Home Vijesti Petra Mandić: Voda u Rijeci poskupila protuzakonito!

Petra Mandić: Voda u Rijeci poskupila protuzakonito!

1578
0

Gradski vijećnici Petra Mandić i Josip Kukuljan iz MOST-a održali su konferenciju za medije radi povećanja cijene vode. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Gradonačelnik je na svom kolegiju 2. travnja objavio da je dao suglasnost za novi cjenik vodnih usluga koji je stupio na snagu 1.travnja, a u kojem je povisio cijene vode za građane. Svoj potez opravdava potrebom za novim sredstvima kako bi Grad Rijeka skupio potreban iznos za učešće za projekt Urbane aglomeracije Rijeka koji bi najvećim dijelom bio financiran iz fondova Europske unije.

Povećanje cijene za građane Gradonačelnik je izveo na način kojim je postupio suprotno pravilima i pri tom oštetio svoje sugrađane. Naime, račun za vodu sastoji se od 4 stavke:

– Fiksni dio – iz kojeg se izdvajaju sredstva za redovno poslovanje i održavanje infrastrukture

– Varijabilni dio – koji ovisi o stvarnoj potrošnji vode

– Naknade za Hrvatske vode – koju koristi pravna osoba Hrvatske vode za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj

– Naknade za razvoj – koju je Gradsko vijeće uvelo 2010. i iz koje se sredstva smiju usmjeravati gotovo isključivo za razvojne projekte kakav je i Urbana aglomeracija Rijeka

Potpuno je logično da ukoliko želimo financirati učešće u projektu Urbana aglomeracija Rijeka potrebna sredstva moramo namiriti iz naknade koja je za to i namijenjena, a to je Naknada za Razvoj. Dodatni razlog da se Urbana aglomeracija Rijeka financira iz ove stavke računa za vodu je i taj što su naknade oslobođene PDV-a i samim time bi građani plaćali manji ukupan iznos, a grad bi prikupio jednaka sredstva.

Ipak, umjesto povećanja iznosa naknade za razvoj, Gradonačelnik povećava fiksni i varijabilni dio cijene vode na koji građani plaćaju i taj dodatni PDV na povećanje cijene. Zašto to Gradonačelnik čini?

Postoje dva osnovna razloga zbog kojih Gradonačelnik postupa protivno logici, pravilima i interesu građana:

  1. Gradonačelnik ne želi izaći s prijedlogom pred Gradsko vijeće i raspravljati o svom prijedlogu što bi morao kad bi mijenjao cijenu Naknade za razvoj jer je uspostava ove naknade kao i njen iznos pod ingerencijom Gradskog vijeća, a ne Gradonačelnika što je slučaj s fiksnim i varijabilnim dijelom računa. Gradonačelnik očito na vjeruje u valjanost svojih argumenata ili jednostavno ne voli demokratske procese u kojima se mora dogovarati i gdje njegovi prijedlozi dolaze na glasanje.
  2. Sredstva prikupljena iz stavke Naknada za razvoj ne mogu biti utrošena niti za jednu drugu svrhu osim za razvojne projekte, a moguće je da je Gradonačelnikova namjera krpati rupe u proračunu koji, zbog nesposobnosti i neznanja njega i njegovih suradnika, pušta na sve strane.

Most nezavisnih lista Rijeka neće dozvoliti ovakvo bahato ponašanje Gradonačelnika i njegovih suradnika i zato ćemo se svim silama truditi da se ovakvo nezakonito povećanje cijene poništi. Već ovaj tjedan podnijeti ćemo zahtjev Vijeću za vodne usluge pri ministarstvu Zaštite okoliša i energetike za poništenje ove odluke o povećanju cijena vode, a Gradonačelnika ćemo zamoliti da poštuje pravila, logiku i interes svojih sugrađana”, zaključuje se u priopćenju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here