Home Najnovije VOJNA TAJNA: Gradonačelnik odbio otkriti Bajagin honorar!

VOJNA TAJNA: Gradonačelnik odbio otkriti Bajagin honorar!

1046
4

Iako se radi o sredstvima poreznih obveznika koji bi morali imati informaciju kako se troši njihov novac, gradonačelnik Obersnel je odbio odgovoriti na zadnje vijećničko pitanje Hrvoja Burića kojeg je zanimalo koliki je iznos proračunskog novca isplaćen Bajagi & Instruktorima za novogodišnji nastup za doček 2010. godine. Također, odbio je odgovoriti i na pitanje koliko je za nastup na dočeku 2011. godine isplaćeno grupi Let 3. I na jedno i na drugo pitanje gradskom vijećniku je odgovoreno tek ukupnim iznosom sredstava koji su potrošeni za doček Nove godine, a radi se o 350.000 kuna za 2010. i 270.000 kuna za 2011. godinu. U obrazloženju odluke o uskraćivanju tražene informacije Obersnel navodi kako je riječ o poslovnom odnosu koji uključuje ‘neobjavljivanje njihovih pojedinačnih honorara’.

Nije međutim jasno kada je gradonačelnik Obersnel sklopio ugovor sa stanovnicima grada Rijeke koji mu omogućuje da njihov novac troši bez nadzora i na temelju koje zakonske odredbe je honorare glazbenicima proglasio gradskom tajnom koju ne odaje čak ni pod prijetnjom Zakona o pravu na pristup informacijama. Isti precizno propisuje u kojim su slučajevima mogući izuzeci od općeg prava na pristup informacijama.

III. IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izuzeci i njihovo trajanje

Članak 8.

(1) Tijela javne vlasti uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

(2) Tijela javne vlasti mogu uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja i otkrivanja kažnjivih djela ili radi progona počinitelja kažnjivih djela,

2) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvr­šenje sudske odluke ili kazne,

3) onemogućilo rad tijela koji vrše upravni nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

4) izazvalo ozbiljnu štetu za život, zdravlje, sigurnost ljudi ili za okoliš,

5) onemogućilo provođenje gospodarske ili monetarne politike,

6) ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

(3) Informacije kojima se uskraćuje pravo na pristup iz razloga navedenih u stavku 2. točki 6. ovoga članka postaju dostupne javnosti kada to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacija mogla biti uzrokovana šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kada je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

(4) Tijela javne vlasti odobrit će pristup u one dijelove informacije koji se s obzirom na prirodu svog sadržaja mogu objaviti.

(5) Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi navedeni u ovom članku prema kojima tijelo javne vlasti uskraćuje pravo na pristup informaciji.

4 COMMENTS

  1. ti sumanuti honorari koji se isplaćuju glazbenicima za 2 sata tamburanja na Silvestrovo su bedastoća i obijest, Korzo bi bilo puno i da nastupaju neki gažeri s evergreenima,i tipa RI Fun ili Dule i Bonaca. Učinak bi bio isti.

  2. ljubav prema jugi je jača zato bajaga pjeva urijeci nostalgija druga vojka ma opet ću ja boli njega kurac što mi seremo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here