Home Vijesti Sabina Salamon: Nisam prijetila verbalnim deliktom!

Sabina Salamon: Nisam prijetila verbalnim deliktom!

813
0

Nakon jučerašnjeg članka koji smo objavili pod naslovom “Verbalni delikt: Predsjednica UV MMSU zaprijetila sudskim postupkom odbornicima koji su protiv njenog prijedloga!”, javila nam se predjsednica upravnog vijeća Sabina Salamon. Njezino reagiranje objavljujemo u cijelosti:

Dužna sam reagirati na navedenu objavu koja iznosi netočne podatke o nezadovoljavanju formalno-pravnih uvjeta kandidatkinje Branke Benčić koja je predložena Gradskom vijeću na usvajanje na sjednici koja će se održati 14. srpnja 2020. te ujedno dovodi u pitanje rad Upravnog vijeća u postupku imenovanja ravnatelja/ice MMSU.
Odbor za kulturu grada Rijeke dao je na elektroničkoj sjednici održanoj 10. srpnja negativno mišljenje o Prijedlogu imenovanja Branke Benčić s 4 glasa protiv i jednim za, a većinsko mišljenje protiv doneseno je na temelju krivog tumačenja dokumentacije–ispisa iz Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)koju je kandidatkinja priložila svojoj prijavi, a iz kojeg po mišljenju Odbora nije razvidan radni staž, što nije točno, jer su u obrascu kao službenom dokumentuo podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a navedene sve godine radnog staža, a ukupan zbroj godina radnog staža kojeg Odbor smatra problematičnim, HZMO nije dužan navesti o čemu se Upravno vijeće detaljno informiralo prilikom otvaranja pristiglih prijava kako bi se izbjeglo neispravno tumačenje i nezakonito diskvalificiranje kandidata. HZMO u pravilu ne izdaje potvrde kojima potvrđuje godine radnog staža, smatrajući da su razvidne iz elektronskog ispisa, no iznimno i na poseban zahtjev, za ovu priliku dostavilo je pojašnjenje, koje je Odboru dostavljeno,a koje Odbor nije uzeo u obzir, iako je razvidno da Branka Benčić posjeduje više od 10 godina rada u kulturi.

Nadalje, argumenti predsjednika Odbora za kulturu da kandidatkinja nije priložila druge dokaze o radu, u vidu ugovora ili potvrde poslodavca,neosnovani sus obzirom da je u tekstu natječaja bilo propisano da kandidati trebaju dostaviti ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a. Isto tako njegova tvrdnja navedena u obrazloženju za glas protiv, da je status članstva u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika svojstvo, a ne dokaz o radu, je netočna, jer se članstvo u istoj smatra 8-satnim radom, na osnovi čega Republika Hrvatska članovima uplaćuje doprinose.

Držeći da je sjednica Odbora za kulturu radni sastanak gdje se o nejasnoćama raspravlja u cilju donošenja mjerodavnih odluka, u elektroničkoj korespondenciji navela sam Odboru da se neosnovanom povredom prava kandidata otvara mogućnost da kandidat zatraži pravnu zaštitu, što predsjednik Odbora Zvonimir Peranić nije shvatio kao upozorenje o posljedicama neispravnog postupanja, već je to tendenciozno protumačio prijetnjom i verbalnim deliktom,iako sam u elektroničkoj korespondenciji (10.7.) pojasnila da se ne radi o prijetnji odbornicima već o pravnoj mogućnosti da oštećeni kandidat zatraži pravnu zaštitu spram instance odgovorne za provedbu postupka natječaja, ukoliko je nezakonito diskvalificiran.

Također, pozivanje na slobodu mišljenja i rada Odbora nije primjereno, jer se u konkretnom slučaju nisu iznosila vlastita mišljenja, već je trebalo utvrditi da li priložena isprava (ispis iz HZMO) zadovoljava kriterij propisan natječajnim tekstom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here