Home Kolumne Obezglavljenost

Obezglavljenost

1399
0
zajc2
Piše: Zvonimir Peranić

O Kazališnom vijeću HNK Ivana pl. Zajca pisali smo mnogo u zadnjih osam godina. Mnoge radnje nisu bile usklađene sa zakonom. Ali, mogli smo samo konstatirati. Jer odgovornost, naročito ona politička, potpuna je nepoznanica na našim prostorima.
Ono što možemo zaključiti je da će od danas pa bar neko vrijeme Kazališno vijeće „Zajca“ raditi bez pogreške. Zašto? Zato jer jednostavno trenutno ne postoji. Kao i cijeli mandat i kraj ove garniture obilježen je istančanom usklađenošću sa Zakonom.
Sukladno Zakonu o kazalištima (ZOK), članku 31. mandat članova kazališnog vijeća je četiri godine. Na web stranicama „Zajca“ (http://hnk-zajc.hr/pravo-na-pristup-informacijama/) pronalazimo informaciju: „Mandat Kazališnog vijeća traje od 22.11.2011. godine do 22.11.2015. godine.“ Podsjetimo se i članova. To su „Elvio Baccarini predsjednik, pročelnik Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Diana Grgurić članica, docentica na Kulturnim studijima pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Nenad Šegvić član, dramski glumac-osnivač i umjetnički voditelj HKD-Međunarodnog festivala malih scena, Boris Blidar član, majstor rasvjete – šef službe u tehnici Kazališta, Anton Plešić zamjenik člana, član Talijanske drame Kazališta, Željko Pichler član, član orkestra Opere Kazališta.“ Tri od pet članova delegira Grad Rijeka.
Međutim, u Očevidniku kazališta (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=2868&kazid=572) Ministarstva kulture nalazimo informacije po kojima je Željko Pihler član od 03. svibnja 2011. Ako mandat traje četiri godine, prema ZOKu, onda mu je isti istekao 03. svibnja 2015. (ili 02. svibnja 2015.?!). Zanimljivo je pratiti zapisnike Kazališnog vijeća nakon tog datuma gdje se pod prisutnim članovima upravo pojavljuje ime Željka Pihlera koji je kao član Vijeća sudjelovao u njegovu radu i odlučivanju. Jeli Vijeće radilo sukladno zakonu? Jesu li odluke valjane? Znamo kako su i zbog najmanje formalne, proceduralne pogreške padale optužnice za zločinačke organizacije. Bez obzira ako je Vijeće imalo četiri člana u mandatu pitanje legalnosti je legitimno?
Prema očevidniku mandat Baccarinija i Grgurić započeo je 10. studenoga 2011. I tu je prošlo četiri godine. U zapisnicima Kazališnog vijeća ponovno nalazimo zanimljivosti. Tako, primjerice, nikada nije usvojen zapsinik sa 71. sjednice. Jedino kada je zapisnik pisan s jasnim elementima, primjerice tko je što govorio, kakvi su čiji stavovi, s citiranim pitanjima i sl. je na točki dnevnog reda Izvještaj sa sjednice Odbora za kulturu Grada Rijeke održane 12. 05. 2015. godine sa 69. sjednice. Tada se „obrušilo“ na Bojana Kurelića, predsjednika tog Odbora. Inače, niti u jednoj drugoj točki, niti jednoga zapisnika, primjerice kada se raspravlja o financijama, programima, molbama nema takve detaljnosti. Sve se svodi na „pohvale“, „primljeno na znanje“, „usvojeno“. Nadalje, još jedna zakonska obveza (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_09_121_2592.html) Kazališnog vijeća jest da isto na prijedlog intendanta, odnosno ravnatelja usvaja godišnji obračun te plan nabave. Međutim u zapisnicima nisu vidljiva takva usvajanja?! Je li se usvajao kakav plan nabave u posljednjih godinu dana i tko ga je usvojio?
Prema Planu nabave „Zajca“ (http://hnk-zajc.hr/wp-content/uploads/2015/10/Plan-nabave-za-2015-godinu.pdf) ispada da je plan usvojen na sjednici Kazališnog vijeća 30. prosinca 2014. No, u zapisniku s te sjednice nema spomena o istome. Još jedno „zgodno“ vođenje zapisnika. I Vijeća?!
Tri člana bira Gradsko vijeće Grada Rijeke. Sjednica Gradskog vijeća je za par dana. No nema točke o izboru članova Kazališnog vijeća na dnevnom redu. Pa Gradsko vijeće nije usvajalo niti programska i financijska izvješća Kazališta. Ovo je samo još jedna „sitnica“. Na dnevnom je redu pak odabir člana Kulturnog vijeća za „dramu“. Predlaže se Tanja Smoje. Glumica u HNK. Je li Tanja Smoje od dolaska nove uprave napredovala? Dobila novi koeficijent plaće? Veću plaću? Kako će kao zaposlenica objektivno donostit odluke o programima matične kuće i konkurenciji?
Tko je sve zaposlen u HNK ili mu je obnovljen ugovor od dolaska nove uprave? Jesu li svi usklađeni koeficijenti s diplomom koja se posjeduje? Tko je napredovao, a tko ne? Ima li veze napredovanje s radom s određenim redateljima? Ili personama?
Zašto nije predložen odabir novih članova Kazališnog vijeća na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća? Tko će oni biti? Nezavisni stručnjaci na koje se neće moći utjecati? Ili „zavisni“? Primjerice, oni koji imaju festivale nekih veličina scena koji se sufinanciraju i suorganiziraju od Grada? Ili članice nekih Zaklada u sličnoj situaciji? Ah ta vezanost. I povezanost.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here