Home Vijesti Predrag Miletić (RI) pitao što će biti s Teatrinom, iz Grada odgovaraju...

Predrag Miletić (RI) pitao što će biti s Teatrinom, iz Grada odgovaraju da ga pripremaju za komercijalnu namjenu

861
0
Devastirana unutrašnjost Teatrina koji se nalazi u kompleksu Benčić

Član Gradskog vijeća iz redova Liste za Rijeku Predrag Miletić je, temeljem članka 73. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća, dostavio pisanim putem sljedeće pitanje:

″Nedavno je i Muzej Grada Rijeke objavom na svom FB profilu aktualizirao problem zgrade Teatrina koja se nalazi tik do palače Benčić. S obzirom da se radi o izuzetno vrijednom, ali i prilično devastiranom zdanju koje će sa novouređenim kompleksom biti u popriličnom kontrastu, zanima me koji su planovi za Teatrino i postoji li mogućnost njegovog uređenja?
Podsjećam da se radi o idealnom prostoru za scensku djelatnost (što mu je i bila prvobitna svrha) ali i prostoru koji bi da je uređen mogao biti na upotrebi mnogim gradskim ustanovama u kulturi.″

Odgovor
Rješenjem Ministarstva kulture od 28. svibnja 2002. godine zgrada Teatrina je, sa zgradom bivše tvornice Rikard Benčić upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, odnosno na Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-102. Nalazi se unutar nekadašnjeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić u Rijeci na jugozapadnom dijelu bloka, točnije na katastarskoj čestici br. 3386/2 k.o. Stari Grad, sjeverno od Palače Šećerane, odnosno bivše upravne zgrade gdje će biti smješten Muzej grada Rijeke. Zgrada je slobodno stojeća, vanjskih dimenzija 25.87 x 20.29m te obuhvaća prizemlje i potkrovlje, a ukupna tlocrtna površina je 527 četvornih metara.

Stavljanjem u funkciju cjelovite kulturne infrastrukture u kompleksu Rikard Benčić, odnosno prenamjenom T-zgrade u Gradsku knjižnicu Rijeka, Ciglene zgrade u Dječju kuću, Palače Šećerane u Muzej grada Rijeke, uz već postojeći Muzej moderne i suvremene umjetnosti smješten u H–objektu kompleksa Benčić, u planu je zgradu Teatrina privesti komercijalnoj namjeni koja će korisnicima kompleksa omogućiti uslužne sadržaje.

Grad Rijeka je krenuo u pripremne radnje za realizaciju ovog modela te je zatraženo očitovanje Ministarstva financija za imenovanje njihovog predstavnika u povjerenstvo za koncesije, sukladno Zakonu o koncesijama. Ministarstvo se očitovalo kako nema namjeru imenovati svog predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju.

Naime, kako bi se proveli odgovarajući postupci davanja koncesije, potrebno je obaviti pripremne radnje koje su utvrđene člankom 14., stavkom 3. Zakona o koncesijama, a odnose se na imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju, čime je, sukladno navedenom i Ministarstvu financija upućen poziv za imenovanje člana stručnog povjerenstva za koncesije. Nužno je izraditi studiju opravdanosti davanja koncesije ili analizu davanja koncesije, procjenu vrijednosti koncesije te naposljetku izraditi dokumentaciju za nadmetanje kako bi se mogao odabrati budući korisnik.

Za istaknuti je da su zadaće Povjerenstva određene člankom 16., stavak 12. Zakona, a između ostalog uključuju suradnju s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, suradnju pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradu dokumentacije za nadmetanje te definiranje uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude, analizu koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva te obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu samog postupka davanja koncesije.

S obzirom na opseg trenutačnih investicija u kompleksu Rikard Benčić i ograničenih sredstava u Proračunu Grada Rijeke, namjera je budućeg korisnika, osim za realizaciju pružanja uslužnih sadržaja, obvezati i na uređenje prostora zgrade Teatrina, uz poštivanje svih uvjeta za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here