Home Vijesti Milan Kesić: Tko/što/zašto koči stavljanje predmetne problematike na dnevni red općinskog vijeća?

Milan Kesić: Tko/što/zašto koči stavljanje predmetne problematike na dnevni red općinskog vijeća?

1574
0

Neoboriva je činjenica, lako argumentirana i dokaziva, da je u predmetnom problemu: ŽCGOM (zovem ga GRBAVI MONSTRUM GRBAVIH RODITELJA), počinjeno više teških kaznenih djela, također je činjenica da za to postoje neoborivi dokazi, a i činjenica je da niti jedno tijelo naše Općine još nije podnijelo kaznenu prijavu!?, počinje u svojem novom obraćanju vijećnicima općine Viškovo mještanin Marčelja Milan Kesić.

Ja sam, kao pojedinac, 5 9.12. podnio kaznenu prijavu, ali budući da smatram kako ona nema dovoljnu težinu, pokrenuo sam akciju da PRAVU kaznenu prijavu podnese upravo Općinsko vijeće Općine Viškovo (dalje Vijeće), kao najmjerodavnije i „najjače“ samoupravno tijelo na nivou Općine.

U tom cilju dostavio sam Vijeću sljedeće podneske:
– 5.11.12., Predmet: MARIŠĆINA: GRBAVI MONSTRUM GRBAVIH RODITELJA
– 9.11.12., Predmet: MARIŠĆINA: OBRAĆANJE OPĆINSKOM VIJEĆU
– 12.11.12., Predmet: PODLOGA ZA SASTANAK KOD PREDSJEDNIKA VIJEĆA 13.11.12.
– 15.11.12., Predmet: MOLBA/ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE NA DNEVNI RED PREDMETNE
PROBLEMATIKE
– 16.11.12., Predmet: DOKAZNA DOKUMENTACIJA VEZANO ZA ZLOČIN U MARIŠĆINI
– 20.11.12., Predmet: DA LI ĆE MOJA PROBLEMATIKA (MARIŠĆINA) DOĆI NA DNEVNI RED ?

Prema Statutu Općine Viškovo (a to mi je rekao i predsjednik Vijeća na sastanku kod njega 13.11.12.) prijedlog za dnevni red mogu podnijeti:
– predsjednik Vijeća (na spomenutom sastanku to je kategorički odbio)
– načelnik Općine Viškovo (na sastanku kod g. Petrca 20.11.12. također je kategorički odbio, jer po njemu nije
učinjeno niti jedno kazneno djelo)
– petnaest članova Vijeća (još mi se nisu obratili za dodatna obrazloženja)
– predsjednici šest odbora pri Vijeću (njima se nisam obratio)

Predsjednik Vijeća mi je na spomenutom sastanku rekao: ako samo jedan jedini član Vijeća podnese taj prijedlog, da će ga staviti na dnevni red.

Međutim, u njegovom mailu od 21.11.12. nazire se određena dubioza:
„Ne namjeravam to učiniti upravo iz razloga što sukladno Statutu Općine Viškovo, a koji proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, OV nema ovlasti raspravljati i donositi bilo kakve akte vezane uz pravno-sudbenu regulativu, što znači da bih u startu grubo prekršio predmetni Statut, a što nemam namjeru učiniti.Kao predsjednik Općinskog vijeća, na početku svog mandata, prenio sam vijećnicima OV da ću na dnevni red staviti svaki njihov prijedlog, jer smatram da su vijećnici narodni zastupnici i kao takvi zastupaju interese svoga biračkoga tijela. Naravno, ukoliko bilo koji vijećnik predloži da se u dnevni red sjednice OV unese i Vaš zahtjev, isto ću i učiniti. Time kao Predsjednik Općinskog vijeća možda i kršim sam Statut, ali u konačnici sami vijećnici OV će odlučiti hoće li o takvom prijedlogu i raspravljati, i hoće li zbog takvog kršenja Statuta Općine Viškovo smijeniti Predsjednika Općinskog vijeća.Ja, kao Predsjednik Općinskog vijeća, ne sramim se svojih postupaka jer ih izvršavam prema svojoj savjesti, tako da ću prihvatiti i svaku odluku OV, bez obzira na reperkusije.
Na Vama je Gosp. Kesiću da nakon svega iznesenog još jednom razmislite o svemu i da pokušate uskladiti Vaše želje sa realnim mogućnostima.“

Budući da se ne radi o mojim željama, već o ZAHTJEVU utemeljenom na pozitivnim zakonskim propisima RH, kao i na njezinom USTAVU, ističem sljedeće argumente za stavljanje moga prijedloga na dnevni red:

a) ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ SAMOUPRAVI, čl. 18. i 19.: navodi 12 poslova u nadležnosti
samoupravnih tijela (koji sa mojim slučajem nemaju veze) i kao trinaesti:
„ – te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.“
Svih ovih 13 poslova prebačeno je u Statut Općine Viškovo, pa tako i ovaj citirani.

b) USTAV RH:
– III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA (sa masu članaka)
– čl. 34.: „Dom je nepovrediv.“ (u kontekstu već počinjenih zločina glede ŽCGOM)
– čl. 61.: „Obitelj je pod osobitom zaštitom države.“ (u praksi baš uvijek nije tako)
– čl. 69.: „Svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan, u sklopu
svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.“
(naš primjer demantira poštivanje i ovoga članka)
– čl. 38.: „Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli.“ (u kontekstu moga probijanja na dnevni red)
– čl. 46.: „Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe, davati primjedbe državnim i drugim javnim
tijelima i dobiti na njih odgovore.“ (u prethodnom kontekstu)

c) KAZNENI ZAKON:
Članak 300.:
“(1) Tko zna da je počinjeno teško kazneno djelo pa to ne prijavi, iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja, a za to djelo je zakonom propisana kazna dugotrajnog zatvora, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje težeg kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili povodom prijedloga.”

Toliko je jasan i nedvosmislen da nije potreban nikakav komentar.

Prema tome, ne radi se o nikakvom kršenju Statuta Općine Viškovo, niti Zakona o podružnoj i lokalnoj samoupravi, već upravo naprotiv, ako se izbjegne dati mi mogućnost nastupa pred Vijećem, to će biti grubo kršenje Ustava RH, Kaznenog zakona i temeljnih načela DEMOKRACIJE.
Kako aktivirati članak 300. KZ-a, ako se pojedincu ne omogući postupiti po njemu ?
Da li to znači da Vijeće ne želi da se taj članak aktivira, čime zapravo potvrđuje svoju krivicu nepostupanja po njemu ?
Da li je to demokratski ?
Zaštita samo osobnih i „partijskih“ interesa je POLITIKANSTVO, a zaštita općih interesa je POLITKA.
Neka mi se omogući da iznensem svoje mišljenje, dokaze i prijedloge o ovoj prevažnoj materiji, pa neka tada

vijećnici glasovanjem donesu krajnju odluku, a što će mi biti zakonska podloga za daljnje postupanje.

Na kraju dajem izvod iz SUDSKE PRAKSE vezano za članak 300. KZ-a:
„Podnošenje kaznene prijave za teška kaznena djela za koja smo saznali na određeni je način građanska dužnost jer time doprinosimo pravnoj sigurnosti.

Međutim, ako se radi o teškom kaznenom djelu za koje je propisan dugotrajni zatvor, u članku 300. Kaznenog zakona određuje se kako je neprijavljivanje također kazneno djelo. Odgovornost službenih i odgovornih osoba je puno šira. Službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje težeg kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili povodom prijedloga, čini kazneno djelo iz članka 300. stavak 2. Kaznenog zakona.

Sad je samo pitanje hoće li DORH konačno početi raditi svoj posao i na odgovornost pozvati i one koji ne poduzimaju ništa iako su upoznati s kriminalom, ili će se praviti mutavi kao i do sad?“, zaključljučuje svoj najnoviji dopis Milan Kesić.

Previous articleZaštitari Rijekatekstila opkolili poslovni prostor, vlasnici se zabarakadirali iznutra!
Next articleJelena Tondini: Pušenje

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here