Home Vijesti Kompromis Obersnela i opozicije: Ekološka studija poslana u završnu fazu izrade

Kompromis Obersnela i opozicije: Ekološka studija poslana u završnu fazu izrade

1532
0
foto: rijeka.hr
foto: rijeka.hr
foto: rijeka.hr

Gradsko vijeće Grada Rijeke prihvatilo je prijedlog 16 oporbenih vijećnika da se Komunalnom društvu Čistoća naloži da odmah započnu sa završnom fazom izradom Studije ‘Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom za područje Grada Rijeke i okolice’, te prijedlog riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela da Čistoća unaprijedi postojeće aktivnosti na primarnoj selekciji otpada. Rezultat je to svojevrsnog kompromisa u kojem su nakon višesatne rasprave, oporbeni vijećnici izmijenili su svoj prvotni prijedlog, prema kojem su zahtijevali da KD Čistoća hitno provede zaključke studije, koja predviđa individualizirano odvajanje otpada i uvođenje kompostana.

– Obrazlažući prijedlog oporbenih vijećnika, predsjednik udruge Krizni eko stožer Marišćina Josip Katalinić je, temeljeći stav na zaključcima Studije koju je naručila KD Čistoća, kazao kako valja hitno krenuti u individualizirano odvajanje otpada, i to kako bi se zaštitilo zdravlje građana, ispunile zakonske obveze RH i EU te ispunile regulative Europske unije koje propisuju da se do 2020. godine osigura odvajanje za reciklažu 50% korisnih sirovina te 70% biootpada. Naglasio je kako se prihvaćenim modelom koji uključuje MBO postrojenje i postojeće odvajanje otpada, koje uključuje i primarnu selekciju u zajedničkim spremnicima, ti postoci odvajanja neće moći dostići te će RH uskoro plaćati penale EU. Također, primarnom selekcijom otpada građani će zarađivati, a bude li se, napomenuo je Katalinić, odvozio otpad na Marišćinu, još morati plaćati cementarama za zbrinjavanje dijela otpada.
– ŽCGO nije namijenjen za odvajanje otpada niti za reciklažu, već je zamišljen kao predpriprema smeća za spaljivanje u cementarama, tako da obaveze Hrvatske o odvajanju i recikliranju otpada time neće biti zadovoljene.
Gradonačelnik Obersnel je u odgovoru na izlaganje predlagatelja inicijative istaknuo je kako smatra da su MBO postrojenje i primarna selekcija otpada kompatibilni te je svojim zaključkom, koji je potom prihvatilo i Gradsko vijeće, predložio da Čistoća dodatno pojača aktivnosti na edukaciji građana, poduzme aktivnosti sortiranja opada izgradnjom sortirnice i tri reciklažna dvorišta te da se unapređuje funkcioniranje i rad na već izgrađena dva reciklažna dvorišta i preko 200 eko otoka. Istaknuo je i službeni stav Grada prema kojem je studija koju su naručili neprihvatljiva jer je joj je po njegovom mišljenju jedini cilj dokazati da je postojeći MBO model neracionalan.
– Iako se slažemo s potrebom intenziviranja selekcije s ciljem odvajanja kvalitetnog otpada, treba reći da je sustav MBO i koncipiran da ono što se ne selektira u primarnoj selekciji još jednom selektira i time se zadovoljavaju svi kriteriji EU regulative. Otvaranjem ŽCGO u prvoj godini ćemo ispuniti sve kriterije koje traži EK temeljem smanjivanja biološkog otpada i smanjenja ukupnog volumena otpada.
Oporbeni vijećnici su se u raspravi zalagali za prihvaćanje ekološkog sustava odvajanja otpada kako ga predviđa sama studija koju je naručila KD Čistoća.
Vijećnik Liste za Rijeku Danko Švorinić ustvrdio je kako se radi o istim ljudima i sličnoj studiji onoj koja je izrađena i uspješno implementirana na otoku Krku.
– Čelnici lokalne samouprave takvu studiju nisu proglasili neprimjenjivom i utopijskom i danas odvajaju 40 otpada za razliku od Rijeke gdje se u zadnjih 15-tak godina koristila improvizacija, a rezultat je samo 4 posto odvojenog otpada.
Najveća polemika se razvila oko Švorinićeve tvrdnje prema kojoj je iz studije razvidno kako manji odvoz smeća prema skupoj obradi smeća Marišćini, za koji će građani godišnje izdvajati 22 do čak 70 milijuna kuna, uzrokuje uštede koji premašuju povećani trošak godišnjeg održavanja ekološkog modela zbrinjavanja otpada. Obersnel je to nazvao mantrama, a vijećnik Liste za Rijeku mu odgovorio da bi kao osoba koja se hvali poznavanjem prirodnih znanosti trebao poznavati osnove matematike i u kalkulator ubaciti brojke koje se nalaze u studiji. O uštedama temeljem ekološkom modela zbrinjavanja otpada je govorio i vijećnik Akcije mladih Bojan Kurelić koji je naveo primjer Trevisa u kojem se primjenjuje ekološki model i u kojem su troškovi domaćinstva vezani uz otpad dvostruko manji nego u ostatku Italije.

U raspravi je u ime oporbenih vijećnika sudjelovao i jedan od autora Studije, prof.dr.sc. Slaven Dobrović, koji je kazao kako se postojećom verzijom Studije želi ukazati kako je MBO postrojenje skup model, utemeljen na Strategiji gospodarenja otpadom koja ne računa na spremnost građana da odvajaju otpad ‘na kućnom pragu’. Nasuprot tvrdnjama službenih predstavnika Grada, Dobrović je ustvrdio kako planirani sustav MBO postrojenja na Marišćini i ekološki model otpada nisu kombatibilni nego, dapače, u suprotnosti jedan s drugim budući da je glavni cilj Marišćine proizvodnja sirovine za spaljivanje za koju su potrebne upravo tvari koje se po ekološkoj studiji trebaju odvajati.

I aktualni sat o zbrinjavanju otpada

I na aktualnom satu gotovo sva pitanja oporbenih vijećnika odnosila su se na problematiku zbrinjavanja otpada.

Bojan Kurelić  (AM) postavio je pitanje vezano uz primarnu selekcija otpada. Kaže da je čitao kako KD Čistoća ima namjeru nabaviti 4500 spremnika za smeće za prikupljanje otpada u 2014. S obzirom da Studija koja se odnosi na to nije prihvaćena pita da li postoji ikakav program, odnosno prema kojoj studiji ili programu rada KD Čistoća to radi. Također ga interesira što to znači za građane u smislu cijene.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je očekivao da će se  početi s manipulacijama vezanim uz primarnu selekcija otpada. Obersnel je kazao kako nije točno da studija nije prihvaćena, već je točno da ona nije dovršena. Naručitelj koji definira okvir studije odlučuje da li će je prihvatiti ili ne. Što se konkretne studije tiče njen izrađivač dobro zna da je dio Studije načelno prihvatljiv, a dio nije te pojasnio da će o tome govoriti tijekom točke dnevnog reda koja se na to odnosi. Obersnel je kazao kako KD Čistoća ima plan kojim će provoditi selekciju. No njeni rezultati su jednako imaginarni kao i studija i ovisit će o interakciji medija, građana i Čistoće u provođenju programa, koji se ni po čemu ne razlikuje od programa koji se provodi u drugim sredinama.
Što se tiče cijene, primarna selekcija u prvim fazama će imati za posljedicu povećane troškove ali će KD Čistoća dugoročno imati financijske koristi u gospodarenju otpadom.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti)
S obzirom na to da je grad jedan od suvlasnika tvrtke Eko plus, Sabljak je pitao može li gradonačelnik garantirati da se tamo neće dovoziti i tretirati otpad iz drugih županija ili EU

Gradonačelnik Vojko Obersnel
 je kazao kako ga to pitanje čudi. Po tom pitanju izgleda  imamo dva kriterija. Na tu temu ste se svi upirali da dokažete kako je nakon zatvaranje Viševca jedan od načina rješavanja problema deponiranja, odvoženje otpada na druga odlagališta u Hrvatskoj ili u EU. Dakle kada moramo odvesti otpad drugima, onda je to pohvalno, ali kada bi netko dovezao otpad nama to nije u redu. U ovom trenutku nema naznaka da bi se kratkotrajno ili dugoročno na Marišćini odlagao otpad iz drugih sredina. To koncepcijski nije zamišljeno, ali se ne isključuje mogućnost da se u kontekstu solidarnosti kratkoročno pomogne nekim drugim jedinicama za odlaganje, isključivo komunalnog otpada.

Danko Švorinić (Lista Ri) je pitao u vezi dozvola za privremeno skladištenje otpada na Marišćini. Dozvole su izdane na tri godine i uskoro će isteći. Riječ je o približno 300 000 tona otpada, a tržišna cijena obrade tone smeća je oko 800 kuna. Ispada da bi KD Čistoća trebala platiti 300 mil kuna za taj posao pa pita od kuda će Čistoća namaknuti ta sredstva. Hoće li se građane prevariti na način da se neće ništa učiniti i taj će otpad biti zakopan ili će se i ovaj trošak prevaliti na njih.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
 je kazao kako ne razumije što je vijećnik Švorinić htio reći. Da je CZGO Marišćina gotov, KD Čistoća bi trebala plaćati zbrinjavanje otpada. Što se tiče deponiranog smeća KD Čistoća će to riješiti kroz redovno poslovanje. Gradonačelnik je kazao kako će  u cijenu prikupljanja otpada biti uključena i cijena deponiranja u CZGO Marišćina. Građani nisu ničim obmanuti jer Mehaničko-biološka obrada ovisio o fazi gotovosti uređaja za MBO čija je gradnja pri kraju i u razdoblju od lipnja do rujna bi taj uređaj trebao početi raditi. Nakon definiranja cijene koji će morati plaćati svi koji proizvode otpad, sigurno je da će doći do korekcije cijene i to nije nikakva tajna, kazao je gradonačelnik.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) je pitala da ako KD Čistoća zbrine 70 000 tona otpada godišnje, koliko će Čistoća plaćati Ekoplusu od svibnja kada krene mehaničko-biološka obrada i je li to usporedivo sa sredstvima koje je Čistoća zaradila na prikupljanju otpada te pitala znamo li koliko se od prodaje sirovina zaradilo u redovnoj djelatnosti.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
 je ponovio kako sredstva za to nisu predviđena jer će se ona izdvajati iz redovne djelatnosti. Što se tiče prikupljana otpada, znamo kolika je ta cijena jer to već piše u njegovom izvješću koje je predmet rasprave. U Hrvatskoj na žalost još uvijek ne postoji razvijeno tržište sekundarnih sirovina, ali će se ono stvoriti. Što se tiče prihoda, oni nisu dovoljno veliki da u potpunosti pokriju troškove zbrinjavanja otpada.

Ana Trošelj
 (PGS) postavila je pitanje hoće li se otpad koji ostane nakon obrade u CZGO Marišćina spaljivati  u toplanama Grada koliko će košati to zbrinjavanje.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
 je kazao kako ne zna otkud ta ideja da će se preostali otpad spaljivati u toplanama i ne zna kada je to i gdje raspravljano da će riječke toplane koristiti ostatke otpada nakon obrade MBO. Toplane koriste plin kao energent gdje god je to bilo moguće, a o tome  nikada nije nitko raspravljao. Zbrinjavanje gorivog ostatka bit će riješeno na drugi način.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – stranka rada) postavila je pitanje u vezi namjenskog trošenja naknade za razvoj iz komunalnih usluga. Prema njenim saznanjima Komunalno društvo je obavezno trošiti ta sredstva namjenski, ali se prema njenim spoznajama ta sredstva godinama troše nenamjenski. Podsjetila je na 22 mil kuna sredstava komunalnog društva koja je Grad iskoristio za izgradnju bazena te pitala je li se vratilo 12 mil kuna u 2013. kako je bilo obećano i zašto se ta sredstva nenamjenski troše.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
 je kazao kako je zakon propisao mnogo obaveza. No kada se radi o kapitalnim investicijama kakva je bila gradanja bazena, HDZ-ova Vlada nije dala suglasnost za zaduženje za 190 mil kuna, za dio koji je bio namijenjen izgradnji cestovne infrastrukture i izgradnju bazena i to kada je za kredite bila najniža kamatna stopa. HDZ-ova vlada je dala suglasnost za manji iznos pa je Gradsko vijeće dalo suglasnost da se proračunska sredstva iskoriste za nedostajući dio sredstva za dovršenje bazena. Ta se sredstva zbog loše gospodarske situacije nisu mogla vratiti u odgovarajućem roku, ali je KD i bez toga imalo dovoljno sredstva za svoje projekte. 10 mil kuna je vraćeno tijekom 2013. preuzimanjem kreditnih obaveza tog društva, a ostatak će na isti način biti riješen kroz slijedeću godinu.

Nikolina Milčić (Hrvatski laburisti – stranka rada) pitala je planira li Grad Rijeka pronaći lokaciju za izgradnju kompostane kako to naređuju direktive EU.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
 je kazao kako zna da se primjerice u 380 gradova u Njemačkoj bio otpad kompostira. Grad Rijeka ne planira izgradnju kompostana jer će se bio otpad zbrinjavati kroz sustav MBO jer je tako dogovorila HDZ-ova Vlada sa EU prilikom potpisa ugovora. Grad Rijeka i da hoće na 44 km2 površine ne može planirati takve kompostane jer one zbog smrada koji proizvode moraju biti jako daleko od naseljenih mjesta. Grad Rijeka motivirat će i poticati nabavku opreme za obiteljske male kompostane.

Ljubica Dujmović Kosovac
 (Hrvatski laburisti) je pitala da s obzirom na to da su u opticaju informacije o gradnji spalionice upitala da li se radila studija koliko bi iz takvog spaljivanja otpada moglo proizaći čestica koje bi mogle utjecati na zdravlje i da li je izrađena studija o tome.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
 je kazao kako spalionica nije nikakva alternativa i njena gradnja nije nikada planirana. Ne zato što to nismo htjeli već zato što je Hrvatska prije 5-6 godina ugovorom sa EU definirala upravo ovu tehnologiju koja se sada implementira. Jedina spalionica koja je tako predviđena ć se graditi u Zagrebu. Studija nije rađena jer nije bilo ni predviđeno da se gradi. Inače u Beču i Padovi postoje takve spalionice u gradu je se koriste i za spaljivanje i proizvodnju el. energije.

Predrag Miletić (Lista za Ri) je postavio pitanje vezano uz zaštitu mora i okoliša. Pitao je da li se podzemne vode s Marišćine usmjeravaju prema izvorima na Kantridi. Interesira ga da li se ispitivala kvaliteta mora na plaži Ploče i kraj Stadiona Kantrida nakon nedavnih poplava.

Gradonačelnik Vojko Obersnel
 je kazao kako se prva mjerenja kakvoće vode provode od 15. svibnja nadalje i vezana su uz sezonu kupanja. Ako vijećnik Miletić smatra da je Marišćina problem koji ima utjecaj na podzemne vode, Obersnel je kazao kako je točno je da je sliv usmjeren prema dva izvorišta na Kantridi. No na Marišćini postoji zatvoreni sustav obrade voda koje se prebacuju u posebni rezervoar iz kojeg se prevoze na Centralni pročiščivać. Na području općine Viškovo ima 15,000 stambenih objekata koje imaju septičke jame. Prema evidenciji svega 100 -300 domaćinstava redovito prazni septičke jame. Trebali bi se zapitati koliko takvim neodgovornim ponašanjem utječemo na kvalitetu mora. (rijeka.hr/rd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here