Home Vijesti RIINTERVJU – Gradske stipendije, Marija Japundža Broznić

RIINTERVJU – Gradske stipendije, Marija Japundža Broznić

102
0

 Nakon što je Gradsko vijeće Grada Rijeke na svojoj sjednici donijelo izmijenjene kriterije za dobivanje gradskih stipendija, gradonačelnik  je donio odluku o povećanju iznosa stipendija koje Grad Rijeka dodjeljuje za srednjoškolce i studente, a stipendira ih prema više kriterija: darovitost, socijalni status, deficitarnost zanimanja. O toj temi ra našu rubriku RIintervju razgovarali smo s Marijom Japundža Broznić, Višom savjetnicom -koordinatoricom za programe u UO za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke.

1.Kako su Grad Rijeka i gradonačelnik pridonijeli unaprjeđenju sustava stipendiranja prema novim odlukama?

U rujnu ove godine gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog Gradonačelnika, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata i Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke. Istovremeno je donesena i Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima, obzirom da je izvorni tekst ove Odluke doživio već tri izmjene. Sva tri dokumenta bila su predmet javnog savjetovanja te su se svi učenici, studenti, njihovi roditelji, odgojno-obrazovni radnici ali i cijela zainteresirana javnost mogli uključiti u ova savjetovanja. Sve izmjene u spomenutim dokumentima predložene su temeljem iskustva u višegodišnjoj provedbi procesa stipendiranja te predstavljaju iskorak i vrlo konkretno ublažavanje određenih uvjeta za dobivanje odnosno zadržavanje gradske stipendije. Pored izmjena odluka, najveći iskorak u ovom kontekstu svakako predstavlja povećanje iznosa pojedinačne stipendije, što trenutno gradske stipendije u komparaciji s iznosima stipendija drugih općina, gradova i županija, svrstava u sami vrh i time etablira grad Rijeku kao grad s jasnom vizijom o važnosti ulaganja u odgojno-obrazovne projekte kao pokretače društvenih promjena, pa uže gledajući i onih demografskih.

2.Koje su osnovne promjene u iznosima gradskih stipendija za učenike i studente te koji su kriteriji za njihovo dodjeljivanje?

Marija Japundža Broznić

U školskoj/akademskoj godini 2023./2024., uvećani su iznosi pojedinačne stipendije za gotovo 40%, u odnosu na iznose isplaćene u proteklim godinama. Tako će od ove godine, učenici koji se stipendiraju po kriteriju darovitosti primati stipendiju u iznosu od 150,00 eura mjesečno, a studenti po istom kriteriju 200,00 eura kao i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u ustanovama na području grada Rijeke. Svi oni stipendiju će primati za 9 mjeseci akademske/školske godine. Učenici i studenti koji primaju stipendiju po socijalnom kriteriju primati će mjesečni iznos od 150,00 eura kroz razdoblje od 12 mjeseci.

U kontekstu prebivališta novim odredbama odluka osigurano je ublažavanje uvjeta za pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije, na način da je sada dovoljan uvjet da učenik/student ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno više nije uvjet da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja. Za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u potpunosti je maknut uvjet prebivališta želeći privući i studente drugih sredina diljem zemlje, a koji će kasnije biti u obavezi raditi u ustanovama na području grada Rijeke te u konačnici ostati živjeti u Rijeci.

Vezano uz ECTS bodove, išlo se u smanjivanje potrebnog broja ECTS bodova sa 55 na 50 za stipendije prema socijalnom kriteriju i za deficitarna zanimanja. U praksi je naime uvriježeno da student, ako je skupio i manje od 55 ECTS bodova, može na određenim sveučilištima upisati višu godinu, a broj ECTS bodova koje student može prenijeti tijekom studija određuje se internim aktima pojedinih sveučilišta.

Također, mijenja se uvjet pod kojim učenici srednjih škola i studenti ne mogu u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju. Ovaj se uvjet mijenja na način da učenik/student ne može primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora, opet nastojeći podržati inicijative brojnih korporacija i privatnih poduzetnika koji na taj način nastoje dodatno podržati i osnažiti mlade ljude u sektoru kojim se bave.

I konačno, povezano s navedenim, izmjenama je dana mogućnost produženja roka u kojem se objavljuje javni natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju gradske stipendije (do kraja kalendarske godine), s intencijom da se utvrdi koji su učenici/studenti postali korisnici drugih stipendija koje se financiraju iz javnih izvora, kako bi sredstva rezervirana u gradskom proračunu za tu namjenu bila u cijelosti iskorištena.

3.Kako su izmjene odluka Gradskog vijeća utjecale na rokove raspisivanja natječaja za stipendiranje, te kako će se usklađenje s drugim natječajima smanjiti broj neraspodijeljenih stipendija?

Već je navedeno kako je ovim izmjenama dana mogućnost produženja roka u kojem se objavljuje javni natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju gradske stipendije (do kraja kalendarske godine), s intencijom da se objava konačnih rang listi uskladi s objavama rang listi drugih tijela državne uprave, primarno onima Ministarstva znanosti i obrazovanja, a kako ne bi došlo do upražnjenih mjesta, točnije neutrošenih sredstava rezerviranih u gradskom proračunu za tu namjenu.

4.Koje su promjene u uvjetima za dobivanje stipendije prema socijalnim kriterijima, uključujući smanjenje broja ECTS bodova i uklanjanje uvjeta prebivališta?

Promjene su u ublažavanju uvjeta za pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije, na način da je sada dovoljan uvjet da učenik/student ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno odustaje se od uvjeta da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja.

Kao što smo već pojasnili, došlo je do smanjenja ECTS bodova s 55 na 50  čime je olakšan kako postupak prijave na natječaj tako i nastavak primanja stipendije u narednim godinama studiranja.

Zaključno, a s ciljem dodatnog unaprjeđenja sustava dodjele stipendija prema socijalnim kriterijima i istovremeno adekvatne zaštite privatnosti posebno ranjive skupine mladih, inicijali pristupnika zamijenjeni su šiframa pristupnika.

5.Na koji način su promijenjeni sastav i broj članova Povjerenstva za stipendiranje prema socijalnim kriterijima, i zašto je to smatrano važnim unaprjeđenjem sustava stipendiranja?

Izmijenjen je sastav i broj članova Povjerenstva za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa, u cilju aktivnije provedbe politika za mlade na lokalnoj razini, što će poslužiti kao svojevrsni pilot projekt u ovom području.

Naime, brojni europski i nacionalni dokumenti ističu važnost osiguravanja aktivne participacije mladih u razvoju i implementaciji javnih politika, osobito onih kojima se uređuju pitanja od iznimnog značaja za same mlade, poput sustava stipendiranja. Kroz praksu je utvrđeno kako je doprinos mladih osoba pri izradi uvjeta i kriterija po kojima se dodjeljuju stipendije iznimno važan jer se u konačnici ti uvjeti i kriteriji na njima primjenjuju. Grad Rijeka potpisnik je Europske povelje o radu s mladima na lokalnoj razini koja teži unaprjeđenju odlučnosti, samostalnosti i pristupu pravima mladih. Vizija i misija Nacionalnog programa za mlade za razdoblje 2023. do 2025. utvrđuje da svi ključni dionici u društvu trebaju osigurati uključivanje mladih u aktivnosti kojima se jača njihova snaga promjene u društvu i društvenu participaciju.

Slijedom navedenog nametnula se potreba za uključivanjem jednog predstavnika mladih u Povjerenstvo za stipendiranje učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa, a na prijedlog Savjeta mladih Grada Rijeke, te se ujedno predlaže i povećanje broja članova predmetnog povjerenstva s tri na pet članova.

Na tragu svega navedenog, ova, kao i sve prethodno navedene mjere, rezultat su prepoznavanja realnih potreba mladih i kao takve predstavljaju iskorak u procesu stipendiranja Grada Rijeke.

Previous articleUlica Dolčić trebala bi biti završena do kraja mjeseca!
Next articleOd bauštele do reprezentacije: To mi je bio najveći cilj u životu!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here