Home Vijesti Može li Poljska aktivirati 5. članak NATO-a nakon ruskog raketnog napada?

Može li Poljska aktivirati 5. članak NATO-a nakon ruskog raketnog napada?

92
0

Načelo kolektivne obrane u samom je središtu temeljnog ugovora NATO-a. To ostaje jedinstveno i trajno načelo koje povezuje članice, obvezujući ih da štite jedni druge članice i uspostavlja duh solidarnosti unutar Saveza.

Temeljna načela 5. članka NATO saveza:

Kolektivna obrana znači da se napad na jednog saveznika smatra napadom na sve saveznike.
Načelo kolektivne obrane sadržano je u članku 5. Washingtonskog ugovora.
NATO se pozvao na članak 5. prvi put u svojoj povijesti nakon terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. rujna.
NATO je u nekoliko navrata poduzeo mjere kolektivne obrane, uključujući odgovor na situaciju u Siriji i rusku invaziju na Ukrajinu.
NATO ima stalne snage na aktivnoj dužnosti koje trajno doprinose naporima Saveza u kolektivnoj obrani.


Godine 1949. primarni cilj Sjevernoatlantskog ugovora – temeljnog ugovora NATO-a – bio je stvoriti pakt uzajamne pomoći kako bi se suprotstavio riziku da Sovjetski Savez pokuša proširiti svoju kontrolu na zapadne dijelove Europe.

Sve zemlje sudionice složile su se da je ovaj oblik solidarnosti u središtu Ugovora, čime je članak 5. o kolektivnoj obrani zapravo postao ključna komponenta Saveza.

Članak 5. propisuje da ako je saveznik NATO-a žrtva oružanog napada, svaka druga članica Saveza smatrat će ovaj čin nasilja oružanim napadom protiv svih članica i poduzet će radnje koje smatra potrebnima da pomogne napadnutom savezniku .

Članak 5

„Stranke su suglasne da će se oružani napad na jednu ili više njih u Europi ili Sjevernoj Americi smatrati napadom na sve njih te su stoga suglasne da, ako se takav oružani napad dogodi, svaka od njih, u ostvarivanju prava na pojedinačnu ili kolektivnu samoobranu priznatu člankom 51. Povelje Ujedinjenih naroda, pomoći će stranci ili strankama koje su tako napadnute poduzimanjem odmah, pojedinačno iu dogovoru s drugim strankama, takvih radnji koje smatra potrebnima, uključujući korištenje oružane snage, za obnovu i održavanje sigurnosti sjevernoatlantskog područja.

O svakom takvom oružanom napadu i svim mjerama poduzetim kao rezultat toga odmah će se izvijestiti Vijeće sigurnosti. Takve će mjere prestati kada Vijeće sigurnosti poduzme mjere potrebne za ponovno uspostavljanje i održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.”

Ovaj članak dopunjen je člankom 6. koji propisuje:

Članak 6

„U svrhu članka 5. smatra se da oružani napad na jednu ili više stranaka uključuje oružani napad:

na teritoriju bilo koje od stranaka u Europi ili Sjevernoj Americi, na alžirskim departmanima Francuske 2, na teritoriju Turske ili na otocima pod jurisdikcijom bilo koje od stranaka u području sjevernog Atlantika sjeverno od Tropa raka ;
na snagama, plovilima ili zrakoplovima bilo koje od stranaka, kada su u ili iznad ovih teritorija ili bilo kojeg drugog područja u Europi u kojem su bile stacionirane okupacijske snage bilo koje od stranaka na dan kada je Ugovor stupio na snagu ili Sredozemno more ili područje Sjevernog Atlantika sjeverno od Tropa raka.”

Načelo pružanja pomoći
Uz pozivanje na članak 5, saveznici mogu pružiti bilo koji oblik pomoći koji smatraju potrebnim za odgovor na situaciju. Ovo je individualna obveza svakog saveznika i svaki je saveznik odgovoran za određivanje onoga što smatra potrebnim u određenim okolnostima.

Ova se pomoć nastavlja u suradnji s drugim saveznicima. Nije nužno vojno i ovisi o materijalnim resursima svake zemlje. Stoga je prepušteno procjeni svake pojedine zemlje članice da odredi kako će doprinijeti. Svaka će se zemlja konzultirati s ostalim članicama, imajući na umu da je krajnji cilj “povratiti i održati sigurnost sjevernoatlantskog područja”.

Pri izradi članka 5. kasnih 1940-ih postojao je konsenzus o načelu uzajamne pomoći, ali temeljno neslaganje o modalitetima provedbe ove obveze. Europski sudionici željeli su osigurati da će im Sjedinjene Države automatski priskočiti u pomoć ako jedna od potpisnica bude napadnuta; Sjedinjene Države nisu htjele dati takvo obećanje i ishodile su da se to odražava u tekstu članka 5.

Previous articleU 79. kolu osvojen dobitak 5+0 u iznosu od skoro milijun i pol kuna!
Next articleEurosport: Majer je predodređen za vrh ali vjerojatno neće igrati u prvoj postavi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here