Home Vijesti Švorinić: Ako Ministarstvo ne potvrdi odluku Gradskog vijeća, grad će imati dvije...

Švorinić: Ako Ministarstvo ne potvrdi odluku Gradskog vijeća, grad će imati dvije zastave – službenu i zabranjenu!

2140
0
sa-sjednice-3
foto: rijeka.hr

Vijećnik Liste za Rijeku Danko Švorinić na današnjem je aktualnom satu Gradskog vijeća gradonačelniku Obersnelu postavio pitanje vezano uz nedavnu Odluku Gradskog vijeća o izmjeni riječke zastave. Naime, Povjerenstvo za davanje mišljenja o grbovima i zastavama u sklopu Ministarstva uprave koje po zakonu nakon odluke jedinice lokalne samouprave je 7. rujna održalo sjednica na kojoj nije donijelo ni pozitivan ni negativan zaključak.

Švorinić je naveo kako je to tijelo u zaključku ustvrdilo kako nemaju dovoljno informacija za donošenje odluke, zbog godišnjih odmora se nisu stigli baviti tom temom, a jedina osoba koja, prema članovima Povjerenstva, o tome nešto više zna nije bila nazočna sjednici.
– Povjerenstvo je ustvrdilo kako je zbog kompleksne povijesti grada Rijeke potrebno provesti dodatna povijesna istraživanja s čime prema mojem mišljenju izlazi iz okvira svog rada i nadležnosti. Jedino mjerodavno tijelo za odluku o o tome kakvi će simboli predstavljati grad je Gradsko vijeće, a uloga Povjerenstva prema Zakonu je davanje mišljenje, je li odluka donesena u skladu sa zaklonom i pravilnikom. Ukoliko argumenti Povjerenstva opet budu dnevnopolitički kao prije 18 godina, a ne pravni, hoće li Grad Rijeka pokrenuti upravni spor što je odgovarajući pravni lijek propisan zakonom.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je u zaštiti interesa Grada Rijeke i odluka Gradskog vijeća uvijek koristio sva zakonska sredstva koja mu stoje na raspolaganju. S obzirom na to da je odluku donijelo Gradsko vijeće, ukoliko bude elemenata za pokretanje spora, on će ga zasigurno pokrenuti. Gradonačelnik je kazao kako je ranije upozorio da se u suštini ništa nije promijenilo. Tumačenje Ministarstva kojim je zahtjev Gradskog vijeća odbijen prije 15-tak godina, gotovo da je preslikano u pismu koje potpisuje pomoćnik ministra jer su u njemu prepisane iste famozne odredbe. Kad dobijemo stav Ministarstva, ukoliko bude elemenata za pokretanje spora sigurno ću to učiniti, rekao je gradonačelnik.

Danko Švorinić je replicirao kako ipak ima pomaka.
– Prije 17 godina Odluka Gradskog vijeća je glatko odbijena, a sada je rezultat neriješen. Ali ukoliko Ministarstvo opet donese negativnu odluku, najavljujem inicijativu o usvajanju odluke o povijesnoj ili tradicionalnoj zastavi za što ne treba suglasnost Ministarstva, a nije ni zabranjeno zakonom. Ako se gospoda budu inatila, imat ćemo novu gradsku atrakciju – grad s dvije zastave – službenom i zabranjenom, zaključio je.

Predrag Miletić (RI) postavio je pitanje koje zanima navijače NK Rijeka. Traži od gradonačelnika informaciju kakvo je najnovije stanje po pitanju realizacije izgradnje novog stadiona, gdje najviše zapinje i je li Grad Rijeka napravio sve što treba kako bi realizacija izgradnje novog stadiona krenula. Predložio je da se postojeći stadion Kantrida stavi u komercijalne svrhe.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je na to pitanje više puta odgovarao na to u zadnjih 6 mjeseci. Nema smisla stalno se vraćati na početak i preispitivati i sumnjati je li Grad Rijeka stvorio sve preduvjete da se novi stadion izgradi. Ti su preduvjeti stvoreni prije više od godinu dana. Za novi stadion nije dovoljno lijepo idejno rješenje i vizualizacije nego projekt koji se radi sukladno Zakonu o građenju prema kojem se izdaje građevna dozvola. Do sada nismo dobili ni projekt niti zahtjev za izdavanje građevne dozvole. Novi stadion se mogao graditi prije godinu dana. Što se Grada tiče u proračunu su bila planirana sredstva za izgradnju potrebnih prometnica. Kada će se Stadion graditi ovisi o želji investitora, tvrtke Stadion Kantrida.
Objekt stadiona pod stijenama Kantride je još uvijek tamo, a da li će ga koristiti NK Rijeka, ne ovisi o Gradu, već tvrtki Stadion Kantrida. Gradonačelnik ne bi prihvatio da se stadion Kantrida daje u komercijalne svrhe jer je nakana Grada korištenje objekta za sportske potrebe u funkciji razvoja sporta i zadovoljenja javnih potreba u sportu. Stadion koristi NK Lokomotiva, treniraju i nogometaši i tamo redovito svoje aktivnosti obavljanju članovi dva atletska kluba.

Hrvoje Burić (Nezavisni) pitao je kratko gradonačelnika da li mu je poznato, od kada i koliko je KD Kozala podignulo cijenu svojih usluga.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je također kratko odgovorio da mu je poznato od kada i koliko.

Vijećnik Burić je replicirao da mu je drago čuti da mu je to poznato jer je prema njegovom mišljenju gradonačelnik trebao sazvati konferenciju za medije i saopćiti građanima da je od je 1. 1. 2016. Grobna naknada u Rijeci poskupila za 36%. Da ne bi on morao sazvati konferenciju za medije na kojo će kazati Riječanima da je Grobna naknada poskupila za 36%, što gradonačelnik nije spomenuo u Izvješću o poslovanju.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio Buriću kako se na Gradskom vijeću raspravljalo o izvješću o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava za 2015. g. Izvješće za 2016.g. još nije raspravljano. Što se tiče cijene Grobne naknade, treba navesti činjenicu da je ta korekcija napravljena nakon perioda od 8 godina. U Tih 8 godina se znatno proširilo područje kojim upravlja KD Kozala. Ukoliko želimo zadržati standard koji smo postigli, s onakvim prihodima kakve smo imali, to više nije bilo moguće. Svi korisnici su o povišenju cijene Grobne naknade dobili pisanu obavijest pa nije bilo potrebe za tiskovnom konferencijom, no ako vijećnik Burić želi održati svoju konferenciju za medije, može je održati.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – Stranka rada) kazao je kako je dobio upit radnika KD čistoća za sanaciju derutnog stanja u dnevnim i sanitarnim prostorima te tvrtke, gdje su zidovi puni gljivica, a tuševi neispravni. Smatra kako je nužno osigurati uvjete da radnici te tvrtke mogu obaviti osobnu higijenu jer im se inače narušava dostojanstvo i ugrožava zdravlje. Rekao je kako može pokazati slike stanja tih prostora u pauzi.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako je iznenađen tom tvrdnjom jer se radi o novijim objektima izgrađenim prije 20-tak godina. Nije do sada od nikoga čuo da postoje ti problemi te dodao kako će to svakako provjeriti i ukoliko je to točno, naravno da će to biti sanirano.(rijeka.hr/rd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here