Home Vijesti Gradski vijećnik Miletić postavio novo pitanje: Mislite da su Grad Rijeka i...

Gradski vijećnik Miletić postavio novo pitanje: Mislite da su Grad Rijeka i MUP učinili dovoljno za prevenciju vandalizma?

903
0

Tijekom 32. sjednice Gradskog vijeća vijećnik Predrag Miletić iz Liste za Rijeku je postavio pitanje o provedbi Akcijskog plana protiv vandalizma.

Gradsko vijeće je u prosincu 2020. godine prihvatio odluku o donošenju Akcijskog plana protiv vandalizma. Riječ je o planu kojeg je inicirala Lista za Rijeku kako bi gradska vlast konačno krenula u borbu protiv vandalizma, koji je postao kroničan problem Rijeke uz nemale materijalne štete.

S obzirom da je prošlo već četiri mjeseca od donošenja odluke, vijećnik Predrag Miletić je htio znati što je konkretno napravljeno u tom razdoblju od strane lokalne izvršne vlasti. Ujedno je pitao o tome koliko je prijava građana o vandalizmu upućeno Direkciji za komunalno redarstvo, što je sve poduzeto protiv onog što je detektirano.

Gradonačelnik Vojko Obersnel odgovorio je da ih je “teško pojedinačno navesti“, ali pokrenuto je sve što predviđa Akcijski plan. Svi suvlasnici zgrada informirani su preko upravitelja o potrebi suzbijanja vandalizma, najčešće ispisujući grafite na svojim fasadama, uz preporuku da ih nakon popravka fasada premažu slojem koji će omogućiti lakše uklanjanje grafita do 3 metra. Nadalje, svi Mjesni odbori, vrtići i osnovne škole upoznati su s Akcijskim planom. U pripremi je letak vezan za prevenciju, nakon kojeg slijedi definicija postupka za borbu protiv vandalizma. Kroz aplikaciju Gradsko oko prijavljeno je oko 20 različitih slučajeva koji su zahtijevali intervenciju. To su uglavnom grafiti, od kojih je većina sanirana, kada su u pitanju javne površine i javne zgrade.

Miletić je odgovorio da Lista za Rijeku očekuje da će nadležne gradske službe, prije svega komunalno redarstvo, uložiti više truda u rješavanju ovog problema.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here