Home Mozaik Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse...

Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)

1089
0

Projekt Filozofskog fakulteta u Rijeci pod nazivom Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile) biti će financiran bespovratnim sredstvima u sklopu natječaja Europskih socijalnih fondova (ESF) te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“, u iznosu od 3.193.786,40 kuna.
Trogodišnji program osmislili su članovi Odsjeka za povijest, Odsjeka za povijest umjetnosti, Odsjeka za germanistiku i Odsjeka za talijanistiku primarno radi potreba studenata tih studijskih programa, međutim, modaliteti razvoja stručne prakse bit će primjenjivi i za ostale studijske programe koji se izvode na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Projekt je nastao iz želje za rješavanjem problema nedovoljne zastupljenosti stručne prakse u studijskim programima Filozofskog fakulteta u Rijeci, što rezultira time da kompetencije studenata ostvarene tijekom studija nisu adekvatno prepoznate prilikom uključivanja na tržište rada. Ciljevi projekta uključuju unapređivanje postojećih i razvijanje novih modela provedbe stručne prakse studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci kroz osmišljavanje ishoda učenja, te organizaciju i provedbu stručne prakse studenata.
Prema Strategiji cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj 2016. – 2020., aktualni podaci koji se odnose na stanje na tržištu rada pokazuju veliku neusklađenost ponude i potražnje. Dok s jedne strane imamo velik broj nezaposlenih osoba s visokoškolskim kvalifikacijama, u isto vrijeme poslodavci imaju problema u pronalasku kvalificirane radne snage s radnim iskustvom, što navodi na zaključak da postoji veliki nerazmjer između ponude i potražnje na tržištu rada, odnosno da obrazovne institucije u svojim programima ne prate dovoljno potrebe tržišta rada te premalo surađuju s poslodavcima koji bi te osobe nakon studija trebali zaposliti. Mnogi poslodavci kao razlog slabijeg zapošljavanja mladih ističu nedostatak praktičnih vještina. Upravo boljom suradnjom između visokoškolskih ustanova i poslodavaca u pogledu stručne prakse navedeni bi se nedostaci mogli smanjiti.
Filozofski fakultet u Rijeci ima dugu tradiciju u izvođenju studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci integrirana su tri glavna područja: poučavanje – u smislu primjene modernih interaktivnih metoda i poticanja razvoja potencijala studenata; istraživanje – u smislu provođenja znanstvenih istraživanja i promoviranja znanosti u zajednici te profesionalni rad – u smislu razvoja partnerstava s lokalnom zajednicom kroz edukaciju i stvaranje boljeg društva.
Kako bi se ostvarili zadani ciljevi projekta, a i kako bi se osigurala kvalitetna stručna praksa studenata, uz Filozofski fakultet u Rijeci u projektu sudjeluje još osam partnerskih organizacija u kojima će se izvoditi stručna praksa. Partneri institucije na projektu su Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Muzej suvremene umjetnosti, OŠ Vežica, Srednja talijanska škola – Rijeka, TZ Kvarner, Zajednica Talijana i Udruga Žmergo. Uz institucije koje su do sada bili vrijedni partneri u organiziranju prakse za nastavničke smjerove, ovim projektom je učinjen značajan iskorak k organizaciji stručne prakse i za nenastavničke smjerove što će omogućiti studentima lakše zapošljavanje u sektoru turizma, kulture i civilnog društva. Samim time studenti koji će ostvariti kompetencije na temelju takvog oblika izvođenja stručne prakse postat će konkurentniji na tržištu rada.
Tijekom tri godina provedbe projekta ostvarit će se brojne aktivnosti u svrhu povećanja stručne prakse i to prije svega kroz digitalizaciju građe, rada u području kulturnih i kreativnih industrija, izdavačke djelatnosti, jobshadowinga, stjecanja vještina u najnovijim trendovima izvođenja nastavnog procesa, rada u turističkom sektoru, uvida u organizaciju i rad civilnih društava te nevladinih udruga te svakolikih oblika zaštite i valorizacije kulturne baštine.

Novouvedeni modeli stručne prakse koji će se razvijati u okviru projekta ostvarit će se kroz opremanje praktikuma i metodičkih vježbaonica gdje će studenti odrađivati dijelove stručne prakse na Fakultetu te kroz edukacije koje su osmišljene u okviru projekta za nastavnike na Fakultetu, kao i mentore koji će raditi sa studentima. Projektom će također biti financirano osnivanje Ureda za karijere i Ureda za akademsko savjetovanje Filozofskog fakulteta u Rijeci čija će zadaća biti olakšavanje provedbe stručne prakse, kao i savjetovanje studenata o modelima zapošljavanja nakon završetka studija, ističe voditeljica projekta dr. sc. Nataša Košuta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here