Home Vijesti Unatoč dogovoru sa sindikatima, Gradsko vijeće zaustavilo povećanje plaća vatrogascima i odgajateljicama

Unatoč dogovoru sa sindikatima, Gradsko vijeće zaustavilo povećanje plaća vatrogascima i odgajateljicama

69
0

Gradsko vijeće nije usvojilo prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, kojim je bilo planirano povećanje prihoda za 4,8 %.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predloženi si prihodi i primici u iznosu od 184.210.772 eura, što bi predstavljalo povećanje za 8.514.957 eura, odnosno 4,8% u odnosu na početni plan, a rashodi i izdaci predloženi su u iznosu 181.800.000 eura, što bi predstavljalo povećanje za 10.212.000 eura, odnosno 6,0%, u odnosu na početni plan za ovu godinu. Ovako predloženim proračunom, ukupni prihodi i primici bili bi veći od rashoda i izdataka za 2.410.772 eura, a navedeni iznosom razlike uravnotežio bi se prenesenim sredstvima viška i manjka iz prethodnog razdoblja.

Nakon što je u travnju usvojen prvi tehnički rebalans, koji je predstavljao usklađenje proračuna s novim ustrojstvom upravnih tijela Grada Rijeke, drugim rebalansom predloženo je povećanje prihoda sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine. Tako su prihodi od poreza planirani u iznosu 65.964.300 eura, odnosno radilo se o prijedlogu povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 5.965.500 eura ili 9,9%. Osim kod poreza na dohodak, značajnije povećanje odnosilo se i na povećanje prihoda od pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na prijenos sredstava osnovnim školama za podmirenje troškova prehrane učenika i za rashode za zaposlene u osnovnim školama te kod prihoda od pomoći iz EU sredstava.

Gradonačelnik je naglasio kako se na rashodnoj strani proračuna najznačajnije promjene odnose na osiguravanje potrebnih dodatnih sredstva za povećanje rashoda za zaposlene u gradskim dječjim vrtićima, Javnoj vatrogasnoj postrojbi te gradskoj upravi, a predloženo je i povećanje sredsatva za rashode za zaposlene u osnovnim školama i Psihijatrijskoj bolnici Lopača, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini države.

Drugim izmjenama proračuna predloženo je osiguravanje dodatnih sredstva i uključivanje novih projekata u proračun. Radi se o novom vrtiću Fiume koji se planira graditi na Krnjevu u suradnji i uz potporu Talijanske unije, povećanju sredstava za energetsku obnovu PPO Radost uz sufinanciranje iz EU sredstava, izradi projektne dokumentacije za projekt gradnje i opremanja vrtića Galeb uz sufinanciranje iz EU sredstava, izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu i obnovu dijela stolarije u HNK Ivana pl. Zajca. Predloženo je i osiguravanje sredstva za preseljenje izložbe „Torpedo – prvi na svijetu“, dodatna sredstva za sufinanciranje obrta za čuvanje djece te dodatna sredstva za subvenciju poslovanja KD Autotrolej zbog povećanja troškova poslovanja temeljem sklopljenog Kolektivnog ugovora u veljači 2023. godine.

U odnosu na prijedlog rebalansa prvotno upućen Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje, gradonačelnik je predložio osiguravanje dodatnih 120 tisuća eura za izradu investicijskog koncepta pilot-projekta uređenja postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat (Dvorana mladosti i OŠ Trsat) te izradu projektne dokumentacije ili studija za projekt ExportDrvo, kao projekata čija se realizacija predviđa kroz ITU mehanizam europskih fondova.

Također, sastavni dio prijedloga postali su amandmani vijećnika – amandman Kluba vijećnika PGS-Laburisti koji se odnosi na financiranje terapija rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju pri udrugama te amandmani vijećnika platforme Možemo! Ive Davorije i Nebojše Zeliča koji su se odnosili na financiranje obnove igrališta Centra za autizam Rijeka te financiranja višekružnog savjetovanja o budućnosti kompleksa dječje bolnice Kantrida. Navedene je amandmane prihvatio gradonačelnik, dok je Gradsko vijeće podržalo amandman nezavisnih vijećnica Maše Magzan i Ive Rinčić koji se odnosio na poticanje (samo)zapošljavanja žena.

Gradsko vijeće nije podržalo prijedlog drugog rebalansa proračuna – za rebalans je glasovalo 16 vijećnika (SDP, PGS, HSU, SDSS, IDS i Možemo!), a protiv je bilo 15 vijećnika (HDZ, Most, nezavisni vijećnici Maša Magzan, Iva Rinčić i Marin Račić, Akcija mladih i Unija Kvarnera).

Pojašnjavajući zašto neće podržati proračun, vijećnici su naglasili nedovoljnu komunikaciju i koordinaciju s gradskim vijećnicima kad su u pitanju najvažnije točke dnevnog reda Gradskog vijeća, lošu dinamiku provođenja kapitalnih projekata i nerealizaciju dijela projekata usvojenih temeljem amandmana vijećnika.

Kluba vijećnika SDP-a naglasio je kako su vijećnici svjesni smo da ima dobrih i malo manje dobrih stvari, ali i da se rebalansom proračuna pokušavaju pronaći načini da bi se odgovorilo na velike potrebe, od povećanja plaća zaposlenicima gradske uprave i proračunskih korisnika, posebice zaposlenika vrtića i vatrogasne postrojbe, do realizacije projekata za povećanje kvalitete života svih građana Rijeke.

S obzirom na to da nije usvojen rebalans proračuna, gradonačelnik Filipović s dnevnog reda sjednice povukao je odluke vezane uz rebalans, odnosno prijedlog izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu te prijedlog Odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2022. godinu, kao i prijedloge izmjena programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture te izmjena Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu.

Previous articleNa Rujevici oštećeni i WC-i, policija zaustavila stotinjak navijača Hajduka u vlaku iz pravca Slovenije!
Next articleNikola Ivaniš jedini protiv prodaje dionica HNK Rijeka navijačima, gradonačelnik i većina vijećnika suzdržani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here