Home Vijesti Blečić Jelenović: Riječku obalu vratiti građanima!

Blečić Jelenović: Riječku obalu vratiti građanima!

656
0
Ana Blečić Jelenović (Lista za Rijeku)

Godinama slušamo da je jedan od osnovnih problema razvoja grada kronični nedostatak prostora. Jedna takav prostor – riječku obalu – međutim, gledamo svaki dan žaleći što je taj neiskorišteni potencijal izvan dosega Grada. To treba promijeniti i prepustiti dio obale na upravljanje gradu Rijeci, rekla je kandidatkinja Liste za Rijeku za gradonačelnicu Rijeke Ana Blečić Jelenović na današnjoj konferenciji za novinare posvećenoj aktiviranju riječke obale u korist razvoja grada.
“Nemojmo zanemariti važnu stvar, da je Grad upravo nastao od obale, od luke, a sada je potrebno da obala, odnosno luka ponovno bude u funkciji Riječana”, rekla je Blečić Jelenović, podsjećajući na aktualno stanje stvari te nudeći načine aktiviranja gradskih interesa u korištenju operativnog obalnog pojasa.
Luka Rijeka razvrstana je kao luka od osobitog međunarodnog i gospodarskog značaja za Hrvatsku sa statusom luke otvorene za međunarodni promet. Vezano za upravljanje, izgradnju i korištenje luke još 1996. godine donijeta je odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka, zajedno sa njenim bazenima
“Ako iščitavamo tu Odluku onda je jasno da je osnovni zadatak i uloga Lučke uprave trojaka, a to je da zadovolji interese države (u širem smislu), interes lokalne zajednice (u užem smislu) te interese gospodarskih subjekata koji na lučkom prostoru obavljaju svoju djelatnost. Na tom tragu, a imajući u vidu postojeću situaciju, jasno je da se zanemaruje interes lokalne zajednice, što je protivno duhu i slovu Odluke. Na ovakav način kako je to sada postavljeno imamo situaciju postojanja dva gradoačelnika, da ih tako nazovoem, jednog morskog budući da ravnatelja Lučke uprave postavlja hrvatska vlada, i jednog kopnenog, kojeg biraju građani, a pokazalo se do sada nisu ostvarili komunikaciju na zavidnoj razini koja bi doprinjela razvoju našeg Grada. Stoga je intencija mog programa i programa Liste za Rijeku da vratimo obalu Riječanima. Zato je potrebno otvoriti dijalog, odnosno pregovore gradskih vlasti s državnim i županijskim vlastima kako bi se dio obalnog prostora prepustio na upravljanje Gradu”, naglasila je Blečić Jelenović.

foto: josip čekada

Kandidatkinja za riječku gradonačelnicu spomenula je pritom neiskorišteni prostor poput Metropolisa, Lansirne rampe, Silosa kao prostore koji nisu od interesa za Republiku Hrvatsku, jer godinama stoje prazni, propadaju i o njima se nažalost nedovoljni ili gotovo nikako ne vodi računa, a koji bi se mogli iskoristiti za razvoj Rijeke. Ukratko, podsjetila je, već poprilično vremena, nije bilo promišljenog strateškog planiranja, cilja, i mjera nacionalne ni gradske politike kada su u pitanju luka i obala, tako da danas imamo što imamo, odnosno nemamo baš puno
Prema riječima Blečić Jelenović, namjera je da se nakon otvaranja pregovora i određivanja okvira rješavanja ovog problema u skladu sa Zakonom, ovi prostori iskoriste za stambeno-poslovne namjene, kao što moguće da se dio obale prenamjeni za marinu, riješi pitanje financirnja kroz komunalne vezove, čime bi se u Rijeci stvorila jedna nova dodana vrijednost, a taj prostor bio u funkciji Grada i njegovih građana.
“Investicije za navedene projekte mogle bi se ostvariti kroz EU fondove, dobili bi na upotrebu prostore koji nam nedostaju, a istovremeno riješili i pitanje prostora i objekata koji stoje prazni i nisu u upotrebi. Ponovno “urbano spajanje” grada i mora je imperativ, a da bi se uopće došlo do toga, zalažemo se za otvaranje pregovora, tripartitnih, između države, županije i grada, da ovaj prostor, važan za grad i njegov razvitka, konačno stavimo u funkciju. Dosta je zamjena loših odluka još gorima, treba nam promjena načina razmišljanja i djelovanja”, zaključila je Ana Blečić Jelenović.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here