Home Vijesti Grad Rijeka već pet godina planira obalnu šetnicu vrijednu 45 milijuna kuna!

Grad Rijeka već pet godina planira obalnu šetnicu vrijednu 45 milijuna kuna!

395
0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Član Gradskog vijeća Predrag Miletić je gradonačelniku dostavio pitanje vezano uz gradnju šetnice od Bivia do Costabelle:
„Uskoro se otvara hotelski kompleks Hilton na Costabelli. U više navrata je isticano da kroz kompleks prolazi i novouređena šetnica. Međutim, radi se o dionici šetnice koja je bila i prije gradnje hotelskog kompleksa, koja je išla do nekadašnjeg teniskog igrališta.
Moje pitanje je: Kako je moguće da Grad nije nastavio s gradnjom šetnice do plaže Bivio, čime bi cijeli ovaj prostor bio zaokružen kao rekreativna i šetališna zona za građane i turiste. Što su uopće građani Rijeke dobili u smislu šetališne zone uz more osim onog što su već imali prije izgradnje hotelskog kompleksa?
Napominjem da od plaže Bivio do novog hotelskog kompleksa postoji jednim dijelom uz more uska betonizirana staza na početku, a u nastavku odronjeni i srušeni dijelovi nekadašnjih prolaza do mora.“

Danas je stigao odgovor riječkog gradonačelnika:
„S ciljem izgradnje obalne šetnice, ne samo na ovom dijelu koji se spominje u pitanju, već na cijelom potezu od Preluka do Brodogradilišta 3.maj, odnosno Lučice Brgudi, Grad Rijeka pokrenuo je kapitalni projekt pod nazivom Obalna šetnica s plažama – zapad.

Riječ je o šetnici dužine gotovo 5,8 km, koja će povezati postojeće i novouređene plaže te postojeće i planirane sportske, rekreativne i turističke sadržaje smještene duž zapadne obale grada.

Grad Rijeka 2016. godine pokrenuo je izradu projektne dokumentacije, a radi složenosti prostornih i vlasničkih odnosa, projekt je podijeljen u više dionica i to:
• dionicu A : obuhvaća rekonstrukciju postojećeg Šetališta Milića Jardasa, od plaže nazvane „S zavoj“ do hotelskog kompleksa Costabella,
• dionicu B : obuhvaća nastavak dionice A do plaže Bivio i
• dionicu C koja obuhvaća trasu obalne šetnice od plaže Bivio do plaže Ploče u podnožju kompleksa Bazena, gdje se nadovezuje na već izvedenu dionicu obalne šetnice.

Do danas je izrađena kompletna projektna dokumentacija, izdana je građevinska dozvola za rekonstrukciju dionice A, lokacijska dozvola za izgradnju dionice B, dok je za dionicu C izrađeno idejno rješenje.

Dio dionice A koji je izveden ispod hotelskog kompleksa Costabella predstavlja obnovu površine korištene tijekom izgradnje hotelskog kompleksa.

U okviru projekta Obalna šetnica s plažama – zapad, izrađena je i projektna dokumentacija za proširenje plaže Kostanj za čiju je rekonstrukciju izdana i građevinska dozvola.

Što se tiče realizacije projektiranih zahvata, s obzirom na površinu koja je obuhvaćena projektima, a koja uključuje i površine uz šetnicu planirane za odmor i rekreaciju djece i odraslih te kompletnu infrastrukturu, vrijednost investicije za obje dionice, prema projektantskim cijenama, procijenjena je na iznos od 45,000.000,00 kn.

Za realizaciju nastavka šetnice do plaže Bivio, u tijeku je rješavanje imovinskih odnosa s vlasnicima zemljišta, što se pokazalo vrlo složenim. Kompleksnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, osim otpora privatnih vlasnika, odnosno posjednika, pridonosi izrazita neuređenost katastarskih i gruntovnih planova, kao i činjenica da na tom području još uvijek nije utvrđena granica pomorskog dobra.

Vezano za do sada realizirane dijelove projekta, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, na dijelu obalnog pojasa Kostabela, krajem kolovoza 2020. godine počeo je uređenje dijela obalne šetnice na potezu koji je u planovima Grada Rijeke označen kao zona 7. Radovi rekonstrukcije završeni su polovicom studenoga prošle godine. Ukupna površina obuhvata iznosi približno 1.420 četvornih metara te se proteže u duljini od približno 222 četvorna metra. U toj zoni, neposredno iznad dijela šetnice koja je projektom rekonstrukcije planirana za uređenje, gradi se novi turistički kompleks znatnog smještajnog kapaciteta i visoke kvalitete turističke ponude(komercijalnog naziva Costabela luxory resort & spa, wellness hotel u sklopu kojega se ispod šetnice, na samoj obali, mora gradi nova plaža.

Šetnica je uređena na način da su se pješačke površine dovele u visinu prije započetih radova na ovom turističkom kompleksu, ugradnjom projektom predviđenih slojeva nosivog nasipa koji se završno obrađuju šljunkom granulacije 0-4 u propisanoj debljini. Također se u sklopu radova obnavljaju postojeći i dodaju se novi stupovi javne rasvjete, uz obnavljanje urbane opreme te hortikulturno uređenje na dijelu rekonstruirane površine zahvata, gdje je postavljeno i cca 90 m nove ograde. Usklađena su i postojeća reviziona okna tlačne i gravitacijske kanalizacije sa niveletom šetnice. Trenutačno je šetnica dovršena šljukom, a tijekom prvog kvartala 2021. godine planirano je uređenje završnog sloja s betonskim opločnicima u cijeloj dužini zahvata.

U pogledu činjenice da od novog hotelskog kompleksa postoji mala uska betonizirana stazica do plaže Bivio, za istaknuti je da stručne službe ovog Odjela tijekom cijele godine provode nadzor nad svim gradskim plažama, a sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture i Planu održavanja pomorskog dobra, te plaže i održavaju. Tako su uslijed olujnog juga, koje je zahvatilo Kvarner u prosincu 2020. godine, obišli sve plaže na području Grada Rijeke, a među njima i betonsku stazu od plaže Bivio prema hotelskom kompleksu, gdje su uočena oštećenja ograde, dva odrona na šetnici, oštećenje pješačkog mosta, kao i stepenica koje povezuju šetnicu i mol i to na način da su stepenice odnesene morem, oštećenje metalnog poklopca bunkera te oštećenje zida iznad šetnice. Sve navedeno je evidentirano te će se radovi uklanjanja oštećenih dijelova, kako s obale tako i iz mora, izvesti u predstojećim danima, dok će se sama oštećenja sanirati u okviru pripremnih radova prije sezone kupanja, a sve u skladu s prioritetima i ograničenim sredstvima s kojima Grad Rijeka raspolaže“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here