Home Biznis RINTERVJU: GRAD RIJEKA IZGRADNJOM INKUBATORA ENERGANA ULAŽE U INDUSTRIJE BUDUĆNOSTI, Jana Sertić

RINTERVJU: GRAD RIJEKA IZGRADNJOM INKUBATORA ENERGANA ULAŽE U INDUSTRIJE BUDUĆNOSTI, Jana Sertić

229
0
Jana Sertić, pročelnik za poduzetništvo grada Rijeke

Rijeka se kroz izgradnju Inkubatora Energana opredijelila za ulaganje u razvoj IT i kreativnih industrija, koje su prepoznate kao industrije budućnosti, a čije se prednosti očituju u broju radnih mjesta koja generiraju, iznadprosječnim plaćama, pozitivnom doprinosu društvenom brutoproizvodu te visokoj razini tehnoloških kompetencija i razvojno-istraživačkog potencijala. O samom projektu u našoj rubrici RIINTERVJU ugostili pročelnicu za poduzetništvo Janu Sertić

1. Koji je glavni cilj EU projekta Energana – Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju?

U procesu revitalizacije i prenamjene napuštenih industrijskih objekata projekt Energana u ovom trenutku ima izrazito značajno mjesto, ne samo stoga što se radi o obnovi industrijske baštine, već i stoga što je toj industrijskoj baštini namijenjena nova razvojna uloga u skladu sa strateškim smjernicama razvoja Rijeke. Drugim riječima, nekadašnji vodeći protagonisti gospodarstva riječkog područja, poput Tvornice papira, danas postaju zamašnjaci postindustrijskog doba.

Energana predstavlja inkubator – mjesto gdje se poduzetnicima početnicima, startupovima i poduzetnicima u fazi rasta pruža stručna podrška koja obuhvaća kompletnu infrastrukturu: radni prostor, dostupnost znanja i vještina iz specijaliziranih interesnih područja, mentorstva stručnjaka, napredna oprema i alati koji im inače ne bi bili dostupni te okruženje u kojem se mogu dodatno educirati, umrežavati, razmjenjivati iskustva i povezivati s drugim poduzetnicima, stručnjacima i institucijama.

Cilj ovog projekta je jačanje konkurentnosti i poticanje rasta i razvoja novoosnovanih i postojećih malih i srednjih poduzeća u IT sektoru i kreativnim tehnologijama na području Urbane aglomeracije (UA) Rijeka, kroz suvremenu poduzetničku infrastrukturu – proširenje sustava inkubatora u vlasništvu Grada Rijeke i usluga koje se u njima nude.

Uspostavom inkubatora Energana proširuje se postojeći sustav inkubatora Grada Rijeke, koji u ovom trenutku broji dva poduzetnička inkubatora, Startup inkubator i RiHub.

Grad Rijeka preko Odjela za poduzetništvo financira rad poduzetničkih inkubatora za uslužne i proizvodne djelatnosti kojima upravlja Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., odnosno Poduzetničkog inkubatora za uslužne djelatnosti Torpedo i Tehnološko-edukacijskog poduzetničkog inkubatora Proizvodni park Torpedo za poduzetnike iz proizvodnih djelatnosti. U ovom trenutku u oba inkubatora posluje ukupno 32 poduzetnika unutar programa inkubacije, post-inkubacije, akceleracije i virtualne inkubacije. Poslovnim subjektima pružaju se uvjeti za rad i podrška poput kvalitetnog i povoljnog poslovnog prostora, korisnih edukacije kroz navedene programe i tematske događaje, co-working prostor, poslovno savjetovanje te pomoć pri umrežavanju i internacionalizaciji.

Proizvodni park Torpedo je poduzetnički inkubator za aditivnu tehnologiju i predstavlja naprednu poduzetničku infrastrukturu čije je uspostavljanje sufinancirano putem EU projekta. Projektom je obnovljena stara industrijska hala, nabavljena i puštena u rad specijalizirana i suvremena oprema za 3D skeniranje, modeliranje i printanje iz pijeska, polimera i metala uz prateće programske aktivnosti. Startup inkubator Rijeka, uz centar RiHub u kojem je smješten, korisnicima pruža podršku u razvoju poslovne ideje i pokretanju poslovnog subjekta. Radi se o sustavnom programu koji objedinjava edukacije, mentorsku podršku, novčane subvencije za najuspješnije korisničke timove, pomoć u izvedbi poslovnog plana, povezivanje s investitorima i međunarodnom startup scenom te radni prostor, opremu i ostalu prateću infrastrukturu. Prostrani open-spaceco-working prostor centra RiHub besplatno je stavljen na raspolaganje riječkim poduzetnicima i digitalnim nomadima, dok pripadajuća kongresna dvorana bilježi izrazitu popunjenost primarno eventima orijentiranima na poduzetništvo, no svakako i ostalim sadržajima koji dolaze iz poslovnog, javnog, akademskog i civilnog sektora. Startup inkubator i RiHub centar sastavnice su Odjela gradske uprave za poduzetništvo te su u potpunosti financirani iz proračuna Grada Rijeke.

2. Kolika je ukupna vrijednost projekta?

Ukupna vrijednost projekta Energana – Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju iznosi 46.315.956 kuna od čega je 31.468.168 kuna sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.’ putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam), a 2.776.603 kuna od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Grad Rijeka je za projekt Energana osigurao ukupno 34.244.771 kn bespovratnih sredstava.

3. Koje su sve aktivnosti predviđene projektom?

Projekt obuhvaća obnovu zgrade bivše energane Tvornice papira Rijeka, nabavu specijalizirane opreme u tri glavna tematska područja (IT/IoT/AI, GameDev industrije te foto i video produkcije), uspostavu edukacijskih programa i sustava mentorstva u navedenim područjima, uključujući i poduzetničke vještine te internacionalizaciju, te uspostavu modela upravljanja inkubatorom i promotivne aktivnosti.

Energana će imati specijalno opremljene prostore u cilju podrške procesu inkubacije, čije će funkcionalnosti koristiti njeni stanari za vrijeme boravka u inkubatoru: laboratorij za umjetnu inteligenciju (AI Lab) s ICT opremom za potrebe edukacija poduzetnika usmjerenih na razvoj umjetne inteligencije, IoT/robotička radionica za praktično korištenje IoT i robotske opreme, testiranje i razvoj sustava, učionica za razvoj računalnih igara s radnim stanicama i softverom za potrebe svih segmenata razvoja igara uz 3D printer i 3D skener, te filmski i fotografski studio s profesionalnim kamerama, rasvjetom, pozadinama, uz tonski i grafički studio i projekcijsku dvoranu. U prostoru Energane bit će smješten i Data Centar, podatkovni centar TIER 3 razine sigurnosti koji će nuditi usluge pohrane podataka zainteresiranim korisnicima inkubatora, uz server namijenjen za proizvode koji koriste AI.

Uz navedene specijalizirane prostore, inkubator će na ukupnoj površini od preko 2.700 m2 raspoređenih na tri etaže imati i 24 ureda/inkubacijske jedinice za potrebe MSP, multifunkcionalnu dvoranu, coworking prostor, tri učionice/sale za sastanke, dva ureda/inkubacijska prostora za MSP iz područja foto/video industrije, četiri sobe za razgovore, lounge zonu, mini kuhinje, info pult, dizalo i druge zajedničke prostore, u cilju omogućavanja učinkovitog i ugodnog boravka korisnika inkubatora.

4. Na koji način korisnici Energane mogu dobiti podršku u razvoju svojih proizvoda i usluga?

Programski dio inkubatora podijeljen na tri tematska modula:
(1) IT – Umjetna inteligencija (AI) – internet stvari (IoT)
(2) GameDev – razvoj video igara
(3) Foto i video produkcija.
Za korisnike svakog od tri tematska modula osigurana je sveobuhvatna podrška: radni prostor, oprema i alati, edukacije, radionice i treninzi, specijalizirani eventi, konferencije i meet-upovi te podrška stručnih mentora. Svrha programa je pomoći malim i srednjim poduzetnicima u različitim fazama razvoja, posebice u početnoj fazi i fazi rasta, da kroz specijalizirane programe iz navedenih područja, ali i kroz edukacije za unaprjeđenje poduzetničkih vještina i program internacionalizacije, steknu relevantna znanja, partnerstva i iskustva koja će im omogućiti napredak i konkurentnost.

5. Tko se sve može prijaviti/uključiti? Ima li već zainteresiranih?

Primarnu ciljnu skupinu čine mali i srednji poduzetnici početnici i poduzetnici u fazi rasta u IT, kreativnim i kulturnim industrijama(KKI)i povezanim područjima te startupovi proizašli iz programa Startup inkubatora, s područja UA Rijeka.

Uz njih, aktivnosti inkubatora orijentirane su i na studente, učenike srednjih škola, umjetnike, ustanove iz područja obrazovanja i kulture te znanstvene i visokoškolske institucije, kao i na druge dionike koji mogu participirati u aktivnostima inkubatora ili potencijalno predstavljaju buduće korisnike.

U ovom trenutku OGU za poduzetništvo Grada Rijeke već dobiva pojedinačne upite poduzetnika koji iskazuju interes za korištenje usluga inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju, a uspostavljena je i suradnja s udrugom IT zajednica Rijeka koja okuplja poduzetnike IT sektora iz Rijeke i šire. Ta je podrška projektu iskazana sudjelovanjem predstavnika IT zajednice Rijeka na kick-off konferenciji u ožujku 2022.

U svjetlu uključivanja ciljnih skupina u projektne aktivnosti i rad inkubatora, OGU za poduzetništvo Grada Rijeke u stalnom je kontaktu i dijalogu s riječkim poduzetnicima i stručnjacima, posebice onima koji koriste postojeću poduzetničku infrastrukturu i/ili su na drugi način povezani sa sustavom inkubatora. Posebnu ulogu u tom participativnom procesu imaju uspješni poduzetnici – mentori Startup inkubatora Rijeka, koji svojim idejama i mišljenjima doprinose kvaliteti i relevantnosti projekta, a namjera je da se inkubator i nakon službenog kraja projekta razvija kroz međusektorsku suradnju i uz uključivanje lokalnih dionika. Tim mehanizmima osigurava se praćenje i zadovoljavanje aktualnih potreba u poduzetništvu te usklađivanje Energane sa suvremenim trendovima u ciljanim IT/KKI industrijama.

6. Koje nam promjene Energana donosi? Koje su očekivane koristi, odnosno ishodi projekta? Koliko će korisnika biti uključeno u programe inkubatora?

Projektom je predviđena cjelovita uspostava i opremanje nove poduzetničko-potporne infrastrukture s optimalnim modelom upravljanja, unutar koje će se pružiti podrška za minimalno 90 malih i srednjih poduzeća.

Očekuje se da se Energana pozicionira kao inovativni hub – centar za razvoj, komercijalizaciju i demonstraciju novih proizvoda/usluga baziranih na IT, kreativnim ismart tehnologijama, koji će doprinijeti većoj konkurentnosti lokalnih poduzeća, otvaranju visokokvalitetnih i održivih radnih mjesta, povećanju (samo)zapošljavanja i stope preživljavanja tehnoloških startupova u Urbanoj aglomeraciji Rijeka. Inkubator će ujedno omogućiti i veću dostupnost izvorima financiranja, odnosno mreže potencijalnih investitora.

Dodatne očekivane koristi rada inkubatora su povećanje zaposlenosti kroz pokretanje novih startupova, povećanje razine i kvalitete aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru uz poticanje učinkovitije suradnje sa znanstveno-istraživačkim sektorom, te privlačenje domaćih i stranih investicija.

Konačno, Energana izravno doprinosi ostvarenju Stateškog cilja 2 Plana razvoja grada Rijeke 2021-2027., posebice u polju drugog specifičnog cilja – Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija.

7. Značenje inkubatora za grad Rijeku?

Rijeka se kroz izgradnju Inkubatora Energana opredijelila za ulaganje u razvoj IT i sektora kreativnih i kulturnih industrija, koji su prepoznati kao industrije budućnosti, a čije se prednosti očituju u broju radnih mjesta koja generiraju, iznadprosječnim plaćama, pozitivnom doprinosu društvenom brutoproizvodu te visokoj razini tehnoloških kompetencija i razvojno-istraživačkog potencijala.Očekuje se da će Energana, kroz podršku i jačanje poduzetničkih inicijativa kreativnog i IT sektora, doprinijeti porastu broja IT/KKIstartup firmi i pružiti ozbiljnu podršku daljnjem razvoju tehnoloških startupova.

Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju nakon izgradnje i puštanja u rad postat će ključni dio napredne poduzetničke infrastrukture u vlasništvu Grada Rijeke, odnosno inovacijski hub u kojem se razvijaju i testiraju proizvodi/inovacije visoke dodane vrijednosti iz područja kreativnih industrija i smart city tehnologija. Inkubator time postaje rasadnik IT kadrova i kadrova u sektoru kreativnih i kulturnih industrija, generator rasta poduzeća u navedenim industrijskim područjima, ali i novi prostorni, materijalni i organizacijski kapacitet za razvoj drugih naprednih industrija i stručnjaka, čiji je cilj stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i novo samozapošljavanje u propulzivnim industrijskim područjima.

Previous articleErdogan: Nećemo podržati ulazak Finske i Švedske u NATO
Next articleBahati tip htio ispasti faca i izazvao starca na tučnjavu. Ovaj ga je razvalio

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here