Home Biznis Stambeni krediti sve nedostupniji

Stambeni krediti sve nedostupniji

2072
0

Kamatne stope na kredite sve su više, a kako su se banke donedavno rješavale švicarskih franaka, tako sada iz ponude polako povlače kune. Erste banka ukida kunske gotovinske kredite, a nedavno je i Zagrebačka banka u sklopu svoje standardne ponude stambenih kredita za građane starije od 35 godina, također ukinula kunske kredite, te se populaciji koja prelazi tu dobnu granicu nude isključivo eurski stambeni krediti uz kamatnu stopu od 7 posto. Mada ukidanje kunskih kredita bez valutne kaluzule navodi na moguću kalkulaciju banaka oko slabljenja domaće valute, vjerojatnije je da je riječ o neravnoteži u bilancama banaka, u smislu da ukupni kunski depoziti nisu dostatni (ili su bankama preskupi) da bi zadovoljili postojeću potražnju za kreditima u domaćoj valuti. Kunska štednja usporava radi inflacije, a devizni depoziti i dalje rastu jer se kapital s burze prelijeva u banke. Najesen se očekuje novi skok kamatnih stopa na kredite, međutim uvjeti kreditiranja stalno se »potiho« mijenjanju, pogotovo u segmentu stambenih kredita. Tako su u Informacijskom centru Zagrebačke banke potvrdili kako su uvjeti stambenog kreditiranja u toj banci zadnji put mijenjani sredinom svibnja, ali samo za nove kredite, a ne postojeće. U dijelu stambenog kreditiranja Zaba ima kredite za mlade, te standardnu ponudu kredita za one građane koji ne spadaju u dobnu skupinu »mladih«. Zaba je postrožila kreditiranje tako što je u svibnju spustila dobnu granicu za »mlade« s ranijih 40 na 35 godina. Nadalje, u dijelu tih kredita za mlade do 35 godina, kamate su porasle na 7 posto za kunske kredite, te na 6,10 posto za kredite u švicarskim francima, ali isključivo na novoodobrene, a ne na postojeće kreditne proizvode. Eurski krediti za mlade odobravaju se po stopi od 6,50 posto. 
U dijelu stambenih kredita iz standardne ponude, za građane starije od 35 godina, ukinuti su kunski stambeni krediti te su u ponudi za tu populaciju ostali samo eurski stambeni krediti uz kamatnu stopu od 7 posto. Zaba ima i ponudu stambenog kredita uz fiksnu kamatnu stopu od 7,49 posto za prvih pet godina otplaćivanja, nakon čega se bira vrsta kamate.
   
    OTP banka u lipnju je donijela odluku o povećanju kamatnih stopa. Na stambene kredite za mlade u švicarskim francima kamata se s 4,99 posto povisila na 5,49 posto, dok je kamatna stopa na ostale stambene kredite povećana od 0,26 do 1,5 posto.

    Kamatna stopa na stambene kredite za mlade u eurima i kunama za iznose veće od 15.000 eura ostala je 5,49 posto. Također, OTP banka korisnicima stambenih kredita za mlade u švicarskim francima nudi do kraja kolovoza mogućnost zatvaranja stambenog kredita u švicarskim francima stambenim kreditom u eurima ili u kunama, bez naplate naknade za prijevremenu otplatu kredita i bez troška obrade novog kreditnog zahtjeva. Odlukom banke, kamatna stopa na gotovinske kredite u OTP-u povećana je s 9,59 posto na 9,99 posto, a kamatna stopa na hipotekarne kredite u eurima do 10,99 posto.
    Privredna banka Zagreb nije mijenjala uvjete, odnosno u PBZ-u se nude redovni krediti i krediti za mlade, koji obuhvaćaju građane u dobnoj skupini do 40 godina. Mladima se nude krediti uz valutnu klauzulu u eurima i kamatnu stopu od 5,90 do 6,10 posto, dok redovna ponuda za eurske kredite ima kamatu od 6,35 do 6,55 posto. Stambeni krediti u kunama za sve su isti, i nose kamatnu stopu od 6 do 6,20 posto. PBZ u ponudi više nema švicarskih franaka jer ih je već ranije ukinuo. 
Erste banka nudi stambene kredite uz valutnu klauzulu u eurima ili bez nje (kunski), a radi razliku između svojih klijenata, odnosno osoba koje imaju tekući račun u toj banci, i svih ostalih, pa se tako kamate za eurske kredite kreću od 6,15 posto do 6,55 posto, a za kunske od 6,15 do 6,75 posto.
    U Raiffeisen banci nude se stambeni krediti u eurima, švicarskim francima i američkim dolarima, te modeli bez garantnog depozita, uz depozit od 5 posto te uz depozit od 10 posto. Kamatna stopa za kunske kredite kreće se od 6,60 do 6,95 posto, za eure 6,40 do 6,75 posto, za CHF 5,95 do 6,15 te za dolare 6,95 posto.
    U Hypo banci stambeni krediti većinom se vežu uz valutnu klauzulu u eurima, a stambeni za mlade do 40 godina nosi kamatnu stopu od 6,60 posto, uz status klijenta i bez depozita. (novi list)

U PBZ-u bez promjena
Razlike među klijentima

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here