Home Vijesti Strenja Linić: Želimo Hrvatsku liječniku komoru po mjeri liječnika

Strenja Linić: Želimo Hrvatsku liječniku komoru po mjeri liječnika

3194
1
dr. Strenja Linić
dr. Strenja Linić
dr. Strenja Linić

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) je svojim aktivnostima prije predstojećih izbora za delegate Skupštine Hrvatske liječnike komore uspjela mobilizirati većinu bolničkih liječnika. Zašto je toliko bitno izaći na izbore upitali smo koordinatoricu HUBOL-a u KBC Rijeka i PGŽ neurologinju Ines Strenja –Linić.

Izbori u Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK) ove godine prilika su za temeljite promjene u HLK kako stvorili osnove za temeljite promjene u HLK. U predstojećem mandatnom periodu 2015.-2019.g, od HLK želimo stvoriti uglednu i značajnu organizaciju koja će biti izraz volje članstva. Organizaciju sa jasanim i određenim stavom o svim pitanjima koja opterećuju poziciju liječnika u društvu i svim problemima u zdravstvenom sustavu. Želimo Komoru koja će se znati nametnuti kao važan partner državnim institucijama u kreiranju pretpostavki za primjereno pozicioniranje liječnika i liječništva u društvu.

HUBOL je strukovna članska organizacija bolničkih liječnika? Možete li nam je malo približiti?

HUBOL – Hrvatska udruga bolničkih liječnika kao strukovnu člansku organizaciju koja na dragovoljnoj osnovi okuplja liječnike, prvenstveno zaposlene u bolničkim ustanovama osnovana pred otprilike 1,5 godinu okuplja danas otprilike 2000 liječnika od ukupno 7000 bolničkih liječnika u RH. HUBOL je prvenstveno osnovan s ciljem cjelovitog sagledavanja i analize svih problema koji opterećuju zdravsveni sustav, te pritom nastoji vjerodostojno i dosljedno zastupati interese liječnika u RH, vodeći brigu o zaštiti prava i unapređenju statusa bolničkih liječnika. HUBOL se također obvezao na zaštitu profesionalnog dostojanstva i stručne neovisnosti liječnika, poticanje stručnog i znanstvenog usavršavanja liječnika te unapređenje kvalitete, sadržaja i vrste zdravstvene usluge u bolničkim ustanovama uzjačanje međuliječničke solidarnosti i kolegijalnosti.
Jedina smo udruga u zdravstvenom sustavu koja je jasno i glasno podržala štrajk bolničkih liječnika i legitimne zahtjeve Hrvatskog liječničkog sindikata. Upozorili smo na financijsko podcijenjivanje vrijednosti zdravstvene usluge i nakaradan sustav formiranja tih cijena. Osporili predloženi tzv. Francuski master plan hrvatskih bolnica 2014.-2016.g. Zalagali se za transparentnost rada svih institucija u sklopu zdravstvenog sustava. Inzistiramo na stvaranju vremensko – kadrovskih normativa i standarda, izradi dijagnostičko – terapijskih smjernica i krajnjoj liberalizaciji prava na dodatni rad liječnika za poslove iz djelatnosti poslodavca, tzv. dvojni rad.
Posebno bih se osvrnula na Zakon o reprezentativnosti kojim je Hrvatski liječnički sindikat od prošle godine marginaliziran i pretvoren u „fikus“ i isključuje liječnike iz socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i o njihovim pravima pregovaraju drugi. Oko 14.000 hrvatskih liječnika ne mogu i ne smiju u kolektivnim pregovorima zastupati sindikati čije su članstvo pretežito nezdravstveni djelatnici zastupaju stavove liječnika specijalista, sveučilišnih profesora i primarijusa..

Zašto smatrate da je potrebna promjena u vodstvu Hrvatske liječničke komore?

Smatramo da je Komora postala sama sebi svrha, raspolaže sa velikim financijskim potencijalom no i dalje je samo pasivni promatrač urušavanja zdravstvenog sustava i ugleda liječnika. Nasuprot tomu, njena je uloga trebala biti vodeća u daljem pozicioniranju liječnika kao važnog partnera državnim institucijama u kreiranju zdravstvenog sustava. Komora treba biti servis i podrška liječnicima u radu i stručnom usavršavanju, jamac naše profesionalne sigurnosti i aktivni kreator ukupne društvene pozicioniranosti liječnika i liječništva. Pa i radno vrijeme komore je određeno kao rad sa strankama u prijepodnevnim satima osim jednom tjedno, u vrijeme kad većina od nas radi s pacijentima.

U javnosti se potencira vaš sukob s KOHOM-om, mada se u razgovoru s liječnicima primarne zdravstvene zaštite mahom pozitivno izjašnjavaju o Vama i vašim aktivnostima?

Svi liječnici i primarci i bolnički liječnici žele promjene u HLK. Pitanje je samo da li vjeruju da se to stvarno može i dogoditi na ovim izborima. Mi bolnički liječnici imamo svoje specifične probleme kao i liječnici koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim, definitivno imamo i zajedničke koji se odnose na položaj lječnika i liječništva, mogućnosti edukacija, napredovanja i sl., potrebe donošenja dijagnostičko-terapijskih smjernica, normativa i sl. I zato smo zdušno podržali osnivanje KOHOM-a jer se samo na taj način, dakle zajedničkim istupanjem može unaprijediti položaj liječnika obiteljske medicine odnosno cjelokupne primarne zdravstvene zaštite. KOHOM je več na prošlim izborima za HLK izašao sa svojim kandidatima, na tim su se izborima jasno izjasnili i pozicionirali. I promjene su se počele događati. To mi sada želimo učiniti i za bolničke liječnike. Stoga tražimo od njih da i nas podrže u tim nastojanjima.

KBC Rijeka istaknuo je svoju listu članova za HLK u XIII izbornoj jedinici. Tko su kandidati?

HUBOL organizirano izlazi na izbore, u 20 izbornih jedinica sa 141 kandidatom za delegata Skupštine HLK i programom reforme: “HLK u službi liječnika“. Primorsko-Goranska županija glasa u XIII izbornoj jedinci, i mi ukupno biramo 13 kandidata za Skuptšinu HLK koja broji 147 liječnika. Na glasačkom lističu koji će ove godine imati 24 imena bira se 13 liječnika – što je bitno naglasiti. Listići moraju stići do zaključno 25.5.2015. Mi želimo potaknuti liječnike konzumiraju to svoje pravo, daizaberu one za koje misle da će njihove interese dostojno zastupati.
Hubolovi kandidati za delegate Skupštine HLK imaju znanje, snagu, želju i volju Hrvatsku liječničku komoru staviti u službu hrvatskih liječnika. Na listi su se našli naše kolege kliničari koji u svakodnevnom radu se suočavaju s brojnim problemima, no i dalje žele raditi, usavršavati se, boriti se za bolji položaj lječnika i llječništva u našoj zemlji i bili su spremni angažirati se kako bi bolnički liječnici izašli s jedinstvenom listom.
To su:
BIĆANIĆ, NENAD; Interna medicina, KBC Rijeka
ČAČE, NEVEN; Pedijatrija; KBC Rijeka – Kantrida
ČALJKUŠIĆ – MANCE, TEA; Oftalmologija, KBC Rijeka
GRŽALJA, NIKOLA; Opća kirurgija, KBC Rijeka
HAUSER, GORAN; Interna medicina, KBC Rijeka
JURIŠIĆ, DAVOR; Opća kirurgija, KBC Rijeka
KOVAČEVIĆ, MILJENKO; Opća kirurgija, KBC Rijeka
MARINOVIĆ, MARIN; Opća kirurgija, KBC Rijeka
MIKOLAŠEVIĆ, IVANA; Interna medicina, KBC Rijeka
PROTIĆ, ALEN; Anesteziologija, KBC Rijeka
RADOVIĆ, ENDI; Fizikalna medicina, KBC Rijeka
RUŽIĆ, KLEMENTINA; Psihijatrija; KBC Rijeka
STRENJA LINIĆ, INES; Neurologija, KBC Rijeka
Stoga pozivamo liječnike da nas podrže svojim glasovanjem i izaberu naše liječnike. Obećajemo puno posla, potpunu posvećenost reorganizaciji Komore, jer ona mora postati servis i podrška liječnicima u radu i stručnom usavršavanju, jamac naše profesionalne sigurnosti i aktivni kreator ukupne društvene pozicioniranosti liječnika i liječništva, zaključuje Strenja Linić.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here