Home Najnovije Strategija razvoja Rijeke: Nejasna vizija, netočni ciljevi i pogrešne mjere

Strategija razvoja Rijeke: Nejasna vizija, netočni ciljevi i pogrešne mjere

2045
16

Prijedlog prve Strategije razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. u četvrtak će se naći pred gradskim vijećnicima gdje će s obzirom na odnos snaga vjerojatno biti usvojen. Sadržaj i slabosti Strategije za portal Rijeka Danas analizirao je ing Boris Bradarić iz Kvarnerskih injženjera:

Prije svega treba pohvaliti činjenicu da smo prvi put od osnutka Grada Rijeke u današnjem obliku napokon dobili željno očekivanu Strategiju Razvoja. Najveći doprinos ove strategije u ovom trenutku bez obzira na njezin sadržaj je da ona napokon postoji pod tim imenom i da se o njoj moze razviti diskusija.

industry_mini-extra_large350
‘Strategija proizvod SDP-ovog predizbornog programa i dosadašnjeg načina vođenja grada i zupanije koji se pokazao potpuno neuspješnim’

I. Gospodarstvo
Strategija analizira postojeće stanje riječke privredi ali se u ovoj analizi ne vide podaci o pokrivenosti uvoza izvozom. Zadnji podaci govore o 53.3% pokrivenosti na nivou Županije pa ni Rijeka neće biti izuzeta od takvih omjera.
Sto znače takve brojke? Znače da nam se društveni kapital (državni i privatni) kontinuirano odlijeva u Inozemstvo, a sve kao rezultat uništavanja domaćih radnih mjesta.
Ono malo prerađivacke industrije sto je ostalo na našem području sudjeluje s 85,8 % u ukupnom izvozu, a s 33,3 % posto u uvozu (+ 52,5%). Nasuprot tome, Trgovina sudjeluje sa 7,8% u izvozu, a s enormih 55,3% u uvozu ( -47,5%).
Ovi podaci jasno ukazuju da nasa prerađivačka industrija ne kontrolira niti domaće traziste, a to je preduvjet bilo kakvog održivog razvoja.
Jedan od primjera na kojima se najbolje vidi način na koji država i JLS neučinkovitim investicijama javnog sektora pogoršavaju situaciju i pokrivenost uvoza izvozom je izgradnja kanalizacijskog sustava riječkog prstena gdje su kompletni kanalizacijski sustavi nabavljeni u inozemstvu od strane GP KRK-a kao glavnog izvođača, a ne na domaćem trzistu.
Drugim riječima Strategija već u samoj analizi stanja propušta uočiti tri ključna problema:
1. (Ne)pokrivenost uvoza sa izvozom
2. Nepostojanje vertikalne i horizontalne povezanosti hrvatskih tvrtki
3. Neučinkovitost investicija u javnom sektoru za razvoj domaćih tehnologija i proizvoda.

II. Grad Rijeka – SWOT analiza
Napravljena swot analiza je u većem dijelu u neskladu s logikom upravljanja projektnim ciklusom. Povoljan zemljopisni polozaj , Konkurentnost rijecke luke, Sveučiliste i većinu drugih stavki ne mozemo svrstati pod Snage jer ih ne mozemo ojačati pa iz toga ne mogu slijediti nikakvi ciljevi i mjere. Pod snagom se može podrazumijevati razvojni potencijal stanovništva grada (obrazovanost, radna sposobnost, organiziranost, umreženost, efikasne institucije itd.) te razvojni uvjete koje je to stanovništvo već stvorilo.Takvo određivanje snaga potrebno je zato što potencijal treba pokrenuti i po mogućnosti što više ojačati kako bi se navedeni problemi što bolje i brže riješili.

Sveučiliste u Rijeci je uvršteno pod Snage, sveučiliste – razvoj znanosti i tehnologije + transfer tehnologija pod Prilike/Mogućnosti, a u isto vrijeme razvoj ljudskih resursa je uvršten kao slabost.

Radi se o kontradiktornim stvarima koje su u neskladu sa logikom upravljanja ciklusom.

Sveučiliste možemo staviti pod Prilike/Mogucnosti ali razvoj-znanosti i tehnologija + transfer tehnologije + razvoj ljudskih resursa moramo uvrstiti kao Slabost.

Primjerice, naše strukovne škole i tehnički fakultet nemaju poštenog aparata za zavarivanje, a da ne govorimo o opremi, softwarima koji se koriste u industriji te o nepostojanju edukativnih up-to–date treninga edukativnog osoblja kako bi se osigurala kompatibilnost nastavnog programa i privrede.

Nadalje, nepostojanja vertikalne i horizontalne povezanosti hrvatskih firmi uopće nije uvršteno u slabosti.

Sto se tice Prijetnji, naši najveci problemi leže u ljudskim resursima. Ovaj problem je potenciran političkom korupcijom, odnosno političkim kadroviranjem i na taj način je intelektualno degradirano cijelo drustvo. Ako se u SWOT analizi pod Prijetnjama nije nasla Politicka korupcija ili političko kadroviranje, na koji nacin mislimo osigurati da stručni i kompetentni ljudi dođu na potrebna mjesta kako bi bilo kakva strategija uspjela?
Nepoznavanje značenja ekonomski najisplativije cijene u javnom sektoru i značenje investicija u javnom sektoru za razvoj domaćih tehnologija I proizvoda uopće nije niti uvršteno kao Prijetnja, a da ne govorimo o strukturnim reformama na lokalnom i državnom nivou.
Prema tome pogrešno svrstavanje u SWOT tablici ili netočna SWOT analiza kasnije će se ogledati u netočno određenim ciljevima i pogrešno adresiranim mjerama.

III. Vizija
Vizija ‘Rijeka je grad ugodan za zivot…itd…’je nedorečena i zapravo ne znači ništa.
Vizija može biti jedino ono na čemu će se ovaj grad razvijati i od čega će njegovi građani živjeti…jer se govori o strategiji razvoja grada kao na primjer: Rijeka Industrijsko-Lučki i Znanstveno tehnološki centar zapadne Hrvatske i šire regije ili Uslužno-turistički-zabavni centar kako je to želio SDP sve ove godine.
I sada dolazimo do:

IV. Strateški ciljevi i Akcijski Planovi

1. ‘Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca’
Ovdje je nejasno zašto je ‘Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca’ strateški cilj, a ne prioritet djelovanja.
Iz strategije ispada da je strateški cilj samo izgradnja potrebne infrastrukture što se definitivno ne moze trpati pod strateške ciljeve.
Što tih 15.5 milijardi posuđenog ili poklonjenog novca i 185 milijuna vlastitog novca znače 2020. godine za građane i društvo?
Zašto ne govorimo o projekciji tereta za razdoblje 2014.-2020. kao strateškom cilju i o omjeru uloženog i zarade?
Zašto strateški cilj nije projekcija BDP-a 2014-2020?
Zasto strateški cilj nije projekciji broja radnih mjesta 2020.?
Ne može strateški cilj biti izgradnja infrastrukture sama za sebe.
Strateški ciljevi moraju biti jasna povratne veza u procesu monitoringa koji će pokazati da li smo na pravom putu ili ne te da li se nešto u međuvremenu mora mijenjati u strategiji.
Indikatori koji su navedeni u predloženoj Strategiji nisu jasni. Kilometri izgrađenih cesta, uložena sredstva, pokazatelj broja putnika, tone prekrcanog tereta itd.
Ovakav način planiranja dovest će nas u sličnu situaciju kao i sa izgradnjom auto-cesta kada je jedini strateski cilj bila njihova izgradnja bila bez jasnih parametara što ta izgradnja treba generirati i da li ćemo to na kraju i otplaćivati.

2. ‘Na temeljima drustva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno drustvo’
Kao i kod strateškog cilja 1, nejasno je što su glavni strategijski ciljevi te mjere i parametri (indikatori ) u praćenju provedbe akcijskih planova .
Isto tako, Strategija ne određuje koje su to industrije ili tehnologije u koje ce se ulagati i kako će se to postici (nedostaju mjere i modeli razvoja
Kako razviti ljudske resurse i transferirati znanje u tehnološki zaostalim institucijama sa edukativnim kadrom koji nije uskladio nastavni program i primjenjene tehnologije? Ako to ne štima, koji su ciljevi i koje ce se mjere poduzeti da bi se to omogucilo?
Mjere i indikatori koji su navedeni apsolutno nisu adekvatni postojećoj situaciji u privredi, a sve je krenulo od krive analize stanja, pogrešne i netočne SWOT analize, da bi sve kulminiralo netočno određenim ciljevima te pogrešno adresiranim mjerama.

3. ‘ Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne ukljucenosti i razvojem projekata od zajednickog interesa’
Dostojanstvo građana počinje s radnim mjestom i financijskom samoodrživošću pojedinca i njegove obitelji.
Strateški ciljevi pod točkom 1. (po procjenama Svjetske banke) ne mogu generirati više od tisuću radnih mjesta na riječkom prometnom pravcu i možda još tisuću radnih mjesta u Waterfrontu, a planira se ulaganje vrtoglavih 16.7 milijardi HRK.
Sto se tice strukture poslova, radi se o pretežno niskoplaćenim poslovima.
Pored toga, Strateški cilj 2 je potpuno nejasan jer se nigdje ne navodi koje ćemo dijelove industrije razvijati i koliko bi to trebalo generirati radnih mjesta ( KV,VKV, VS,VSS). Pretpostavljam da onaj koji je napravio ovo strategiju govoreći o novim znanjima i tehnologijama vjerovatno misli na uski krug ljudi koji se vrte oko IT tehnologije I bio-medicine i koji imaju VSS spremu pa na dalje.
Uzevši u obzir da je visina investicija strateškog cilja broj 2 nešto više od 3 milijarde kuna, a većinom ce se potrošiti na izgradnju zgrada i infrastrukture, a manje na smanjivanje tehnološke zaostalosti edukativnih institucija i adekvatne treninge koji bi tu tehnološku zaostalost brzo premostili, možemo konstatirati da je strateški cilj 3. samo puka zelja.
A to znači da većina građana Rijeke sa KV,VKV itd nemaju nikakvu šansu u bližoj i daljoj budućnosti naći bilo kakav dostojan posao kojim bi prehranjivali svoju obitelj.

Zaključak
Ako uzmemo u obzir nedovoljno točnu analizu stanja, pogrešno koncipiranu i dijelom netočnu SWOT analizu, nejasnu viziju s netočno određenim ciljevima i pogresno adresiranim mjerama, glavni utisak je da je ova strategija napravljena kako bi se opravdala do sada vođena politika pod SDP-ovim vodstvom. Strategija je proizvod SDP-ovog predizbornog programa i dosadašnjeg načina vođenja grada i zupanije koji se pokazao potpuno neuspješnim.
Samu Strategiju su radili isti ljudi koji dugo godina rade u sistemu pa se postavlja pitanje koliko su mogli biti objektivni, realni i stručni u razradi ovakve strategije koja nije osigurala odvajanje politike od struke, a to je glavni preduvjet kvalitetne Strategije.
Upravo to smo eksplicitno trazili u Master Planu Reidustrijalizacije gdje su inženjeri pripremili modela razvoja, a od strucnjaka sa Ekonomskog i Pravnog Fakulteta iz Rijeke uz asistenciju Ekonomskog Instituta iz Zagreba trazila bi se izrada Strategije razvoja industrije. To moraju biti stručnjaci koji nemaju nikakve veze sa dosadasnjim sistemom i koji će realno i objektivno sagledati postojecu situaciju i bez figa u džepovima napraviti točnu SWOT analizu s precizno određenim ciljevima i adekvatnim mjerama.
Ova strategija također nije osigurala multidisciplinarni pristup od stručnjaka koji su se već bavili ovakvim pitanjima i koji za to imaju potrebne reference. Na ovoj strategiji nisu radili iskusni tehnoloski manageri/inžinjeri koji rade ili su radili u razvijenim industrijskim zemljama i koji dobro poznaju organizacijsku razvojnu strukturu iznutra i one dijelove koji se ne nalaze u strategiji ali su bitni za njenu provedbu.
Zaključno, ovakva strategija trebala bi otići na hitnu doradu i to kod relevantnih institucija.

16 COMMENTS

 1. Reindustrijalizacija Rijeke da. Sve drugo je luk i voda. Dokaz: Da li Riječani bolje žive jer imaju autocestu do Zagreba?Ne, jer imaju kao i svi ostali samo dug kojeg je očito nemoguće vratiti. Više vrijedi (ponavljam) jedan Torpedo s 1.200 zaposlenih nego ta autocesta. Može li se to shvatiti? Ne može. I upravo su investicije (bez novaca) u takve projekte ono što se nudi od nesposobne vlasti SDP-a, kojoj su samo sitnolopovski interesi misao vodilja, tip da kanalizaciju radi firma ta i ta.A da se i stvarno ne misli na razvoj ovog grada, jest i dokaz kakvi se ljudi i s kakvim iskustvom dovode na najvažnija mjesta u firmama, koji bi trebale potegnuti razvoj.
  Podrška autoru ovog komentara, jer On je dokaz da u ovom gradu ima ljudi koji znaju, ali koji se ignoriraju,zbog političke korupcije.

 2. U cijelosti se slažem sa većinom donešenih zaključaka po analizi strategije razvoja Rijeke po gosp.Bradarići ali istovremeno želim skrenuti pozornost da
  jedna velika većina poznatih gospodarstvenika koji nešto znače u ovom gradu, nisu upoznati sa imenima izrađivača dostavljene strategije.Sam proces strategije odnosno strateškog planiranja po meni bi trebao započeti obrnuto a to znači onda kada ponajprije Gradsko Vijeće odluči usvojiti strategiju razvoja i kada usvoji akt regulative kojima će se ovlastiti gradonačelnik da imenuje radnu skupinu ili odbor za strategiju razvoja Grada. Strategija razvoja ne može biti monopol samo jedne političke opcije, stranke ili partije i njihove ideologije, odnosno stvar samo jedne ili nekoliko interesnih skupina gradjana. Ona mora uključiti predstavnike gotovo svih različitih slojeva i grupacija gradjana, a lokalna uprava je ta koja ce biti koordinator cijelog procesa. Zbog toga treba po meni najprije formirati i organizirati Radnu skupinu ili odbor za strategiju razvoja. Ta skupina / odbor treba imati javno-privatni karakter i u nju trebaju ući predstavnici lokalnih poduzeća, institucija, relevantnih gradskih odjela, zajednice, gradski vijećnici, i sl.U ovom procesu veoma je važna i ključna suradnja izmedju javnog i privatnog sektora.

 3. @BOBI
  Kako sam kazes strategija razvoja ne moze biti stranacki obojena nego poslije rasprave mora dobiti siru strucnu,javnu i politicku podrsku…
  I tu si u pravu kada kazes da se treba od strane GV formirati radna skupina koja ce nagledati izvedbu te iste strategije.
  Kako god izvedbu Strategije treba prepustiti strucnjacima koji ce izvrsiti dubinsku analizu firmi,institucija, materijalnih i intelektualnih resursa s kojim raspolazemo.
  Oni koji rade strategiju ne smiju biti na nijedan nacin vezani za takav sisttem jer se gubi objektivnost zapazanja…..tesko je suditi o svom minulom radu kako u firmama tako i u institucijama…
  Kada se dobije draft verzija strategije onda radna skupina rapravlja o njoj sa onima koji su je napravili…
  Vjerovatno netko od radne skupine nece biti sretan sa rezultatima strategije pa se u vecini slucajeva strategija daje na provjeru “drugo misljenje” relevantnim institucijama….
  Kada vecina u Radnoj Skupini za izradu strategije donesu odluku da je strategija spremna onda se ta ista strategija otvara za siru strucnu , javnu i politicku diskusiju koja je onda uvertira u posebnu sjednicu GV gdje vijecnici naoruzani svim znanjima koji su pokupili od strucnih ljudi ulaze ponovo u diskusiju i tu se trazi sira politicka podrska….
  Tako to rade kulturni ljudi…jer strategija ne moze uspjeti ako nema podrsku svih socijalnih skupina ukljucujuci tu struku i politiku..
  LP

 4. Tu ste u pravu @BOBI strategija razvoja Rijeke ne moze biti stranacki obojana.
  Onako kako ste opisali tako se i provodi razrada strategije razvoja i u toj radnoj skupini moraju biti oni koje ste naveli…
  Inace Strategija se onda prepusta na izradu strucnjacima koji za to imaju reference i oni ne smiju imati dodira sa sistemom…
  To je iz razloga da se moze objektivno analizirati problemi i uzroci problema jer tesko da ce onaj tko radi u tom sistemu kriticki gledati na svoj minuli rad…
  Kada se donese prva draft verzija onda Radna Skupina i oni koji su izradili strategiju prolaze tocku po tocku…
  Uvjek ce biti onih koji nece biti zadovoljni startegijom pa se trazi “drugo misljenje ” drugih strucnjaka koji isto tako nisu dio sistema ( nezavisni)..
  Vidite ovdje stalno spominjem strucnjaci koji ne rade u tom sistemu jer je to strasno bitno…. U slucaju da je drugo misljenje oprecno sa strategijom onda se ove dve grupe strucnjaka sastaju i prolaze sve tocke da se vidi zasto su im misljenja oprecna… i tu se obicno dolazi do usaglasavanja i nadopunjavanja strategije.
  Kad je to gotovo onda Radna skupina donosi odluku i Startegija se onda otvara siroj strucnoj , javnoj i politickoj debati kako bi se stvorila sveopca podrska…
  Nauruzani svim znanjem koji su dobili kroz ovu javnu debatu gradski vjecnici ulaze u zavrsnu debatu na GV… Tu je jako bitno da sto vise stranaka stane iza strategije .
  Ovako kako to oni pokusavaju progurati kroz GV nema veze sa strategijom razvoja nego politickom direktivom….

  LP i pozdrav Cabrijanu usput….

 5. Slagao se ja ili ne sa kritikama gdin. Bradarića, postavlja mi se ustvari samo jedno pitanje. Gdje je bio do sad ? Skriven pod kamenom, čekajuć mudro da se Strategija pojavi, pa da krene sa kritikama ? U uvodnom tekstu strategije lijepo piše kako je ista definirana temeljem sugestija građana, STRUČNIH OSOBA (gdin Bradarića začudo nema ??), temeljem radionica, pisanih mailova Udruga, privatnih i javnih osoba, temeljem obilaska raznih gospodarstvenika, temeljem prijedloga sa radionica iz Sveučilišta, Gradskog vijeća, ZTK, RSS itakodaljeitako dalje….Eto, ponavlja se vječita slika riječkih “kvazintelektualaca” koji ispužu ispod svog čvrstog kamena i trude se postati veći, pametniji, jači, intelektualniji, što im kod običnog puka, zaraženom turskim sapunicama i kineskim serijama mahom i uspijeva. No, kad je bilo potrebno podmetnuti svoja leđa i dati u pravo vrijeme pravi prijedlog od našeg vrlog intelektualca bržeg u skrivanju nema. Da se razumijemo, dobro znam da će sad krenut po meni drvljem i kamenjem “Korporacija NKV”, argumentima šaka/kamen/rebro/komunjara/peder, no ponavljam pitanje našem vrlom intelektualcu (sa kojim se u tekstu mogu i složiti, nisam li to već rekao), gdje je bio u vrijeme dok se Strategija stvarala i zašto se nije potrudio svoje znanje dati na raspolaganje široj zajednici na vrijeme ?

 6. valjda ti je promaklo dok ti je glava bila u obijevom dupetu ali bradaric ne da se vec jedno 15 puta osvrtao na strategiju nego je i izradio alternativni program koji je predstavljen u drugpom mjesecu. ukucaj master plan reindustrijalizacije u google pa ti se mozda upali lampica.

 7. Jbga, razumijem da je neugodno ovako ispasti blesav ali zar se ne bili pristojno bar ispricati covjeku o kojem pricamo sad kad je ispalo da nisi u pravu?

 8. pazi sad, od alternativnog programa koji je ustvari stranački program pod nazivom ‘Master plan reindustrijalizacije Rijeke i Kvarnera’ predstavljen je prvi dio (od tri ??) koji se zove “Regionalizacij i preustroj PGŽ u 9 jedinica lokalne samouprave”. Dio koji se zove II dio i III dio (??) poznati su samo tebi, jer ga vjerojatno čituckaš u stranačkim prostorijama uz Poglavnika i maštaš kako će biti lijepo kad bude napisan i nastavak prvog dijela. Od II i III dijela na netu se mogu pronaći pamfleti na nekoliko stranica, par detalja u tvom stranačkom glasilu i to je sve. PRIJEDLOG Strategije Grada Rijeke je dostupan već mjesecima na portalu rijeka.hr. MOžeš se i ti uključiti, ako ti stranački kolege dozvole i ako imaš pametnih ideja. Dobro, postoji tu još nekih zgodnih dječjih ideja o formiranju nekakavih fondova koji će kao prikupljati novac, a formirali bi se davanjem otkaza svim djelatnicima u odjelima uprave, agencije, komunalnih društava i javnih poduzeća.Pa bi onda neki KIF, KPFi KTF stimulirali izvoznike (???? kako, titranjem po jajima ??), pa bi se tu pratio neki Greenfield i svašta nešto zbrčkano i umućeno. Moram priznati da se ta ideja pojavila negdje početkom 2000. mogla je još i imati neki uspjeh. Danas je utopija. Na kraju krajeva, tko brani gdin Bradariću, Švoriniću i ostalim da naprave to o čemu pričaju ? Zar samo to što nisu na vlasti u Rijeci ? Jer da dođu na vlast odjednom bi svi programi magično proradili. Ne ide to tako. Gospodi Švorinićima i ostalima osobno ću vjerovati kad stvarno nešto i naprave, a ne dok njihove firme budu ostvarivale smiješnih 20 tisuća kuna (20.000 kn) dobiti godišnje i imale dva zaposlena tijekom svih proteklih godina. Kad taj promet bude respektabilan, brj zaposlenih u trendu povećanja, a kad dobit bude uočljiva i jaka prihvaćam svaku ideju gospode koji se trude biti kalif na mjestu kalifa. I to je sve što znaju. Kad vidim da ostvaruju prave rezultate zasigurno ću biti prvi koji će im pružiti podršku na sve načine. A dok sa tobom za stolom u kafiću baljezgaju kako će papati puno špinata pa će biti veliki i jaki svaki njihov pamflet ostaje u mojim očima pamflet. Znam, sad je tvoje pitanje, što sam ja to napravio. Odgovor je: Ništa. Ali ne prodajem pamet i ne guram se gdje mi nije mjesto.

 9. imaš pravo, stvarno bi bilo u redu ispričati se osobi koja je u pravu, no iskreno ne očekujem da se ispričaš, to je protiv tvojih uvjerenja. Ali ako te muči savjest, slobodno mi se ispričaj.

 10. lupanjem glave u zid nećeš postati pametniji, naprotiv postoji opasnost dodatnog oglupljenja. predstavljeni su javno i drugi i treći dio i što sad? ako ti pošaljem linkove iz medija priznat ćeš da si neinformirana budala koj zivi u paralelnoj stvarnosti gdje toga nije bilo?

  tocno je da se radi o stranackom programu kao sto je ‘strategija’ razrada obersnelovog ili sdp-ovog predizbornog programa. sve popratne pricice o ukljucenosti javnosti su marketing za naivce kako bi im se prodala prica da ‘sudjeluju u necem’ vaznom za grad. ocito i ti ulazis u ciljanu skupinu.

 11. istina, stvarno dobro kažeš. Prikazani su i II i III dio, pa se ja čak zaletio i skinuo ih na hard disk. Puno lijepih sličica, masa gramatičkih pogrešaka, ideje iz XX stoljeća, jedna od ponajboljih je ona koja kaže da ćemo mi prisiliti Ministarstva da rade što mi kažemo. (???) , Pa onda petljanje u Nacionalnu strategiju, masa dezinformacija iz raznih izvora (??), djelomične informacije sa naglaskom na riječ “FOND”, koji je tu smišljen da budi strahopoštovanje NKV dječici, kao što si ti, grozne boje (iako nisam Modni mačak), pa nanovo stilske, gramatičke i logičke greške na svakom od prvih 20 slideova. I zasigurno u cijelom tom kolopletu boja, svakodnevnih davno napuštenih i globalno davno iskorištenih wc ideja i navodnih “otkrića”, i jedna dobra rečenica: “Svi mi volimo biti u društvu uspješnih”. Da, upravo tako. Ponavljam nepismeni moj fiume (potrudi se u stranačkim prostorijama pročitati onaj koloplet šarenih boja, pa makar ispravi gramatičke pogreške, ostale znam da nećeš vidjeti na tvom osnovnoškolskom nivou pismenosti), te nakon toga pročitaj moj pasus. Koji lijepo navodi da ću dati povjerenje onome tko dokaže da je u stanju makar u našem mikrosvijetu (čitaj PGŽ), upravljati uspješnom kompanijom koju je sam stvorio. A firmice sa marginalnom dobiti koje se isključivo bave prodajom proizvoda koje i tako drugi osmišljavaju i nude, te koje upošljavaju dva (2) djelatnika tijekom svih ovih godina ne ulijevaju mi povjerenje. Mogu shvatiti da si na tvom NKV nivou svijesti u potrazi za vođom, da ti treba “SNAGA i MOĆ” nazovi velikih koji trkeljaju tebi nerazumljive riječi, no čim odrasteš primijetiti ćeš da je to, u čemu se sad nalaziš, samo stanje dječje mašte.

 12. eto, zaboravih, cijela ta dječja priča o investicijskim fondovima i blabla, trućtruć podsjetila me na davnu komunikaciju (oko 2006,07 ?? ) sa nekim djetetom koje je (možda čak i na ovom portalu ??), tvrdilo kako Rijeka mora ulagati u hedge fondove jer oni donose ogromne dobiti, čak preko 100 % godišnje. I kako gradska uprava nema pojma i kako su svi glupi i kreteni jer ne ulažu u hedge fondove, a to je super i genijalno i njegov tata i nono su već zaradili ogromne novce. Nadam se da je to dijete (a možda si to bio i ti dragi fiume ??) u međuvremenu naučilo nešto o ulaganju. Ustvari nisi to mogao biti ti, jer i dalje zagovaraš priglupe ideje prošlog stoljeća. – A sad ozbiljno, ne kažem da ljudi okupljeni u Dječjem vrtiću LZR nemaju šanse, no da bi stvarno pokazali kako misle ozbiljno neka se okane imbecilnih prastarih ideja prožvakanih već milion puta i neka se prihvate ideje LAGova, strukturnih primisli, koje mogu već dugo razvijati u suradnji sa navodnim partnerima koje tvrde da imaju, pravilnog i novog načina podizanja konkurentnosti proizvodnje kojoj toliko teže, jer nismo mi građani toliko priglupi koliko nas neki žele prikazati. I prepoznajemo stvarni rad i trud od šarenih perli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here