Home Mozaik Obilježavanje Svjetskoga dana učitelja na Filozofskome fakultetu u Rijeci

Obilježavanje Svjetskoga dana učitelja na Filozofskome fakultetu u Rijeci

449
0

Alumni klub Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Rijeci 5. listopada 2023., u povodu obilježavanja Svjetskoga dana učitelja, organiziraju okrugli stol na temu „Je li rad učitelja prepoznat i cijenjen u društvu?” Pod generičkim terminom učitelj (prema Vizek Vidović i sur., 2014.) podrazumijevaju se svi odgojno-obrazovni djelatnici koji poučavaju u sustavu predtercijarnoga obrazovanja.
Učiteljima je povjeren važan zadatak osiguravanja intelektualnoga razvoja djece i mladih te pripremanja novih generacija za suočavanje s izazovima budućnosti. Stoga je za očekivati da će ovako važan posao u svakome društvu uživati visok status i ugled te biti nagrađivan na odgovarajući način. Ipak, aktualna istraživanja i dokumenti obrazovne politike (npr. Europska komisija, 2019.; OECD, 2020.; Europska komisija/EACEA/Eurydice, 2021.) upućuju na to da su status učitelja i percipirana vrijednost učiteljske profesije vrlo niski u mnogim europskim zemljama, uključujući i Hrvatsku. Identificirani su brojni izazovi s kojima se danas suočavaju naši učitelji, a vode prema zaključku da je učiteljska profesija stresna i potplaćena.

Osnovna je intencija organizatora potaknuti dijalog o društvenome statusu učitelja uključujući promicanje svijesti o važnosti njihove uloge i ukazivanje na izazove s kojima se suočavaju u svakodnevnome radu te inicirati razgovor o tome kako im pružiti veću podršku, poboljšati njihove radne uvjete, osigurati pravedno vrednovanje njihovoga rada te potaknuti mlade ljude da razmotre učiteljsku profesiju kao atraktivnu i važnu karijeru.

Program započinje u 16 sati okruglim stolom u učionici F-139 na Filozofskome fakultetu u Rijeci (I. kat), a nastavlja se u 18 sati radionicom „Igra i kreativnost u učionici” u učionici F-402 na IV. katu. Gosti tribine su prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, redovita profesorica u trajnome zvanju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci i moderatorica okrugloga stola, mr. sc. Ivan Vukić, ravnatelj Osnovne škole “Srdoči”, Laura Angelovski, prof., nastavnica Filozofije i Logike u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Jakob Bičvić, student 1. godine diplomskoga studija Filozofije i Njemačkoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci i Roko Rafael Katić, učenik 4. sb razreda Salezijanske klasične gimnazije u Rijeci.
U drugome dijelu programa sve sudionike koji su iskazali interes za sudjelovanjem na radionici, očekuje inspirativna radionica puna praktičnih savjeta i konkretnih alata koji će im pomoći unaprijediti vlastitu pedagošku praksu. Radionicu vodi Natali Bosić, mag. paed., alumna Odsjeka za pedagogiju i voditeljica obrta za edukaciju i savjetovanje „Pedagoški kabinet“. Riječ je o jednoj u nizu aktivnosti koje organizira Alumni klub FFRI-ja, a odvija se u okviru inicijative „Alumni za alumne“. Sama inicijativa namijenjena je povezivanju i jačanju mreže bivših studenata Filozofskoga fakulteta u Rijeci, prenošenju i stjecanju znanja i iskustava o poticajnoj i kreativnoj nastavnoj praksi te načinima njihove implementacije u vlastiti odgojno-obrazovni rad.
Obilježavanje Svjetskoga dana učitelja te dijalog o društvenome statusu učitelja, na dan koji je u globalnome kontekstu posvećen učiteljskome zanimanju kao jednome od ključnih čimbenika za razvoj cjelokupnoga društva, može potaknuti na promišljanje o konkretnim koracima za osnaživanje nastavničke profesije te promicanje visokih standarda u obrazovanju budućih učitelja.

Stoga pozivamo sve dionike obrazovnoga sustava te ostale zainteresirane koji smatraju da mogu doprinijeti raspravi na ovu temu da nam se pridruže u obilježavanju Svjetskoga dana učitelja.

Vidimo se na Filozofskome!

Nataša Košuta i Ivana Miočić

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here