Home Najnovije Kazališno vijeće riječkog HNK – Loša marioneta

Kazališno vijeće riječkog HNK – Loša marioneta

2323
0

Intendantici Nadi Matošević Orešković provođenje programa HNK Ivan Zajco omogućuje Kazališno vijeće. Članovi Vijeća jesu: Željko Pichler, dipl. muzičar, član orkestra Opere, Elvio Baccarini, prof. dr. sc. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, predsjednik i Diana Grgurić, prof. dr. sc. muzikologinja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. U prethodnome mandatu član je bio Damir Orlić, danas ravnatelj Hrvatske drame riječkog HNK (koja ovaj mjesec ima samo četiri izvedbe).

Sukladno Zakonu o kazalištu i Statutu HNK Kazališno vijeće razmatra i usvaja godišnje programsko i financijsko izvješće kao i izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone. Isto tako: Intendant/ica i poslovni/a ravnatelj/ica dužni/e su svaka tri mjeseca podnositi kazališnom vijeću izvješća o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja. Nadalje: Kazališno vijeće razmatra i usvaja izvješća intendant/ica i poslovni/a ravnatelj/ica te je dužno pisano izvijestiti osnivača o razlozima usvajanja odnosno neusvajanja izvješća.

Nakon mnogih peripetija te prekršenih rokova i kršenja Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ustanovljeno je prema rješenju Službenika za informiranje Grada Rijeke kako Grad Rijeka ne posjeduje izvješća Kazališnog vijeća od 2007. do danas.

Postavljeno je pitanje ukoliko Grad Rijeka nema izvješća postoje li ona uopće pa intendantica nije izvršila zakonsku obvezu ili ne postoje? Prema članku 13. Statuta HNK intendantica je dužna najmanje jednom godišnje podnijeti osnivaču izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja…kao i podnijeti programsko i financijsko izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone. Uz ta izvješća intendantica obvezno dostavlja i mišljenja kazališnog vijeća.

Da bi odgovorili na to pitanje potrebno je analizirati zapisnike sa sjednica Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca. Naravno, prilikom dostavljanja ovih dokumenata opet je prekršen zakon, barem jedan. Iz HNK nisu dostavili sve zapisnike. Nedostaje onaj od 18. ožujka 2011. pa je uskraćena informacija, odnosno prekršen Zakon o pravu na pristup informacijama.

Nadalje, posljednji dostavljeni zapisnik je od 10. srpnja 2012. Postoje dvije mogućnosti. Prvo da je to uistinu posljednja sjednica Kazališnog vijeća do 27. prosinca 2012. kada je upućen zahtjev. U tom slučaju prekršen je Zakon o kazalištima (ZOK) jer nisu usvojena sva potrebna izvješća. Drugo, sjednice su održavane i nakon 10. srpnja 2012. ali tada je prekršen Zakon o pravu na pristup informacijama jer su iz HNK uskratili informacije.

Bez obzira na sve, niti u jednome zapisniku se ne vidi da je sastavljeno i usvojeno izvješće – mišljenje Kazališnog vijeća koje je potrebno dostaviti osnivaču. Samo su usvajana programska i financijska izvješća i to na zanimljiv način. Niti uz jedan zapisnik nisu dostavljeni materijali ili dokumenti koji su sastavni dio zapisnika, tako da su jedine informacije one u zapisnicima. A one su šarolike.

S financijskim izvješćima koje podnosi poslovna ravnateljica Ana Lučić (a ponekad i intendantica) stvar je jasnija. Ispoštovana je zakonska i statutarna obveza o podnošenju godišnjih financijskih izvješća, kao i o podnošenju financijskih izvješća svaka tri mjeseca, ali nije podneseno niti jedno financijsko izvješće sezone. Niti u jednome zapisniku nije vidljivo da je Kazališno vijeće tražilo ispunjenje te zakonske obveze.

Sama metodologija podnošenja izvješća različita je od slučaja do slučaja pa je vidljivo kako Kazališno vijeće nema jasnu metodologiju kojom traži izvještavanje niti usvajanje istih. U većini slučajeva samo je navedeno kako se daje riječ poslovnoj ravnateljici koja ga je iznijela, nakon toga je ponekad rasprava i onda slijedi usvajanje. Potpuno su nejasni parametri, varijable i stavovi Kazališnog vijeća. Ukoliko su poneki podaci klasificirani kao poslovna tajna upravo zato i postoji zakonska obveza donošenja izvješća – mišljenja o (ne)usvojenosti izvješća koje se podnosi osnivaču, a koje niti u jednom slučaju, prema zapisnicima, Kazališno vijeće nije donijelo.

I dok nedostaju „samo“ financijska izvjeća sezona kod programskih izvješća koje podnosi Nada Matošević Orešković situacija je blago rečeno kaotična. Zakonska je obveza podnosti izvješća svaka tri mjeseca, godišnje i nakon sezone. Tek nakon više od šest mjeseci od konstituiranja Kazališnog vijeća podneseno je prvo programsko izvješće. U drugome programskom izvješću 2008. uglavnom se izvještavalo o Riječkim ljetnim noćima, nije bilo metodologije kao u prvome (nabrajanje, premijera, naslova, razvrstano po granama, podaci o publici…). U tom izvješću naveden je i jedan problem: Kao jedino negativno u svom izvješću intendantica se osvrće na dnevne novine „NOVI LIST“ koji slabo ili nikako prati djelovanje ovog Kazališta pa tako i festivala „Riječke ljetne noći“. Predsjednik Kazališnog vijeća i članica Kazališnog vijeća Diana Grgurić trudit će se da na neki način pomognu drugačijem pozicioniranju vijesti o kazalištu u uredničkoj politici „Novog lista“.

Fascinantno! Ovim dijelom izvješća jasno se daje odgovor na niz postavljenih pitanja u mnogim prijašnjim kolumnama, a koja se tiču utjecaja na medije, slobodu pisanja i kontrole novinara, kritičara i medija te uskraćivanja akreditacija od strane zaposlenih u HNK. Ono što je još više zastrašujuće jest utjecaj na uređivačku politiku jednih novina!

2008. podneseno je još i izvješće o početku sezone u kojemu se zanimljivo izvještava o predstavama Dama s kamelijama i Sunčanica. Nije podneseno programsko izvješće o prethodnoj kazališnoj sezoni kao niti godišnje izvješće za 2008.

U 2009. podneseno je Izvješće o ostvarenju programskog poslovanja za siječanj – ožujak 2009. Potom Izvješće o kazališnoj sezoni o kojemu se raspravljalo 27. svibnja 2009. dok je sezona još trajala i prije početka Riječkih ljetnih noći – sastavnim dijelom sezone! U zapisniku su navedeni samo podaci o broju posjetitelja. U srpnju se raspravljano o Riječkim ljetnim noćima, a u studenome o ostvarenju kazališnog programa s posebnim osvrtom na premijerne izvedbe na početku sezone 2009/2010.

Zanimljiva je rasprava o predstavi „MED * PEPEO/IZNAD PONORA“.
U rujnu 2009. raspravljalo se o budućoj sezoni što ne predstavlja ostvareni program koja traže izvješća propisana zakonom. Nije podneseno programsko izvješće o prethodnoj kazališnoj sezoni kao niti godišnje izvješće za 2009.

U 2010. u siječnju razmotreno je Izvješće o ostvarenju kazališnog programa gdje se raspravljalo o predstavama u siječnju i opet o planovima za budućnost, a onda do lipnja ništa. U međuvremenu se bavilo reizborom intendantice bez obzira na ovako (ne)podnesena izvješća.

U dotada zbrkanoj metodologiji, ako se uopće može govoriti o metodologiji ovako razmatranog izvještavanja, pojavljuje se novi moment. Naime, u lipnju se pojavljuje Statističko izvješće o ostvarenju programa u sezoni 2009/2010. Ono je možebitna posljedica upravo statističkih istraživanja koje smo pokrenuli na ovom portalu i kada smo mjesecima pokušavali doći do podataka. Svi detalji u tekstu Lažiranje podataka uz značajan pad zanimanja za riječki HNK. I ponovno se izvještava o sezoni koja nije završena! I ponovno fascinantno! No, statističko izvješće nije i programsko izvješće, već ono može biti dio programskoga izvješća pa se opet postavlja pitanje kršenja zakona?

Zanimljivo je kako Nada Matošević Orešković i Elvio Baccarini percipiraju pravo na pristup informacijama. U zapisniku od 21. rujna 2010. stoji: Pod ovom točkom dnevnog reda i predsjednik Kazališnog vijeća i intendantica zaključili su kako Z. Peranić u svojim kritikama u posljednje tri godine sustavno blati rad i ugled ovog kazališta, a u posljednje vrijeme iskoristio je transparentnost kazališta u objavljivanju podataka o radu za interpretaciju tih podataka na način koji njemu odgovara.

Valja jasno napomenuti kako se ne radi o transparentosti načelom dobre volje već uvijek višemjesečnim cirkusarijama i pozivanjem na zakone kako bi se došlo do informacija. Potom samostalnog interpretiranja intendantice koji novinar kojeg novinarskog društva može dobivati koje informacije. Te uvijek pronalaženjem novih kanala za dobivanje informacija, a sve zbog odbijanja da uređivačku politiku ovog portala prilagodimo neistinama i lažnosti, sve zbog odbijanja da zatiremo slobodu govora, slobodu postavljanja pitanja, slobodu mišljenja i slobodu novinarstva samog. Iz svega navedenog jasno je kako je takva potreba nužna i potrebna.

30. studenoga podneseno je Izvješće (statističko) o kazališnoj sezoni 2009/2010 usporedivo s prijašnjim sezonama. Iz zapisnika je potpuno nejasno o kakvom se izvješću raspravljalo.
Nije podneseno potpuno programsko izvješće o prethodnoj kazališnoj sezoni (samo statističko) kao niti godišnje izvješće za 2009., a podnesena su tri programska izvješća tijekom 2010. umjesto najmanje četiri, a sve protivno zakonu.

U 2011. se u siječnju raspravljalo o Izvješću o realizaciji programa prvog dijela kazališne sezone 2010/2011. Iz zapisnika je samo jasno da se program realizira prema planiranoj dinamici, a uvedena su i gostovanja nedjeljom… U lipnju se raspravljalo o Statističkom izvješću. Iz zaključka je jasnije o čemu se radi: Prihvaća s statističko izvješće za kazališne sezone 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011. Ista izvješća koristili smo u usporednim analizama na ovome portalu. U rujnu se raspravljalo o Riječkim ljetnim noćima.

Nije podneseno potpuno programsko izvješće o prethodnoj kazališnoj sezoni (možda samo statističko) kao niti godišnje izvješće za 2010., a podnesena su tri programska izvješća tijekom 2010. umjesto najmanje četiri, a sve protivno zakonu. Treba napomenuti da se ne zna što je u uskraćenom zapisniku od 18. ožujka 2011.

U 2012. nije podneseno niti jedno programsko izvješće o ostvarenom programu.

Iz svega navedenoga jasno je da pojedini dokumenti ne postoje, a koji su trebali postojati temeljem ZOKa. Jasno je čemu otpor prema transparentnosti kazališta. No, postoje još neka izvješća koja su potrebna. Temeljem ugovora o sufinanciranju Javnih potreba u kulturi potrebno je podnijeti programska i financijska izvješća za pojedine programe. Dakle svaki pojedini program, dramu, operu, balet, koncert. Ukoliko tih izvješća nema, nije moguće dobivati sredstva za iduću godinu. Kako je HNK dobivao svake godine navedena sredstva postavlja se pitanje gdje su ta izvješća? Postoje li? A ako ne postoje tko je odlučio prekršiti ugovorene obveze i dalje nastaviti sufinanciranja?

U mnogim smo se tekstovima pitali postoje li traženi dokumenti i zašto je potrebno tjedne, ili mjesece da se isti dostave? Nešto se slično događa i sada, ali ovaj put s akterima tzv. nezavisne, aktivističke scene, koja se bori za transparentnsot. Upravni odbor Udruženja plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH), onemogućuje mi već tjednima, mjesecima (baš kao i Grad Rijeka prije pola desetljeća) uvid u zapisnike. Ispada da je institucija po pitanju transparentnosti i zakonitosti više napredovala od izvaninstitucionalnih, nezavisnih aktivista! A vidimo kakvo je stanje u institucijama. Kakvo je onda kod aktivista?

I u ovim zapisnicima postoje čudne činjenice. Pimjerice u jednome zapisniku u prosincu piše o ovogodišnjim Riječkim ljetnim noćima koje će biti iduće godine. U drugome je isti član Kazališnog vijeća, Damir Orlić u Einstenovom stanju poput Schroedingerove mačke. Naime istovremeno je i prisutan i odsutan.

Kvantne anomalije očituju se u još jednome zapisniku kada je početak sjednice u 12:00, a završetak u 11:30 istoga dana! Ili pak kad se u zapisniku pojavljuje ime osobe koja nije niti prisutna niti odsutna. Ili kad se zbog izuzetno složene materije dva zapisnika pišu istovremeno (usporedno, zapisnik s dvije sjednice!), a o složenoj materiji je napisano samo devet redaka. Ipak najzanimljvije je izostavljanje iz zapisnika informacije koje se tiču Ozrena Prohića, ravnatelja Opere i redatelja i scenografa Macbetha.

Tako se zapisnik sa sjednice 29. svibnja 2012. ovjerio na prijedlog članice Diane Grgurić uz nadopunu: Prema informaciji koju je, na upit članova Kazališnog vijeća, intendantica iznijela Kazališnom vijeću Ozren Prohić ravnatelj Opere nije u radnom odnosu u Kazalištu.

Zapisnik sa sjednice 08. lipnja 2012. ovjerio se na zamolbu poslovne ravnateljice Ane Lučić uz nadopunu da je poslovna ravnateljica o statusu Ozrena Prohića dala informaciju nadležnom odjelu uprave Grada Rijeke.
Ako nije zaposlen postavlja se pitanje na koji način Ozren Prohić radi u HNK? Temeljem kojega ugovora? Kako je plaćen? Je li tako od početka mandata ravnatelja Opere? (zvonimir peranić – dayline.info)

Previous articleOružana pljačka pošte u Novom Vinodolskom
Next articleFrlanija: Živio pust!

1 COMMENT

  1. Lijepo molim gospodina Obersnela da napokon smijeni Matosevicku i obavezno na to mjesto stavi Peranica. Dosta je bilo vise ovih plahti od tekstova kojima se ne uspijeva prikriti zelja za zauzimanjem mjesta intendata,. Dajte mu da intendantuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here