Home Vijesti Lista za Rijeku predstavila mjere za ljepši i sigurniji grad

Lista za Rijeku predstavila mjere za ljepši i sigurniji grad

989
0
Sandi Basić, Filip Jakovac i Danko Švorinić

Lista za Rijeku danas je još jednom upozorila na neprihvatljivo stanje u gradu po pitanju uličnog vandalizma i uništavanja gradske imovine.

Predsjednik Liste za Rijeku Danko Švorinić ističe da je iz gradonačelnikovog odgovora na njegovo vijećničko pitanje saznao da je od početka godine zbog vandalizma, odnosno šaranja grafitima po zgradama pokrenut postupak protiv samo jedne osobe. 
 – Takvo stanje je porazno. U odgovoru se ističu ograničenja djelovanja komunalnih redara i aktivnosti Vijeća za prevenciju kriminaliteta kojem je mandat istekao još 2017. godine. Očito je da će se situacija pogoršavati, a problem neće biti riješen dok ga policija i Grad Rijeka ne shvate ozbiljnije.

Član predsjedništva Sandi Basić u ime Liste za Rijeku predložio je niz mjera i aktivnosti kojima bi se gradske službe uhvatile u koštac s ovim problemom.

U sklopu Odbora za imenovanja Gradskog vijeća inicirat će se imenovanje novog sastava Vijeća za prevenciju kriminaliteta čiji bi jedan od zadataka bila izrada izrada akcijskog plana za ljepši i sigurniji grad. U Listi za Rijeku predlažu sljedeće mjere:
– Otvaranje telefonske linije za prijavu novih grafita i oštećenja
– Radnici komunalnih društava Autotrolej, Energo isl i komunalni redari bili bi dužni prijavljivati na dežurnu telefonsku liniju pojavu novih grafita i oštećenja
– Suvlasnici zgrada međuvlasničkim ugovorom trebaju riješiti pitanje održavanja pročelja.
– Grad Rijeka bi zaključkom ili promjenom odluke o komunalnom redu dao ovlaštenje interventnoj ekipi za brisanje grafita u roku od 24 sata od njihova uočavanja.
– Grad Rijeka ponudit će građanima u najugroženijim kvartovima potpisivanje suglasnosti za čišćenje kojima bi građani ovlastili Čistoću ili drugu ovlaštenu tvrtku da ukloni postojeće grafite.
– Na zgradama čija se pročelja obnove uz sufinanciranje iz gradskog proračuna uvela bi se obveza premazivanja zgrada zaštitnim premazom do tri metra visine
– Gradske službe i Policijska uprava PGŽ izdavat će pisano priopćenje za novinare o identifikaciji grafitera i njegovu činu
Sandi Basić ističe kako je moguće uvrštenje ove teme i na dnevni jedne od narednih sjednica Gradskog vijeća.

Član predsjedništva Liste za Rijeku Filip Jakovac naglasio je potrebu većeg angažmana mjesnih odbora na senzibiliziranju zajednice po ovom problemu. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here