Home Najnovije Korodiranje limova dodatno poskupilo obnovu broda Galeb

Korodiranje limova dodatno poskupilo obnovu broda Galeb

2845
1

Član Gradskog vijeća mr.sc. Zvonimir Peranić postavio je 3.travnja  vijećničko pitanje zbog čega se gotovo dva mjeseca kasni s ponovljenim natječajem za Brod Galeb. Pristigao mu je odgovor gradonačelnika koji proslijeđujemo u cijelosti:

Prema informacijama Odjela gradske uprave za kulturu, nakon poništenja postupka javne nabave tijekom kojega je dostavljena jedna ponuda koja je cijenom premašila vrijednost nabave, zbog čega je postupak i poništen, pristupilo se reviziji projektnog troškovnika kako bi se sagledalo eventualno odstupanje projektiranog u odnosu na sadašnje stanje broda i nanovo preispitala procjena vrijednosti radova koju je dao projektant u trenutku izrade projekta s troškovnikom radova na preinaci broda Galeb u brod Muzej.

U tom procesu utvrđeno je kako u trenutku projektiranja stanje nadgrađa u spoju s palubom nije zahtijevalo izmjene limova, već samo antikorozivnu zaštitu. Nažalost, došlo je do ubrzanog korodiranja limova, što za posljedicu ima radove izmjena limova. Tehnologija zavarivanja, zbog sigurnog načina izvođenja radova na brodu koji je kulturno dobro, zahtijeva da se sve zapaljive strukture u blizini varenja demontiraju i uklone. To uključuje i sve drvene i furnirane obloge koje je potrebno pažljivo demontirati i deponirati, u svrhu izvođenja restauratorskih radova i njihove ponovne montaže, sve prema zahtjevu konzervatora koji su dali uvjete obnove posebno štićenih zona broda, što se pak odnosi na dio zapovjednog mosta, cijelu šetnu palubu i dio glavne palube.

Navedeni proces zahtijevao je izmjenu troškovnika rekonstrukcije broda Galeb, dopunu stavki vezano za oblaganje zaštićenih prostora šetne palube, palube čamca i dijela glavne palube, radova vezanih za konzervatorski zaštićene prostore u odnosu na konzervatorsko-restauratorski elaborat m/b Galeb, sagledavanje utjecaja navedenih izmjena u odnosu na već izdana odobrenja Hrvatskog registra brodova na projektirano stanje te ponovno odobravanje konzervatora na to te izradu projekta restauracije i uređenja interijera kako bi se sagledali radovi restauracije i povrata dijelova broda, a  sve u cilju adekvatne zaštite i prezentiranja kulturne baštine na najbolji način.

S obzirom da je izrada novog troškovnika završena, uskoro će biti objavljen ponovljeni postupak javne nabave za radove na rekonstrukciji broda Galeb u brod Muzej te postupak javne nabave za restauratorske radove na uređenju posebno štićenih prostora njegova interijera.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here