mjesto broj 10. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Berte Jardas, Braće Fućaka, Ćirila Kosovela, Zametska (neparni od 55 do 69, parni od 74/A, 76 do 102), Marijana Stepčića, Mate Sušnja i Milana Udovića.

biračko mjesto broj 11. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antona Draženovića, Baredice, Bože Vidasa (brojevi 2, 3, 4, 6, 6/A, 8 i 10), Čavalsko (parni brojevi od 2 do 16, 18 i 20), Ivana Ćikovića Belog (brojevi 1, 2, 4, 6, 8, 8/A, 8/B), Petra Jurčića (brojevi od 1 do 8, parni od 10 do 22), Zametskog korena (parni brojevi od 2 do 12) i Becićeva (brojevi 1, 3, 5, 7 i 8).

biračko mjesto broj 12. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Mandića, Braće Mohorića, Braće Monjaca, Lovorkin prolaz, Ludvetov breg, Marijana Vičića, Trstenička i Vladivoja i Milivoja Lenca (brojevi 1, 2, 3, 3/A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 i 44).

biračko mjesto broj 14. SRDOČI, prostorije mjesnog odbora M. Krleže br.4.
Andrije Mohorovičića, Baćići, Dinka Šimunovića br. 1,3,5,7,9-59, Dražice (Zamet), Furinac, Ive Vojnovića, Josipa Voltića,Jurja Dobrile,Martinkovac, Bartola Kašića i Murin

biračko mjesto broj 15. SRDOČI, OŠ “Srdoči”, Ante Modrušana 33,
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Gustava Krkleca, Ivana Dončevića, Mate Lovraka, Miroslava Krleže, Kurirski put, Slavka Hrvatina, Dragutina Tadijanovića, Antuna Gustava Matoša.

biračko mjesto broj 16. SRDOČI, OŠ “Srdoči”, Ante Modrušana 33,
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Dobriše Cesarića, A. Branka Šimića, Srdoči i Diraki

biračko mjesto broj 17. SRDOČI, OŠ “Srdoči”, Ante Modrušana 33,
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Tina Ujevića, A. Modrušana, Tonžino, Markovići, J. Mohorića br. 53,55,82,84,86,88. Marije Grbac br. 48,50,52,54-65, Vladimira Čerine br.1,4,5,6,7, i 9-32.

b iračko mjesto broj 18. GRBCI, prostorije Mjesnog odbora, Dražička 4,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Borik, Pazinska, Buzetska, Crikvenička, Čabarska, Dalmatinska, Dražička (brojevi 2, od 4 do 30, i parni od 32 do 44), Josipa Mohorića (brojevi od 43 do 49, 49/A neparni, parni od 58 do 76, 78, 80), Košićevac, Marije Grbac ( brojevi 2, 4 i od 6 do 47 te brojevi 49, 51 i 53), Plitvička (brojevi 1 i parni od 2 do 12), Primorska (3, 3/A, 3/B, 3/C, 5, 7 i od 9 do 52), Sušačko-kastavskog odreda, Vrhovo (neparni brojevi od 1 do 29) i Diračje (brojevi 73, 74, 74/A, 75, 92, 92/1, 130, 130/1 i 142).

biračko mjesto broj 19. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Blažićevo A, Blažićevo B, Blažićevo C, Blažićevo D, Hosti, Minakovo, Plasi

biračko mjesto broj 20. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34,
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Androv breg, Mihovilići, Pehlin, Vrh Seline broj 12/A i 14), Rujevica (brojevi 6, od 6/1 do 6/8) i Ćićarijska (parni od 2 do 20, neparni od 29 do 47, i Pletenci

biračko mjesto broj 21. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34,
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Baretićevo, Turkovo, Tići 22a, 22b, 22 c, 22d, 22 e, 22/F, 22/i, 22/g, 22/h, 22/2, 22/3, 22/4, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11 i 22/12, Mario Gennari od broja 24-36, 38, 38/A, 39 i 61.
Plase brojevi 7, 9, 14/A, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 16/A, 16/B, 16/1, 18/A, 20/1, 20/2, 20/3, 20/A, 22/A, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 25, 25/1, 26, 26/A, 27, 28, 29, 29/A, 29/B, 29/C, 30, 30/A, 30/B, 31, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 33, 34, 33/A, 33/C, 34/A, 34/B, 34/C, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 43/A, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 54/A, 54/B, 54/C, 55, 55/A, 55/B, 55/C, 56, 56/A, 57, 58, 60, 61, 62, 62/A, 62/B, 63, 64, 64/A, 64/B, 64/C, 64/D, 65, 65/A, 65/B, 66, 67, 70, 70/A, 70/B, 70/C, 70/D, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 71, 71/A, 71/B, 71/1, 71/2, 72, 72/A, 75, 76, 81, 82, 82/A, 83, 83/A, 84, 85, 86, 87, 88, 89 i 90

biračko mjesto broj 22. BELVEDER, Centar za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Fućkovo, Giordana Bruna, Ivana Rendića (broj 5), Ljudevita Matešića, Omladinska (brojevi 5, 5/A, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 16), Ruđera Boškovića, Senjskih uskoka, Stjepana Vidulića, Stube Marka Remsa (brojevi 9, 11, 13, 13/A, 14/A, 14/C i od 15 do 45) i Ukmarove stube.

biračko mjesto broj 23. BELVEDER, Centar za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Moše Albaharija i Tizianova (brojevi od 1 do 32, 34 i 36, 36/A, 36/B, 36/C).

biračko mjesto broj 24. BELVEDER, Dom mladih, Laginjina 15,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Franca Prešerna (brojevi 1, 1/A, 2, 3, 5, 7, 9 i od 11 do 52), Silvija Bačića, Uspon Irene Tomée i Laginjina (brojevi 25, 27, 29, 31, 40, 42 i 44).

biračko mjesto broj 25. KOZALA, Dom mladih, Laginjina 15,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ivana Rendića (brojevi 8, 8/A, 8/B, 10 10/A), Josipa Račića, Omladinska (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 3, 4 i 6), Trinajstićeva, Stube Alberta Anđelovića, Finderleove stube (broj 1), Laginjina (brojevi od 1 do 23 i brojevi 28, 30, 32, 36, 36/A, 36/B, 38, 38/A, 38/B, 38/C i 38/1) i Hauszmanov trg.

biračko mjesto broj 26. KOZALA, OŠ “Kozala”, Ante Kovačića 21,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Kovačića.

biračko mjesto broj 27. KOZALA, prostorije Mjesnog odbora, Volčićev trg 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Baštijanova, Mirka Franelića, Uspon Vlahe Bukovca, Volčićev trg (broj 2) i Brajšina.

biračko mjesto broj 28. KOZALA, prostorije Mjesnog odbora, Volčićev trg 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Aleksandra Mamića, Franca Prešerna (brojevi 4, 6, 8 i 10), Kozala (brojevi 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 21/1, 22, 22/A, 25, 27, 29, 31, 33 i 35), Mići Voljak, Petra Kobeka, Stari Voljak, Šetalište Vladimira Nazora, Kalvarija, Vjenceslava Novaka, Volčićev trg (broj 1, 1/A), Muzejski trg, Bože Milanovića, Park Nikole Hosta i Lorenzov prolaz.

biračko mjesto broj 29 Brašćine – Pulac, O.Š. “Belveder” Kozala 41.
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brašćine,Drenovski put od kbr1-18 i brojevi 20,22, i 24.,Internacionalnih brigada, Kapitanovo, Kozala kbr 26,26/a,26/b,32,34,34/a,34/b,35/a i od br.36-92,Kvarnerska, Vinogradska.

biračko mjesto broj 30. Brašćine – Pulac, O.Š. “Belveder” Kozala 41.
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Lukovići, Oktavijana Valića, Pulac, Zeleni Put

biračko mjesto broj 31. DRENOVA, prostorije Mjesnog odbora, Cvetkov trg 1.
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Bok, Fužinska, Mrkopaljska,

biračko mjesto broj 32. DRENOVA, prostorije Mjesnog odbora, Cvetkov trg 1.
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Ivana Žorža, Kučićki Put, Braće Hlača, Ružice Mihić

biračko mjesto broj 33. DRENOVA, prostorije “Linguae” škole stranih jezika, Cvetkov trg 1.
koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Orlanda Kučića, Drenovski Put neparni brojevi od 45 do 93, te Brojevi 96, 98/1, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 I 138, 138/A, 138/B , Frkaševo, Gromača, Kučina, Rakaljski put, Škudarovska i Žminjska

biračko mjesto broj 34. DRENOVA, Kulturni dom na Lokvi, Drenovski put 176,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Benaši, Benčani (brojevi 13, 13 B, 13C) Brune Francetića, Drenovski put (brojevi 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 109/A, 111, 113, 115, 117, 119, 119/A, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158/B, 158/C, 160, 160/A, 160/C, 160/D, 160/E, 162, 164, 164/A, 164/B, 166, 168, 168/A, 170, 172, 174 i 176, 176/A), Svetog Jurja, Grohovo, Humski put, Kablarska cesta, Kuzminački put, Lubanjski uspon, Lukovdolska, Mugarička, Orešje, Pešćevac, Podbreg, Proslopski put, Put k igralištu, Ravan, Stranica, Šamburinski put, Tonići, Ursinjski uspon i Grohovski put.

biračko mjesto broj 35. DRENOVA, “DVD” Drenova, Cvetkov trg 1,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brca, Brdina, Cvjetna, Drenovski put (brojevi 19, 19/1, 19/A, 19/B, 19/C, 19/D, 19/E, 21, 23, 25, 25/A, od 26 do 44, parni od 46 do 56 i parni od 62 do 94), Kampanja, Gerovska, Goranska, Vrhak, Paškinovac, Stanka Frankovića, Severinska i Cvetkov trg.

biračko mjesto broj 36. ŠKURINJE, OŠ “Ivan Zajc”, Škurinjska cesta 7/A,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Osječka (brojevi 61, 65, 67, 67/A, 67/1, 67/2, 67/A, 67/B, 69, 69/A, 69/B, 70, 70/A, 71, 72, 72/1, 74, 74/A, 74/A1, 74/A2, 74/A3, 74/B, 74/B1, 74/C, 74/D, 74/E, 74/F, 74/1, 74/2, 74/3, 74/5, 76, 78, 80, 82 i 84), Lipa (broj 54/1), Put Lovrankini, Škurinjska cesta i Škurinjskih žrtava.

biračko mjesto broj 37. ŠKURINJE, OŠ “Ivan Zajc”, Škurinjska cesta 7/A,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: XIX. udarne divizije, Drežnička, Ive Lole Ribara, Negrijeva, Save Vukelića, Škurinje, Škurinjskih boraca i Tibljaška cesta.

biračko mjesto broj 38. ŠKURINJE, OŠ “Ivan Zajc”, Škurinjska cesta 7/A,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Dvadesetdrugog lipnja, Sadska i Save Jugo Bujkove.

biračko mjesto broj 39. ŠKURINJE, OŠ “Ivan Zajc”, Škurinjska cesta 7/A,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Milana Rustanbega i Budicinova.

biračko mjesto broj 40. ŠKURINJSKA DRAGA, Geodetski zavod Rijeka, Frana Kresnika 33, koje obuhvaća birače s prebivalištem: Osječka (brojevi od 1 do 24, 25, 25/A, 26, 28, 29, 29/1, 29/2, 30, 31 i 33), Prvoga maja (brojevi 1, 3, 5, 7, 34/1, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/A, 46/B, 46/C, 46/D, 46/E, 48, 50, 52, 54, 56 i 58), Tizianova (brojevi 33, 35 i od 37 do 68) i Jelićeva (brojevi 5, 7, 7 A, 9, 11 i 13).

biračko mjesto broj 41. ŠKURINJSKA DRAGA, OŠ “Škurinje”, Mihačeva Draga 13,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Rastočine 1, 3, 3A, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Jelićeva (broj 15) i Lukačićeve stube.

biračko mjesto broj 42. ŠKURINJSKA DRAGA, OŠ “Škurinje”, Mihačeva Draga 13,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Mihića, Corrada Ilijassicha (broj 31), Osječka (brojevi od 34 do 58, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9 62/10, 62/11, 62/12, 62/A, 62/B, 64, 64/2, 64/3, 64/4, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8 i 68/9), Lipa (brojevi od 2 do 50/14 i 59/1, 61/1 i 62/1), Mihačeva Draga, Porečka i Jelićeva (brojevi 1 i 3).

biračko mjesto broj 43. ŠKURINJSKA DRAGA, prostorije Mjesnog odbora, Porečka 94,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Rastočine (brojevi 5, 5A, 6 i 7).

biračko mjesto broj 44. OREHOVICA, prostorije Mjesnog odbora, Kalina 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Balde Fućka (brojevi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 i 72), Braće Vlaha, Dragutina Tomića, Grobnička cesta, Kačjak (brojevi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 A i 9), Kalina, Kljun, Koporovo, Marice Broznić, Petorice strijeljanih, Put pod rebar i Žakalj.

biračko mjesto broj 45. PAŠAC, Dom Pašac, Balde Fućka 39,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Balde Fućka (brojevi 15, 17, 21, neparni od 25 do 39, neparni od 43 do 49 i parni od 78 do 126), Pašac.

biračko mjesto broj 46. SVILNO, Dom kulture “Svilno”, Svilno 82,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Grbaste, Svilno i Tutnovo.

biračko mjesto broj 47. BRAJDA, prostorije Mjesnog odbora, Pomerio 26,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Erazma Barčića (brojevi 6, 8, 9, 9/A, 10, 11, 11/A, 11/1, 13, 15 i 17), Frana Kurelca, Frana Supila (brojevi 11, 13 i 13/A), Ivana Dežmana, Rudolfa Strohala, Finderleove stube (brojevi 2 i 4), Željeznički prolaz, Žrtava fašizma (brojevi 15, 17 i 41) i Pomerio.

biračko mjesto broj 48. BRAJDA, Ekonomska škola “Mije Mirkovića”, Ivana Filipovića 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Alessandra Manzonia, Beli Kamik, Krešimirova (brojevi 4, 6, 6 A, 8, 8 A, 10, 10 A, 12, 12 A, 12 B, 14, 16, 16 A, 18, 20, 20 A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 22/D, 24, 24 A, 24 B), Brajda, Ciottina (brojevi 17, 19, 19/A, 19/1, 20, 20/A, 21, 22, 23, 24, 24/A, 24/B, 25, 26, 28, 28/A, 30 I 30/A), Ivana Pavla II., Prolaz Marije Krucifikse Kozulić (brojevi 1, 2, 3 i 4),Ive Marinkovića, Prvoga maja (brojevi 2, 4, 4/A, 6, 8, 10, 10/A, 12, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 18, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 22/E, 24, 26, 28, 30, 30/A, 32 i 34) i Stube Marka Remsa (brojevi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 i 14).

biračko mjesto broj 49. BRAJDA, Ekonomska škola “Mije Mirkovića”, Ivana Filipovića 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Blaža Polića, Fiorella la Guardia, Ivana Filipovića, Ivana Rendića (brojevi 1, 3, 4, 6 i 6/A), Kalafati, Slaviše Vajnera Čiče i Studentska.

biračko mjesto broj 50. DOLAC, Prva riječka gimnazija, Frana Kurelca 1,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Krešimirova (brojevi 1 i 2), Dolac, Ciottina (brojevi 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 7, 7/A, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 10/A, 10/B, 12, 12/A, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 14/C, 16, 16(A, 16/B, 16/C, 17/A, 17/B, i 18), Erazma Barčića (brojevi 1, 1/A, 1/B, 3, 3/2, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 7,), Korzo (brojevi 26, 26/A, 26/B, 26/C, 28, 28/A, 30, 30/A, 32, 32/A, 32/B, 33, 33/A, 33/B, 34, 35, 35/A, 35/B, 36, 37, 37/A, 37/B, 38, 38/A, 38/B, 39 i 40, 40/A, 40/B, 40/C, 41/A, 41/B, 41/C, 41/D), Kružna, Kapucinske stube, Riva (brojevi 1, 10, 12, 12/A, 14, 14/A, 16, 18, 20, 20/A, 20/B, 22/B, 22 i 24), Splitska, Školski prolaz, Jadranski trg, Trg Republike Hrvatske (broj 2), Trg 128. brigade Hrvatske vojske (brojevi 1, 4, 4a, 4b, 4c, 6), Žabica, Uski prolaz, Zadarska, Trpimirova, Gnambova, Zanonova, Adamićeva (brojevi 17, 19, 21, 26, 28, 28/A, 28/B, 30, 30/A, 32, 34, 34/A i 36), Hauszmanov trg, Muzejski trg.

biračko mjesto broj 51. LUKA, prostorije Mjesnog odbora, Verdieva 1,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Uljarska, Bačvarska, Ignacia Henckea, Ivana Zajca, Jedrarska, Korzo (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 3, 3/A, 4, 4/A, 4/C, 5, 5/A, 6, 6/A, 6/C, 7, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/A, 18/B, 19, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 23, 23/A, 24, 25, 25/A 27, 29 i 31), Matije Gupca, Riva (brojevi 2, 2/A, 4, 4/A, 4/B, 6 i 8), Veslarska, Verdieva, Trninina, Matačićeva, Trg Republike Hrvatske (brojevi 1, 3, 3a, 5, 5a), Trg 111. brigade Hrvatske vojske (brojevi 7 i 9), Vatroslava Lisinskog, Demetrova, Zagrebačka, Jelačićev trg (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A, 7/B, 8, 9, 9/A i 10), Scarpina, Wenzelova, Adamićeva (brojevi 1, 2, 3, 3/A, 3/B, 4, 5, 5/A, 5/B, 6, 6/A, 7, 8, 9, 9/A, 9/B, 9/C, 9/E, 9/F, 10, 11, 11/A, 12, 13, 13/A, 14, 15, 16, 16/A, 18, 18/A, 20, 20/A, 22, 24 i 24/A), Ribarska i Riva boduli i Bazarigov prolaz 2/A.

biračko mjesto broj 52. ŠKOLJIĆ, OŠ “Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Alda Colonella, Andrije Medulića, Antuna Dalmatina, Fiumara, Đure Šporera, Frana Supila (brojevi 6, 8, 10, 12, 12/A, 12/B, 14 i 16), Janeza Trdine, Ante Starčevića, Krojačka, Marina Držića, Marka Marulića, Pavla Rittera Vitezovića, Petra Hektorovića, Pod Kaštelom, Pod Voltun, Slogin kula, Sokol kula, Stara vrata, Stipana Konzula Istranina, Šime Ljubića, Šišmiš, Tkalačka, Grivica, Trg riječke rezolucije, Užarska, Trg Ivana Klobučarića, Agatićeva, Pavlinski trg, Trg Svete Barbare i Pul Vele crikve.

biračko mjesto broj 53. ŠKOLJIĆ, OŠ “Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Gornja vrata, Hanibala Lucića, Ivana Grohovca, Školjić, Titov trg (brojevi 4, 4/A, 4/B, 4/C, 6, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 10, 10/A, 12, 12/A, 14, 16 i 16/A), Trg Ivana Koblera, Trg Matije Vlačića Flaciusa, Trg 128. brigade Hrvatske vojske (broj 8, 8a, 10), Vodovodna, Žrtava fašizma (brojevi od 1 do 12), Jelačićev trg (brojevi 11, 12, 12/A i 13), Trg Jurja Klovića (brojevi 2, 3 i 4) i Mljekarski trg.

biračko mjesto broj 54. MLAKA, Elektrotehnička škola, Zvonimirova 12,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Krešimirova (brojevi 11, 13, 52, 54, 54 A, 56, 56 A, 56 B, 56 C, 58, 60, 60 A, 60 B, 60 C, 60 D, 60 E, 60/F, 60/G, 60/H, 60/I i 60/1), Milutina Barača (brojevi 1, 1/A, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 6, 7, 8, 8/A, 9, 9/A, 10, 10/A, 11, 12, 13, 13/A, 13/B, 13/C,14, 14/A, 16, 16/A, 16/B, 17, 18, 18/A, 19, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 26, 28, 30, 32 i 38), Luki, Podmurvice, Podpinjol, Zvonimirova (brojevi 2, 2/B, 4, 4/A, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 6/D, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/4, 14, 16, 18, 20, 20/A i 22).

biračko mjesto broj 55. MLAKA, Elektrotehnička škola, Zvonimirova 12,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Branka Blečića (brojevi 1 i 2), Eugena Kovačića, Franje Čandeka (brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/A, 23/B i 23/1), Ivana Sušnja, Remigia Picovicha i Rikarda Benčića.

biračko mjesto broj 56. MLAKA, prostorije Mjesnog odbora, Giuseppea Duelle 2/B,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giuseppea Duelle i Vitomira Širole Paje.

biračko mjesto broj 57. BANDEROVO, Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Vukovarska (brojevi od 1 do 44, 44 A, 44 B i od broja 46 – 60 parni ), Uspon Ladislava Tomee, Zatvoreni prolaz i Braće Branchetta.

biračko mjesto broj 58. BANDEROVO, prostorije Mjesnog odbora, Rudolfa Tomšića 15,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Corrada Ilijassicha (brojevi od 1 do 25/3), Frana Kresnika, Kraška, Mire Radun Ban, Obitelj Duiz, Ogulinska, Rudolfa Tomšića i Velebitska.

biračko mjesto broj 59. POTOK, prostorije Mjesnog odbora, Milana Butkovića 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Krešimirova (brojevi 3, 3/A, 5, 7, 9, 26, 26 A, 26 B, 28, 28 B, 30, 34, 34 A, 34 B, 34 C, 34 D, 36, 36 A, 36 C, 36 D, 36 E, 36 F, 38, 40, 42 i 52/A), Cambierieva, Josipa Završnika, Milana Butkovića, Nikole Cara, Nikole Tesle, Potok, Rikarda Katalinića Jeretova, Stane Vončine, Viktora Cara Emina, Zdenka Petranovića i Trg Kralja Tomislava.

biračko mjesto broj 60. PODMURVICE, Pravni fakultet, Hahlić 6,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Andree Benussia, Emilija Randića (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 13) i Marija Špilera.

biračko mjesto broj 61. PODMURVICE, Pravni fakultet, Hahlić 6,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Branimira Markovića, Čepićka, Emilija Randića (parni brojevi od 10 do 22), Hahlić, Lužine, Vukovarska (broj 99 i od broja 120 –132 parni), Plase (brojevi 1, 3, 5, 6, 6/2, 6/3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/D, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/A, 17/B, 17/C, 17/D, 18, 19, 19/A, 19/B, 19/3, 20, 21, 21/A, 22, 22/B, 22/C, 22/D), Vlatke Babić, Vrh Seline (brojevi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12) i Rujevica (brojevi 1, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 4/A, 5, 8 i 11).

biračko mjesto broj 62. PODMURVICE, prostorije Mjesnog odbora, Dubrovačka 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Dubrovačka, Franje Čandeka (brojevi 8, 8/A, 8/B, 8/D i 10) i Cavtatska.

biračko mjesto broj 63. PODMURVICE, Dječji vrtić “Podmurvice”, Cavtatska 4,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Marčelje Viškovića, Bakarska, Bihaćka, Branka Blečića (brojevi 3, 4 i 5), Bribirska, Delnička, Frane Mladenića, Franje Čandeka (brojevi 2, 2/1, 4, 6, 6/A i 6/B), Karlovačka, Lička i Vukovarska (brojevi 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57/A, 59, i od broja 62 – 98 i od broja 106-116).

biračko mjesto broj 64. SVETI NIKOLA, OŠ “San Nicolo”, Mirka Čurbega 18,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giordana Smolikara, Ivana Luppisa, Jože Vlahovića i Mirka Čurbega.

biračko mjesto broj 65. SVETI NIKOLA, OŠ “San Nicolo”, Mirka Čurbega 18,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Milutina Barača (brojevi 15, 15/1, 15/2, 48, 48/A, 48/B, 48/C, 48/D, 50, 54, 56/A i 58), Pod Jelšun, Crnčićeva, Medovićeva (brojevi 35, 37 i 39), Becićeva (brojevi 2, 4 i 6), Liburnijska (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 4, 6, i 8).

biračko mjesto broj 66. SVETI NIKOLA, prostorije Mjesnog odbora, Zametska 6,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Franje Čandeka (brojevi 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48 i 50), Zametska (brojevi od 1 do 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72 i 74), Ivana Matetića Ronjgova, Krnjevo, Karasova (brojevi 3-8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26) i Zvonimirova (brojevi neparni od 3/1, 3/2, 3/33, 3/4, 5 do 23, 60, 62, 64, 66, 66 A, 68, 68 A, 70, 70 A, 70 B i 72).

biračko mjesto broj 67. SVETI NIKOLA, prostorije Mjesnog odbora, Zametska 6,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Medovićeva (brojevi od 1 do 17, neparni od 19 do 33 i od 41 – 45).

biračko mjesto broj 68. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić “Krnjevo”, Karasova 4,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giuseppe Carabino (brojevi 7, 11, 12 i 14), Maria Gennaria (od broja 15 – 23A, 23/B), Ivekovićeva, Karasova (brojevi 1 i 2) i Meštrovićeva (brojevi od 2 do 12 te parni od 14 do 38).

biračko mjesto broj 69. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić “Krnjevo”, Karasova 4,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Kosića Rika (brojevi 11, 11/A, 11/B, 11/C, 12, 12/A, 12/B, 15 i 17), Simonettieva, Udatnoga, Venuccieve stube i Nova cesta.

biračko mjesto broj 70. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić “Krnjevo”, Karasova 4,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Hegedušićeva, Kršinićeva i Vidovićeva cesta.

biračko mjesto broj 71. TURNIĆ, OŠ “Turnić”, Franje Čandeka 20,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bračka, Franje Čandeka (brojevi 12, 14, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28/A, 28/B, 29, 29/A, 30, 31, 31/A, 31/B, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 32/D, 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 33, 33/A, 33/B, 34, 34/A, 34/B, 35, 35/A, 35/B, 36, 36/B, 36/B1, 36/B2, 36/B3, 36/C, 36/E, 38, 38/A, 38/B i 40), Krčka, Rapska, Trogirska, Turnić i Vinka Benca.

biračko mjesto broj 72. TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Barca (brojevi od 1 do 9, 11 i 13).

biračko mjesto broj 73. TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Kosića Rika (brojevi 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 6, 7, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 10/A i 10/B), Giuseppea Carabina (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10) i Zvonimirova (brojevi 1, 1/A, 3, 3/A, parni brojevi od 24 do 38 i parni od 46 do 58).

biračko mjesto broj 74. TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Barca (brojevi 10, 10/A, 10/B, 10/C, 12, 14, 16, 18 i 20), Šibenska i Antuna Raspora Španca.

biračko mjesto broj 75. BULEVARD, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 14,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bosiljke Rakić, Bulevar oslobođenja (brojevi 8, 9a, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 24, 24 a, 25, 25a, 25b, 26, 26a, od 27-33, 35), Derenčinova, Gajeva, Gundulićeva, Kranjčevićev klanac, Morettiev prolaz, Trg Braće Mažuranić, Vitezićeva, Vrazov prijelaz, Gimnazijske stube i Švalbina.

biračko mjesto broj 76. BULEVARD, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 14,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Prijelaz Franje Paravića, Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Šetalište Joakima Rakovca (od 1 do 32/B i od 36 do 60), Trsatske stube Petra Kružića (brojevi od 6 do 30/A), Radićeva 23/B i Vidikovac.

biračko mjesto broj 77. KRIMEJA, prostorije Mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Horvatića, Krimeja, Kumičićeva (brojevi 46, 48, 48 a, 50, 52, 54, 54 A, 56, 57, 58, 60, 60/A, 61, 61/1, 61/A, 61/B, 61/C, 62, 62/A, 63, 63/A, 64, 65, 65 A, 66, 67, 69, 71 i 73), Stube Branka Žakule i Stube Rudolfa Džodana.

biračko mjesto broj 78. KRIMEJA, prostorije mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Danijela Godine, Janka Polić Kamova (broj 9), Kumičićeva (brojevi od 2 do 45 A, 47, 47a i 55 A) i Podvoljak.

biračko mjesto broj 79. KRIMEJA, prostorije Mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
koje obuhvaća birače s prebivalištem:Drage Gervaisa (brojevi od 1 do 24, 26, 28 i 30) i Kvaternikova (broj 1, 3, 3/A, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 A i 12).

biračko mjesto broj 80. CENTAR-SUŠAK, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Andrije Kačića Miošića 8 A,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bulevar oslobođenja (brojevi 1, 2a, 3, 5, 7 i 9), Delta, Janka Polić Kamova (brojevi 8, 10 i 12), Križanićeva, Strossmayerova, Šetalište XIII. divizije (brojevi 1/A, 2, 4, 5, 5/A, 6, 7, 8, 9, 9 A, 9 C, 10, 10 A, 12, 12/A, 12/B i 14), Titov trg (brojevi 1 C, 2, 2 A, 2/B, 2 C, 2/D, 3, 3 A, 3 B, 3 C i 3 D) i Trsatske stube Petra Kružića (brojevi 2, 5).

biračko mjesto broj 81. CENTAR-SUŠAK, OŠ “Centar”, Podhumskih žrtava 5,
koje obuhvaća birače s prebivalištem:Bošket (brojevi od 1 do 13), Ružićeva, Brajdica (brojevi 2, 3, 4, 5, 5/A, 6, 6/1, 6/2, 6/3 i od 8 do 13 A), Franje Brentinija, Franje Račkoga, Milana Smokvine Tvrdog, Podhumskih žrtava, Rade Šupića, Slavka Cindrića i Šetalište Andrije Kačića Miošića.

biračko mjesto broj 82. PEĆINE, prostorije Mjesnog odbora, Janka Polića Kamova 73/A,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Janka Polić Kamova (brojevi 92, 93, 94, 95, 95/A, 95/B, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 109/A i 111) i Pećine.

biračko mjesto broj 83. PEĆINE, prostorije Mjesnog odbora, Janka Polića Kamova 73/A,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Janka Polić Kamova (brojevi 57, 58, 59, 61, 63, 65, 65/A, 65/B, od 67 do 87/A, 89, 90 i 91) i Šetalite XIII. divizije (brojevi od 47 do 139).

biračko mjesto broj 84. PEĆINE, OŠ “Pećine”, Šetalište XIII divizije 25,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brajdica (brojevi 2/1 i 7), Janka Polić Kamova (broj 11 i od broja 13 do 56) i Šetalište XIII divizije (broj 11, 13 i od broja 15 do 46/A).

biračko mjesto broj 85. PODVEŽICA, Dom učenika, Drage Gervaisa 34,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Gervaisa (brojevi 25, 27, 29 i od 31 do 78) i Naselje Vulkan.

biračko mjesto broj 86. PODVEŽICA, prostorije Mjesnog odbora, Kvaternikova 58 B,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Radnička, Tihovac i Vlade Grozdanića.

biračko mjesto broj 87. PODVEŽICA, prostorije Mjesnog odbora, Kvaternikova 58 B,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Andrije Peruča i Franje Matkovića.

biračko mjesto broj 88. PODVEŽICA, OŠ “Vežica”, Kvaternikova 49,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Kvaternikova (brojevi 9, 11 i od 13 do 91).

biračko mjesto broj 89. PODVEŽICA, OŠ “Vežica”, Kvaternikova 49,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Jože Grabovšeka i Martina Kontuša.

biračko mjesto broj 90. PODVEŽICA, OŠ “Vežica”, Kvaternikova 49,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Pavlinića, Brdo, Ede Starca i Tuhobićki uspon.

biračko mjesto broj 91. TRSAT, Osnovna škola ”Trsat”, Slavka Krautzeka 23,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Glavinićeva, Partizanski put, Put Bože Felkera, Strmica, Vrlije, Josipa Kulfaneka, Špina, Vere Nikolić-Podrinske, Anke Krizmanić, Slave Raškaj, Naste Rojc, Rose Leard i Božene Vilhar-Žirovnik.

biračko mjesto broj 92. TRSAT, Osnovna škola ”Trsat”, Slavka Krautzeka 23,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bošket (brojevi 14, 14/1, 14/2, 14/A, 14/C, 15, 15/A, 15/B, 16, 16/1, 16/A, 16/B, 16/C, 16/D, 17 i 19), Frankopanski trg, Linićeva, Petra Zrinskog, Ulica fra Serafina Schöna, Put Vinka Valkovića Poleta, Slavka Krautzeka (brojevi od 1 do 66/A, 67, 67/1, 67/A, 67/B, 67/2, 68, 71, 71/1, 72, 75, 77, 77/A, 79, 79/A i 83), Šenoina, Šetalište Joakima Rakovca (brojevi 33 i 62), Trg Viktora Bubnja, Vrtlarski put i Radićeva (brojevi 23, 23/A, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/A, 43, 44, 44a, 44b, 45, 46, 47, 47a, 48, 49-67 neparni brojevi).

biračko mjesto broj 93. VOJAK, OŠ “Vladimira Gortana”, Prilaz Vladimira Gortana 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Šćitara (brojevi 7, 9, 10-18, 20, 22, 24, 26, 28), Mihanovićeva (brojevi od 1 do 18), Mirka Piškulića, Nike Katunara, Prilaz Vladimira Gortana, Slavka Krautzeka (brojevi 66/B, 66/C i 66/D) i Radićeva (brojevi od 1 do 22, 24, 26 i 28).

biračko mjesto broj 94. VOJAK, OŠ “Vladimira Gortana”, Prilaz Vladimira Gortana 2,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Marohnićeva, Drage Šćitara (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 8), Kumičićeva (brojevi 77, 79 i 81), Mihanovićeva (brojevi od 20 do 55, 55/A), Slavka Krautzeka (brojevi 76, 78, 82, 84, 84/A, 84/B, 85, 88, 89, 91, 92, 92/A, 92/B, 92/C, 93, 95, 96, 97).

biračko mjesto broj 95. GORNJA VEŽICA, Hrvatski dom Vežica, Zdravka Kučića 1,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Sveta Ana, Zdravka Kučića (brojevi od 1 do 25, te od 27 do 32) i Gornja Vežica.

biračko mjesto broj 96. GORNJA VEŽICA, OŠ “Gornja Vežica”, Gornja Vežica 31,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Ružića, Franje Belulovića, Ivana Matrljana, Kačjak (brojevi 8, 8 A, 10, parni od 16 do 32), Tome Strižića i Vjekoslava Dukića.

biračko mjesto broj 97. GORNJA VEŽICA, OŠ “Gornja Vežica”, Gornja Vežica 31,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ratka Petrovića (brojevi od 14 do 41 i parni brojevi od 42 do 80).

biračko mjesto broj 98. GORNJA VEŽICA, Dječji vrtić “Morčić”, Braće Stipčića 32,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Stipčića, Ratka Petrovića (brojevi parni od 82 do 92) i Sveti Križ.

biračko mjesto broj 99. GORNJA VEŽICA, Dječji vrtić “Morčić”, Braće Stipčića 32,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Marči, Ratka Petrovića (brojevi od 1 do 13) i Zdravka Kučića (brojevi od 33 do 44, i parni od 46 do 52, 56, 58, 60 i 62).

biračko mjesto broj 100. DRAGA, Hrvatski dom Draga, Brig 24,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brig, Gušć Orlići, Pelinova gora, Pod Ohrušvom, Tijani i Tomasići.

biračko mjesto broj 101. SVETI KUZAM, Hrvatski dom “Sveti Kuzam”, Sveti Kuzam 19,
koje obuhvaća birače s prebivalištem: Sveti Kuzam.

35 COMMENTS

 1. dok se vi za**bavate s nevažećim listićima, birači u BiH u kilometarskom redu čekaju da glasaju za Bandića
  pa se vi kasnije žalite što će nam predsjednik biti seljačina

 2. Uau,a koga ću onda imati? Predsjednika bez okusa i mirisa i osobni pas Milanovića.? Pa zar ste tako naivni da mislite da ovi predsjednički izbori mogu promjeniti nešto?
  I tako biramo fikusa… Kod nas vrijede samo parlamentarni i lokalni izbori,predsjednika više nitko ne šljivi u ovoj državi.

 3. Da se razumjemo,ima i ok kandidata u ovoj izbornoj utrci koji su prihvatljivi regionalističkom biračkom tijelu,ali ti kandidati nažalost ne prelaze 10%

 4. na bolje sigurno ne mogu promijeniti ali mogu na gore. u politici se rijetko pojavljuju idealni kandidati, biraju se najmanje loši.

 5. Ajde ajde,šta ste me napali,ipak sam glasao za najmanje zlo (jedan/na od dvoje kandidata koje je Fiume Libera spomenuo) 🙂

 6. @ nato Kako za koga, a najvise stete Hrvatskog su napravili upravo oni koji koji zvone na sva zvona da je ko fol najvise vole.

 7. nato ako su pusić i kajin najgori kandidati i ako su oni mafia koja je opljačkala hrvatsku onda je hrvatska idealna država i nema nikakvih problema.Ne budi smješan svi znaju ko je mafia počevši od hdz-ovaca ,mnogobrojnih samoprozvanih generala i mnogih drugih.a da negovorim koliko je njihova politika dala Rijeci.odnosno oduzela.Pogledaj Šta smo prije bili dok nismo ušli u ovu lopovsku državu.Ako je tebi bitno samo da netko kaže da je veliki rvat(seljačina),a da nezna ništa drugu npr.kao obnoviti gospodarstvo ili sl. onda ok

 8. i slažem se sa RI da treba provocirat sve ove ZG stranke jer ni sdp nije previše pomogao Rijeckoj kulturi ,industriji……

 9. Povratak riječkih povijesnih simbola i riječke povijesne trobojnice (karmin crveno-zlatno žuto-kobaltno plave)
  – Povratak spomenika riječkom orlu na gradsku uru
  – Preispitivanje dosadašnje politike imenovanja ulica i prebacivanje težišta s ideološke na lokalnu komponentu. Ispravljanje nepravdi prema kojoj veliki broj značajnih Riječana i ličnosti zaslužnih za razvoj Rijeke nema svoje ulice i trgove
  – Osnivanje arheološkog muzeja (Rijeka je jedini veći grad na Jadanu koji ga nema)
  – Revitalizacija Liburne (antickog brzog broda-ladje koji je bio i u floti Rimskog Carstva) i identiteta Liburnija za cijelo područje između Istre I Dalmacije
  Revitalizacija svjetski poznatih osoba/Riječana i ljudi koji su boravili u Rijeci: Grossich (jod), D’Annunzio, Salcher – prvi snimio metak u letu, Fiorello La Guardia, Zanella i Slobodna Drzava Rijeka
  -Osigurati izložbeni prostor za vrijednu zbirku umjetnina od Laval Nugenta
  – Urediti zapuštene značajne grobnice na Kozali i uvrstiti groblje Kozala u turističku rutu (primjer: grobnica Alexander Scotta – prijatelja Lorda Byrona) koja je nevjerojatno je zapustena)
  – revitalizacija spomena na drugo komunalno groblje u Evropi na Kalvariji
  – Revitalizacija branda Whitehead & Co. (prva multinacionalna kompanija u svijetu)
  – Pronalaženje namjene kompleksu Metropolis
  – Iskorištavanje prostora povijesnih skladišta za prostore gradske samouprave i parkirališta za građane
  – Spašavanje devastirane lansirne rampe za torpeda
  – Baracevu (bivsa Industrijska) ulica cijelom svojom iskoristiti kao turisticku atrakciju jer su u njoj osim lansirne rampe jos i bivsi hotel emigranata, najstarija rafinerija nafte u ovom dijelu Europe, bilo igraliste prve nogometne utakmice u Rijeci, ima jedinstveni veliki svjetionik na suhom, (udaljen od mora), tračnice od prvog tramvaja itd.
  – Inicirati postavljanje spomen obilježja pomorcima s Carpathie koji su prvi priskočili u pomoć Titanicu i među kojima je bilo mnogo Riječana i koja je iz New Yorka plovila u Rijeku. Muzej u Guvernerovoj palaci posjeduje jedan primjerak pojasa za spasavanje sa broda *Titanik* a taj je jedini u Europi, a postoje jos samo dva u Americi. To je potencijalno izvanredno atraktivna prica jer se u svijetu puno ljudi bavi Titanikom.
  Revitalizacija riječkih bunkera i sustava tunela ispod Rijeke (s posebnim težištem na obrambenu liniju ‘Ingrid’) na kojoj se 1945. godine vodila Riječka bitka

  LISTA ZA RIJEKU će zahtijevati donošenje odluke o izradi studije o donosenju vizualnog identiteta grada Rijeke. Temeljem te studije moci ce se:

  – osmisliti i organizirati koristenje svih rijeckih turistickih potencijala
  – krenuti u osmisljavanje marketinske funkcije za *turisticki proizvod Rijeka*
  – kontinuirano izradjivati, azurirati i dopunjavati promidzbeno-komercijalne materijale
  -dimenzionirati postojece i nove prepoznatljive proizvode s logo znakovima te suvenirima karakteristicnim za Rijeku
  – stalno komunicirati s turistickim, kulturnim, vjerskim i drugim promotorima iz drugih sredina, regija, drzava i kontinenata
  – ukljucivati razne udruge u razvoj turisticke ponude i turistickih manifestacija.

 10. KO MI TO KRADE NICK???? NEMA VEZE, OVAJ PUT CU ZAZMIRITI, JER BI SE SVI MI TREBALI ZVATI FIUME LIBERA!!!

 11. fiume libera tko vodi Rijeku zadnjih 65 godina.Pogotovo zadnjih 20.Samo jedna stranka i dvije osobe.Možda bi njih trebao pitati zašto je Rijeka izgubila prijašnji sjaj.Oni su ti koji osmišljavaju razvoj grada koji ima drugi proračun u Hrvatskoj.Treba pitati gdje su novci. Kako su prodani Jadran Hoteli,Tržnica,Da nije Krad ezea nabi bilo ni zaobilaznice ni nove bolnice ni sveučilišnog kampusa, ni V. Lenca, a da nije SDP-a ne bi bazen koštao kao tri dvorane za rukometno prvenstvo ,a još nije gotov(400 mil eura sa početnih 70) U dvorani na zametu bi bilo više mijesta a manje bi koštala ,a ni Kantrida nebi bila bazen nego travnjak.Uvijek je netko drugi kriv!Daj više počmite preuzimati odgovornost za ućinjeno.

 12. pa zato nato nemoj glasat za hzd ni sdp nego za listu za rijeku ako zeliš Rijeku kakva je nekad bila

 13. Što onakvu kada je D’Annunzio ubijao Hrvate po Rijeci.Je li to Rijeka u kojoj su talijanski fašisti vodili glavnu riječ.Neznam zašto ti je nick “fiume libera” jer dok je bila Fiume nije bila Libera pa neznam što i koga zagovaraš.Imam osjećaj da si malo zbunjen.

 14. Daj Nato,upucaj se u glavu…Jadan si,j**alo te jeftino domoljublje,počni plaćat porez ovoj državi ako si domoljub…

 15. nato, jel se smijem ja nazvati ”forza fiume” ili je i to zabranjeno :-)? btw da si u školi manje izostajao dok se učila abaceda mogao si pročitati koju knjigu i saznati da je slogan ”fiume libera” označavao otpor upravo d’annunziu i fašistima.

 16. mislim da se uopće ne treba svađati sa ovakvima ,oni žive u svome nekom jednosmjernom svijetu u kojem nitko drugi ne postoji.pustite ih da se ispucaju na skupovima kao protiv bajage gdje ih je bilo 30 i ne treba se upoće živcirat.šta reći o čovjeku kojemu su vjerojatno hebrang tuđman il slični uzori,ljudi koji nemaju veze s Rijekom,a ima i gorih.nek se ispuše na thompsonu il škori i to je to ionako neće promijeniti svoja nazadna balkanska razmišlanja

 17. Ma Korzo treba preimenovati u Via G. D’Annunzio, koga briga što je ubijao Slavene po Rijeci…neš’ ti dva-tri “rvata”. (fiume je upravo gore naveo program liste: Revitalizacija svjetski poznatih osoba(??)/Riječana i ljudi koji su boravili u Rijeci – D’Annunzio). Jesu li oni zdravi? Adamićevu možete preimenovati u Улица В. Шешеља, tako da pokrijemo i tu manjinu.

 18. On D Annunzia i fašiste povezuje sa sloganom FIUME LIBERA .To sve govori koliko je pročitao o povijesti i koliko je upućen.Kako da se s njim ozbiljno uopće raspravlja.a najlakše je srat ,biti nenačitan ,napit se i pjevat čavoglave il neke slične i neznat o ničem ništa

 19. petica Kuk-u za širenje multikulturalnosti, čovjek ima dvije tastature! po jednoj udara kad se osjeca domoljubno, a po drugoj kad ispadne budala.

 20. Revitalizacija svjetski poznatih osoba/Riječana i ljudi koji su boravili u Rijeci: Grossich (jod), D’Annunzio, Salcher – prvi snimio metak u letu, Fiorello La Guardia, Zanella i Slobodna Drzava Rijeka

  Ovo je u tekstu malo iznad napisao Fiume kojega vi podržavate.Govorite o povijesti , ali i povijest je ono što sam ja napisao ,a sadašnjost je da je Fiume napisao da treba revitalizirati i svijetske poznate osobe “Riječane” a tu spominje i D’Annunzia, koji nije niti rođen u Fiume, niti je umro u Rijeci,a duhovni je vođa B. Mussolinia, a nitko od vas demokrata nije napao njegov tekst, jedino se Libera bunio radi nicka ali o tekstu ni slova.Najveće fora kod vas mi je da svatko tko vam kontrira je neznalica ili fašist itd… ,a što više pišete otkrivate da ste šuplji i više nego rupa na tijelu imate.Zadovoljstvo mi je raspravljati sa vama da si potvrdim koliko ste površni i neobrazovani.Kao i vlast u gradu.Kakva vlast takvi ste i vi.

 21. nisi mi odgovorio jel može forza fiume il ne može? i ako moze, zasto moze forza fiume, a ne moze fiume libera. ako je problem u savladavanju abecede, javi pa da ti ljudi ovdje pišu caps lockom – biti će ti lakše za čitati i razumijeti. problem elementarne nepismenosti je razlog zbog kojeg si krivo pokopčao stvari i oko danunzija. ne radi se o proglašavanju bilo koga pozitivnim i negativnim nego o tome da nema nikakvog razloga za tabuiziranjem ili skrivanjem riječke povijesti od riječana. treba pokazati i pozitivne i negativne ako imaju veze s rijekom i ako su značajni u svjetskim razmjerima. da je hitler počeo karijeru u rijeci i to bi se moglo iskoristiti u turističke svrhe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here