Home Vijesti Talijanski brodar prijavljuje Butkovića Uskoku!

Talijanski brodar prijavljuje Butkovića Uskoku!

10171
3

Ministra Olega Butkovića, vodeće ljude pomorskih i lučkih vlasti i Jadrolinije talijanski brodar namjerava prijaviti USKOK-u jer su ga spriječili u uspostavi trajektne linije za Cres i tako izravno pogodovali Jadroliniju, saznaje tjednik Nacional.

Nacional je potkraj prošloga tjedna, dok je još trajalo predizborno nadmetanje i sve su druge teme bile u drugom planu, doznao da postoje ozbiljne indicije da je ministar Oleg Butković nezakonitim postupanjem spriječio talijanskog brodara Coronte & Minor da uspostavi trajektnu liniju Rijeka-Porozina na Cresu. Svojim je postupcima, ali i „nepostupanjem“, tvrdi Nacionalov izvor, ministar s još nekolicinom vodećih ljudi nadležnih pomorskih i lučkih vlasti, najblaže rečeno, išao na ruku Jadroliniji. Iz obimne dokumentacije i službene prepiske tvrtke C&T MINOR ISLANDS, koju je brodar registrirao u Rijeci, s hrvatskim institucijama, koju Nacional ima u posjedu, iščitava se da je talijanski brodar na svakom koraku nailazio na prepreke i opstrukciju u namjeri da se uključi na hrvatsko tržište pomorskog prijevoza na kojem je od 1. siječnja 2017. pravo na pružanja usluga u pomorskom prometu, poznato kao pomorska kabotaža, dopušteno i stranim brodarima.

Uz to, što je možda još i opasnije, ministar je znao, ali je dopustio i još dopušta, da trajekti Jadrolinije pristaju u luku Porozina u koju, gledano strogo po slovu zakona, ne bi smio uploviti nijedan trajekt jer luka nema izrađene maritimne studije, što znači da formalno ne zadovoljava sve uvjete za sigurnu plovidbu.

Ova se činjenica Talijanima otkrila sama od sebe, „isplivala“ je u jednoj od brojnih odbijenica nadležnih talijanskom brodaru kao razlog zbog kojeg njihovu trajektu ne mogu dopustiti uplovljavanje u Porozinu. No to je tek jedan od dokumenata kojim, kako je doznao Nacional, namjeravaju krenuti u pravni postupak kako bi dokazali da su ministar Butković, Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Anton Opatić, ravnatelj Županijske lučke uprave Cres, Paula Vidović, ravnateljica Agencije za obalni linijski promet i pravna osoba Jadrolinija na čijem je čelu David Sopta, trgovali utjecajem, zloupotrebili položaj i ovlasti i ugrozili posebne vrste prometa, što se odnosi na nepostojanje maritimne studije, a sva nabrojena kaznena djela učinili udruženi, što se pravno kvalificira kao kazneno djelo „u sastavu zločinačkog udruženja“. Kaznena prijava protiv ove skupine već je, kako je Nacionalu otkrio izvor blizak brodaru, pripremljena i uskoro bi je mogli dobiti istražitelji USKOK-a kao još jedan u nizu slučajeva posljednjih mjeseci.

Osim toga, zbog postupanja nadležnih tijela Republike Hrvatske i nacionalnih mjera kojima se krši pravo Europske unije, C&T MINOR ISLANDS je radi zaštite svojih prava i legitimnih očekivanja Europskoj komisiji u listopadu 2019. podnio pritužbu. U njoj se pozvao i na europsku sudsku praksu i gotovo jednak slučaj u kojem su jasno protumačena pravila uvođenja sustava prethodnog odobrenja za pomorsku kabotažu u dijelu sigurnosti brodova, reda u lukama i javnih usluga koji mora biti „osnovan na objektivnim, nediskriminirajućim kriterijima koji su poznati unaprijed, pogotovo u slučajevima kada postoji interes više od jednog brodara da tiču istu luku u isto vrijeme.“ Prema Nacionalovu izvoru Europska komisija je od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražila očitovanje na ovu pritužbu kojom je talijanski brodar ukazao da su Lučka uprava Rijeka, Županijska lučka uprava Cres i Lučka kapetanija Rijeka nezakonito odlučivali i pozivali se na pitanja izvan svojih nadležnosti te su ugrožavali red i sigurnost u lukama jer brodovi Jadrolinije i dalje plove, a maritimna studija još nije izrađena.

Tako nacionalni brodar koji u pomorskom prijevozu putnika i vozila na Jadranu drži monopol lani nije dobio konkurenciju u povezivanju s Cresom, iako Jadrolinija nema trajektnu liniju iz Rijeke, već njeni trajekti do Cresa plove iz Valbiske na Krku do luke Merag i na liniji Brestova-Porozina. Vlasniku trajekta „Giuseppe Franzo“ koji je u srpnju lani čak i doplovio u Rijeku kako bi od 15. srpnja započeo održavanje trajektne linije bez javne usluge, nadležne pomorske i lučke vlasti nisu izdale potrebne suglasnosti navodeći u svojim odgovorima niz razloga zašto je tome tako, neprestano zahtijevajući dodatnu dokumentaciju koju su Talijani pribavljali i uredno dostavljali. Prvi zahtjev za izdavanje suglasnosti Agenciji za obalni linijski promet podnijeli su u veljači 2018., a ni danas, dvije i pol godine kasnije, nemaju dozvole za plovidbu na toj liniji, iako su dostavljali sve dokumente koje su od njih tražili Agencija za obalni linijski promet, Lučka uprave Rijeka, Lučka kapetanija Rijeka, Županijska lučka uprava Cres i nadležno Ministarstvo. Riječ je, primjerice, o prijedlogu plovidbenog reda, cjeniku usluga i projekciji prihoda pa do potvrde da je brod koji će izdržavati navedenu liniju tehnički podoban za obavljanje kabotaže, odobrenja za plovidbu na liniji nadležne lučke kapetanije, suglasnosti na red plovidbe nadležnih lučkih uprava, potvrde o usklađenosti s ISM pravilnikom (DOC) Bureau Veritas Croatia kao priznate organizacije u ime Republike Hrvatske i još nizu dokumenata. Zahtjev su ponovili u siječnju ove godine s, tvrdi izvor blizak brodaru, potpunom dokumentacijom, no konačni odgovor još nisu dobili.

U obimnoj dokumentaciji koja je u posjedu Nacionala posebno je zanimljiva prepiska između brodara i Županijske lučke uprave Cres koja navodi da „nije u mogućnosti izdati suglasnost na predloženi plovidbeni red iz razloga kako slijedi: U luci Porozina održava se državna trajektna linija br. 334. na relaciji BRESTOVA–POROZINA koja prema redu plovidbe tijekom ljetnih mjeseci predviđa ukupno trinaest uplovljavanja. Međutim, brodar koji održava navedenu liniju u vršnim ljetnim mjesecima tijekom turističke sezone održava i izvanredne prijevoze zbog povećanog prometa uslijed čega je broj uplovljavanja i veći od onog predviđenog plovnim redom; Lučko područje luke Porozina obuhvaća dva privezna gata duljine 42,70 m (zapadni gat) i 79,54 m (istočni gat). Glavni trajekt „Bol“ koji prometuje na postojećoj liniji duljine je 95,40 m i privezuje se na istočni gat, dok se pomoćni trajekt „Brestova“ privezuje na zapadni gat. Brod „Giuseppe Franza“ za čije se prometovanje traži suglasnost na plovidbeni red duljine je 114,98 m i mišljenja smo da bi privezivanje broda ometalo liniju s obvezom javne usluge, kao i priječilo put brodicama u komunalnom djelu luke Porozina, a na koju se okolnost konačno očituje Lučka kapetanija Rijeka; Obuhvat lučkog područja ne omogućava organizaciju usluga prihvata i usmjeravanja vozila u svrhu ukrcaja i iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina na dvije različite linije jer prostorna ograničenja luke ne omogućavaju čekanje vozila u više prometnih traka na kojima bi se organiziralo čekanje na ukrcaj.“ Potom je u nastavku prepiske Županijska lučka uprava Cres, nakon što je brodar priložio potvrdu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da je brod tehnički podoban za obavljanje pomorske kabotaže i zatražio dostavu kopije i hitan uvid u maritimnu studiju koja je trenutno na snazi u luci Porozina, obavijestila brodara da nema maritimnu studiju za luku Porozina i da je treba izraditi prije izdavanja suglasnosti na plovidbeni red.

Upućeni u pomorske zakonske odredbe objasnili su za Nacional, a tako je navedeno i u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, da „maritimnu studiju moraju izraditi i postojeće luke ili dijelovi luka ako se rekonstruiraju ili se mijenja njihova namjena odnosno vrsta i veličina plovnih objekata koji će uplovljavati ili ako to zahtijeva nadležna lučka kapetanija“, napominjući da je pristanište Porozina rekonstruirano 2009. i da je iz tog razloga kao i zato što je trajekt koji prometuje u luci Porozina veći od trajekata koji su prije 2006. održavali liniju Brestova-Porozina, Županijska lučka uprava Cres bila dužna povodom korištenja luke izraditi maritimnu studiju. Lučka kapetanija Rijeka tu je studiju bila dužna prihvatiti sukladno zakonskoj uredbi o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke. Kako maritimna studija ne postoji, a riječ je o dokumentu koji treba obuhvaćati „…najmanje navigacijska i meteorološko-oceanografska obilježja akvatorija, tehničko-tehnološka obilježja obale i plovnih objekata koji će uplovljavati, mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka plovila na mjestu priveza, te postupke u izvanrednim okolnostima…“, luka Porozina formalno ne zadovoljava sve uvjete za sigurnu plovidbu. Zbog nedostataka u sigurnosti plovidbe bilo je potrebno odmah, a o tome je talijanski brodar obavijestio i Lučku upravu Rijeka i Primorsko-goransku županiju i Ministarstvo, obustaviti svu plovidbu u luci Porozina. To se nije dogodilo i talijanski brodar pita kako je moguće da za Jadroliniju koja već održava liniju s obvezom javne usluge u luci Porozina nije bila potrebna maritimna studija, a za njih je takva studija potrebna i u tome vide pogodovanje nacionalnom brodaru. Nacionalov izvor napominje i da je Jadrolinija dužna pridržavati se reda vožnje, a izvanredne vožnje ne mogu biti razlogom odbijanja pristupa tržištu novog brodara.

Upitno je i uskraćivanje suglasnosti na red plovidbe zbog pristupnih cesta jer odlučivanje o tome nije u nadležnosti Županijske lučke uprave Cres, a talijanski brodar potrudio se i o tome informirati pa su od Hrvatskih cesta dobili pismeni odgovor da ne postoje nikakva ograničenja (npr. u smislu količine prometa, dimenzija, nosivosti i dr.) na državnoj cesti DC 100.

Ključni razlozi za odbijanje suglasnosti za plovidbu trajektu talijanskog brodara – potreba za izradom maritimne studije zbog uplovljavanja njihova broda, potreba za izradom studije izvedivosti pristupnih cesta, konkretno državne ceste koja je izvan lučkog područja i izvanrednih plovidbi domaćeg brodara s obvezom javne usluge, Jadrolinije – Talijani opovrgavaju dokumentima čije preslike Nacional ima, a dijelom su i pripremljene kaznene prijave. U dokumentaciji je i prepiska s Lučkom upravom Rijeka koja je odbila dati odobrenje za plovidbu najprije navodeći da je za nesmetano održavanje linije potrebno određeno vrijeme za ispunjavanje logističkih zahtjeva koje nije moguće ostvariti za turističku sezonu 2019., a potom su se pozvali na prometnu situaciju u užem centru grada te privez velikih jahti i manjih turističkih plovila. Obavijestili su da su naručili studiju mogućeg prometnog rješenja cestovnih i parkirališnih prometnih površina za potrebe uvođenja nove linije koja je ukazala na potrebu provedbe niza aktivnosti. Istodobno, iz Grada Rijeke koji je prethodno obaviješten o namjeri uvođenja linije Rijeka-Porozina, gradonačelnik Vojko Obersnel je govorio suprotno i u dopisu naveo: „Ne vidim kako bi to radovi u Krešimirovoj ili prolazak vlakova po rivi utjecali na ukrcaj automobila u trajekt. Uostalom, rekonstrukcija ulice Rive Boduli rađena je kako bi se stvorili uvjeti za čekanje automobila za ukrcaj na brodsku liniju prema Dubrovniku koja je u međuvremenu ukinuta“.

Lučka kapetanija Rijeka odbila je odobrenje za plovidbu na liniji Rijeka-Porozina jer talijanski brodar nije pribavio suglasnosti Lučke uprave Rijeka i Županijske lučke uprave Cres. Protiv ovog rješenja brodar je podnio žalbu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 18. listopada 2019. Odluka po toj žalbi još nije donesena.

Neuspjeh u pokretanju linije mnoge bi obeshrabrio, ali ne i talijanskog brodara koji je Agenciji za obalni linijski promet u siječnju ove godine ponovno uputio zahtjev za izdavanje suglasnosti za održavanje linije bez javne usluge Rijeka-Porozina za 2020. i priložio dokumentaciju. Međutim, u novom obratu Agenciji potvrda o usklađenosti s ISM pravilnikom (DOC) koju je izdao Bureau Veritas Croatia nije valjana i traže dokument Hrvatskog registra brodova. Pritom se pozivaju na mišljenje nadležnog Ministarstva. Nepriznavanje DOC-a Bureau Veritas Croatia u ime Republike Hrvatske znači da tijela Republike Hrvatske ne priznaju isprave vlastite države, tvrdi brodar, no ipak je ishodovao i talijanski DOC pa sada ima i hrvatsku i talijansku potvrdu, čime su zadovoljene sve hrvatske i europske zakonske pretpostavke za dobivanje zahtijevane suglasnosti. U svibnju su poslali požurnicu s obzirom na to da je postupak pokrenut u siječnju, a početkom lipnja Agencija ih je uputila da u daljnjem tijeku postupka, prije potpisivanja ugovora o obavljanju javnog prijevoza bez obveze javne usluge, ishode sve one dokumente koje su već ranije pribavljali: suglasnost na plovidbeni red, odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji nadležne lučke kapetanije, potvrdu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da je brod tehnički podoban za obavljanje kabotaže i dokaz o obavljenom pregledu broda. I tako kreću ispočetka tražeći suglasnost Lučke uprave Rijeka i Županijske lučke uprave Cres od kojih još nisu dobili odgovor.

Dokumentacija iz njihova slučaja ne razotkriva sporost hrvatske administracije nego, što je mnogo pogubnije, upućuje na nezakonito postupanje koje se „pokriva“ naoko razumnim obrazloženjima i pozivanjem na odredbe, pravilnike i propise. Međutim, kad se sve pomno prouči, što su Talijani i učinili, vidi se da su obrazloženja hrvatskih pomorskih i lučkih institucija u suprotnosti sa zakonskim odredbama. Iz obimne dokumentacije koja je pripremljena za USKOK mogao bi, pravim rječnikom rečeno, proizlaziti „veliki stupanj vjerojatnosti“ da je postojala koordinacija između svih spomenutih aktera, od ministra preko ravnateljice Agencije, dvojice ravnatelja lučkih uprava, riječkog lučkog kapetana do prvog čovjeka Jadrolinije, kako bi svojim postupanjem opstruirali bilo kakav pokušaj ulaska na hrvatsko pomorsko tržište talijanskom brodaru, a poduprli monopol Jadrolinije koja drži više od 90% domaćeg pomorskog prometa.

„Monopol Jadrolinije svim sredstvima potiče i država i u toj je situaciji nemoguće imati poduzetničkog duha jer drugog brodara Hrvatska i njezina nadležna tijela zaustave svojim postupanjima, diskriminatornim mjerama i odlukama te dvostrukim standardima koje primjenjuju prema domaćem, odnosno stranom brodaru“, rekao je za Nacional izvor blizak talijanskom brodaru. Pritom je dodao da Talijani razumiju da država štiti svog nacionalnog brodara kojeg i subvencionira, ali pritom ne mogu prihvatiti da ga štiti na nezakonit način, ne poštujući nacionalne i zakone Europske unije pa su zbog toga odlučni ići do kraja.

3 COMMENTS

  1. .Ali Jadrolinija vozi i po zimi kad su na trajektu 2 auta a preveze i prvu pomoć čim zatreba. Mislite da bi Talijan to radio?

  2. Treba jednom razbiti taj monopol Jadrolinije svim pravnim sredstvima…I preko UNIJE i svih sudova.Velika podrška talijanskom brodaru.Vlasnici remorkerske tvrtke u Rijeci su Talijani i oni su dobili daljnju koncesiju na 10 godina u Riječkoj luci i nitko se zbog toga ne buni.Flota je upotpunjena s još 2 dobra tegljača s hrvatskim pomorcima i sve uredno radi.Samo Jadrolinija ne otvara niti jednu trajektnu liniju iz Rijeke.Sramotno je da ni jedno plovilo Jadrolinije ne nosi ime Grada pa čija je to uopće tvrtka neka je maknu iz Rijeke u Split,nek zaključaju i Upravu.Ovdje nam takva firma Korupcija-plovidbe ne treba…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here