All posts tagged "Master plan reindustrijalizacije Rijeke i Kvarnera"

  • Vijesti
    VIDEO: Švorinić predlaže preustroj PGŽ u 9 općina

    Gradonačelnički kandidat Danko Švorinić danas je predstavio prvi dio programa Liste za Rijeku pod nazivom Regionalizacija i preustroj PGŽ u 9 jedinica lokalne samouprave. Radi se o prvom predstavljanju stranačkog programa pod nazivom ‘Master plan reindustrijalizacije Rijeke i Kvarnera’ na kojem je uz Švorinića govorio i Boris Bradarić, vođa tima riječkih inžinjera...